Bohatství v lidech

Ostrava se může stát centrem vzdělanosti. Díky počtu vysokoškolských studentů, nabídce atraktivních a mnohdy unikátních studijních oborů, a také vybudované infrastruktuře má Ostrava skutečný potenciál stát se univerzitním městem. Kvalita vzdělání, s důrazem na excelentní rozvoj odborných, digitálních, jazykových i měkkých kompetencí, a schopnost systému na místní úrovni flexibilně reagovat na rychle se měnící potřeby trhu práce, jsou základními předpoklady pro vytváření pracovních příležitostí.  

 Důležitý je ovšem také rozvoj podnikání, díky kterému může v Ostravě vzniknout širší nabídka atraktivních pracovních míst. Proto je potřebné vytvořit funkční systém k rozvoji malého a středního podnikání, který v sobě bude integrovat prvky podpory začínajících podnikatelů, úspěšných místních firem i firem s ambicí a potenciálem růst a expandovat na mezinárodní trhy. Ve městě by měly sídlit firmy s ambicí uspět na světových trzích, ale zároveň s velkou sounáležitostí s Ostravou, kterou prodávají i se svými produkty a službami všude po světě.  

 Ostrava je mimořádná také bohatým komunitním životem a aktivitami občanských iniciativ, které realizují akce s celonárodním přesahem až evropského významu. Město chce každému nabízet otevřenou možnost i nadále se podílet na spolurozhodování o podobě města a nabízet užší kontakt s reálným prostředím a účinnější spolupráci při koordinaci kulturních, komunitních, podnikatelských a volnočasových aktivit. 

naplňuje plán částečně naplňuje plán nenaplňuje plán čekáme na data