Aktualizováno 12.4.2017

Safari v ZOO

Nový atraktivní výběh o rozloze cca 6 ha umožňuje návštěvníkům ZOO projíždět mezi volně se pohybujícími zvířaty a pozorovat je tak z bezprostřední blízkosti. Safari vyrostlo v zadní části zoologické zahrady za výběhy velbloudů dvouhrbých a představuje chladnomilná zvířata z asijského biotopu – např. asijské osly, jeleny nebo kozy šrouborohé.

Safari v ZOO
Celkové náklady 48.200 tis. Kč
Výše dotace 38.035 tis. Kč (dosud obdržená dotace, max. 44.307 tis. Kč)
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel Ostravské stavby, a. s.
Termín realizace/ukončení 09/2012 – 03/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01360

Další info: