Aktualizováno 24.5.2017

Hradní terasa Slezskoostravského hradu

Zcela nový prostor, postaven na konci roku 2009 se nachází na pravé straně od vstupní brány. Nová přístavba se skládá ze dvou částí: velkého sálu a hradní terasy, které slouží k pořádání společenských a kulturních akcí. Vstup na terasu je umožněn točitým schodištěm a schodišťovou rampou pro bezbariérový přístup.

Hradní terasa Slezskoostravského hradu
Celkové náklady 12.976 tis. Kč
Výše dotace 3.910,5 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel VAMOZ – servis, a. s.
Termín realizace/ukončení 12/2009
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/02.00711

Další info:

FOTOGALERIE