Počet aktivních živností

Ikona Počet aktivních živností
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 69,8 aktivních živností na 1 000 obyvatel
(ČR: 84,6 rozdíl: – 14,8 subjektů)
Současný stav (2019): 75,2 aktivních živností na 1 000 obyvatel
(ČR: 88,6 rozdíl: – 13,4 subjektů)
Cílový stav (2030): dlouhodobý růst počtu živností na 1 000 obyvatel s cílem dosáhnout průměru ČR

Průběžný stav:

75,2 aktivních živností na 1000 obyvatel (ČR: 88,6)

73,8 aktivních živností na 1000 obyvatel (ČR: 87,7)

72,4 aktivních živností na 1000 obyvatel (ČR: 86,9)

70,0 aktivních živností na 1000 obyvatel (ČR: 84,8)

69,8 aktivních živností na 1000 obyvatel (ČR: 84,6)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Podnikatelská aktivita a podíl malých a středních podniků souvisí s intenzivnější tvorbou pracovních míst a větší pružností ekonomiky a schopnosti odolávat silným ekonomickým výkyvům v době recese. Na Ostravsku byli lidé po desetiletí navyklí pracovat ve velkých průmyslových podnicích v pozici zaměstnanců, proto je v regionu méně rozvinutá podnikatelská kultura a aktivita místních obyvatel – Moravskoslezský kraj má nejméně podnikatelů v přepočtu na počet obyvatel ze všech krajů České republiky.

Původní stav:

V roce 2015 bylo v ORP Ostrava registrováno 69,8 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou na 1 000 obyvatel. Ostrava se dlouhodobě vyznačuje spíše zaměstnaneckou než podnikatelskou kulturou. Tomu odpovídá nízký počet aktivních podnikajících fyzických osob na 1 000 obyvatel, jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (84,6 v roce 2015).

Současný stav:

V roce 2019 bylo v ORP Ostrava registrováno 75,2 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou na 1 000 obyvatel, od roku 2015 tato hodnota průběžně roste, stejně jako v celé ČR. Stále je však v Ostravě nízký počet aktivních podnikajících fyzických osob na 1 000 obyvatel, jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (88,6 v roce 2019). Od roku 2015 byl v ORP Ostrava zaznamenán nárůst hodnoty ukazatele o 7,7 %, v ČR pak o 4,7 %. V Plzni nastal pokles hodnoty ukazatele o 0,2 %, v Brně byl nárůst o 4,3 %. Za posledních 5 let tak pomalu hodnota v Ostravě dohání průměr v ČR, avšak stále ne takovým tempem, aby jej dosáhla do roku 2030.

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou ve vybraných ORP a v ČR na 1 000 obyvatel (2010–2019)

Zdroj: ČSÚ

 

Dlouhodobý růst počtu živností na území města v přepočtu na 1 000 obyvatel a přibližování se průměru ČR s cílem dosáhnout průměru ČR v roce 2030.