Aktualizováno 7.2.2018

Objekty na řece

Břehy řeky byly upraveny pro pohyb a rekreaci občanů kamennou dlažbou a dřevěnými platy.
Tři slunící plochy – vodácké zastávky jsou navrženy mezi spodním stupněm (pod lávkou na Kamenec) a pěší lávkou u památníku rudoarmějců, z toho 2 na levém břehu – to znamená v přímé vazbě na Komenského sady a 1 na pravém (slezském) břehu v sousedství sídliště na Kamenci. Tyto plochy budou sloužit jako zastávky pro vodáky.
Součástí projektu byla realizace chrániček pro odpadovod z oblasti Paskova, tyto chráničky se nacházejí pod objekty slunících ploch a jejich realizační náklady byly  5,09 mil.Kč vč. DPH.

Objekty na řece
Celkové náklady 37.665 tis. Kč
Výše dotace 27.755 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel EUROVIA CS, a. s.
Termín realizace/ukončení ukončení 06/2011 – 02/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01189