Publikováno: 27.04.2023

Zelené projekty v roce 2023. Co nás letos čeká?

Obnově parků je v Ostravě dlouhodobě věnována pozornost a zpříjemnění veřejného prostoru v ostravských městských obvodech vítají i sami obyvatelé. V roce 2022 již proběhla celá řada realizací, které přispěly k tomu, aby se Ostravané cítili ve svém městě lépe. Která místa jsou nyní upravenější a příjemnější a kde se proměna teprve chystá?

Trvalkové záhony i nový park

Během minulého roku se v Ostravě zazelenala řada míst. Napomohly tomu i trvalkové záhony, které byly vysázeny podél frekventovaných křižovatek a chodníků. Nově se zazelenalo celkem 7 míst na území 4 obvodů, a to Ostrava-Jih (3), Vítkovice (2), Moravská Ostrava a Přívoz (1) a Poruba (1). Touto výsadbou tak magistrát navázal na 1. etapu, která proběhla již v roce 2019. Celkově tak ostravské ulice zdobí téměř 1,5 ha trvalkových záhonů.

V rámci projektu Replace – Zeleň místo betonu se zazelenal také Terminál Dubina v městském obvodu Ostrava-Jih. Místo zde zdobí nejen trvalkové záhony a traviny, ale došlo i k úpravě povrchů. Kromě terminálu byla postupně upravena i dalších místa v obvodu, kde došlo k odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch (typicky předprostory bytových domů) a částí nefunkčního mobiliáře. Na těchto místech pak byla vysázena nová zeleň.

V průběhu roku 2022 byla dokončena proměna lokality poblíž křižovatky Nová Ves vodárna. Park u Boříka, jak se dnes místo jmenuje, se dočkal nové zeleně i mobiliáře. Nechybí ani bruslařský okruh, amfiteátr a skluzavka pro děti.

Park u Boříka v Nové vsi

Nové parky napříč celým městem

Ani v roce 2023 Ostrava nebude zahálet. Parkovou úpravou projde prostor za Poliklinikou Hrabůvka v městském obvodě Ostrava-Jih i Tylův sad ve Slezské Ostravě. U polikliniky vznikne relaxační prostor s přírodním jezírkem, celé místo také doplní nové chodníky a mobiliář. Výměnou povrchů, mobiliáře a revitalizací zeleně projde i Tylův sad.

Významné úpravy se dočká také část Bělského lesa mezi Vyškovicemi a Starou Bělou. Aktuálně se zde dokončuje naučná trasa s názvem Cesta Vody. Vedle obnovy studánek, zejména studánky Panny Marie Lurdské, zde vznikne dřevěný povalový chodník, který umožní nahlédnout do míst, která jsou nyní nepřístupná. Na trase přibude také dětské hřiště s vodními prvky a Priessnitzovy lázně s hmatovým chodníkem. V polovině roku se pak začne realizovat Park nad rybníkem.

Letos se promění i Denisův park, který se nachází v blízkosti Galerie výtvarného umění Ostrava. Protože se v místě historicky nacházelo nádraží, aktuální návrh počítá s odrytím zeminy a s odhalením kolejišť, které v minulosti místo protínaly. Místo se zároveň promění v pomyslnou venkovní galerii, kde bude možné instalovat výtvarná díla a pořádat sochařské workshopy.

Denisův park, Autor: Ateliér38

K uvolnění a proslunění prostoru dojde v parku u Zámku Zábřeh v městském obvodě Ostrava-Jih. Celkový návrh vychází z respektu ke stávajícím dřevinám, které budou v co největší míře zachovány. V místě vzniknou odpočinkové plochy doplněné novým mobiliářem a pítkem.

Úpravou projde také druhý park u Domu Kultury Poklad přiléhající k ulici Čs. Exilu. Park bude sloužit pro aktivní odpočinek, sport a hru dětí. V plánu jsou dvě hřiště – jedno s trampolínami a houpačkami pro menší děti a druhé, které bude v rohu parku, bude sloužit těm větším. Plánuje se zde také basketbalový koš a prvky pro work-out. Ani tady samozřejmě nebudou chybět lavičky, záhony a další mobiliář.

Park u DK Poklad, Autor: Ing. Magda Cigánková Fialová

Všechny projekty se realizují v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy a naplňují jeden z jeho cílů: Přiblížit město přírodě. Výsledkem by mělo být zvýšení množství kvalitní městské zeleně a funkčních ploch pro obyvatele. Městské parky a zelené plochy pro volný čas, sport a rekreaci by se měly stát pro Ostravany místem k aktivnímu trávení volného času, a přitom podporovat biologickou rozmanitost.

Další příspěvky