Počet aktivních živností

Ikona Počet aktivních živností
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 69,8 aktivních živností na 1 000 obyvatel
(ČR: 84,6 rozdíl: -14,8 subjektů)
Současný stav (2021): 80,2 aktivních živností na 1 000 obyvatel
(ČR: 93,7 rozdíl: -13,5 subjektů)
Cílový stav (2030): dlouhodobý růst počtu živností na 1 000 obyvatel s cílem dosáhnout průměru ČR

Průběžný stav:

80,2 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 93,7)

77,4 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 91,8)

75,2 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 88,6)

73,8 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 87,7)

72,4 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 86,9)

70,0 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 84,8)

69,8 aktivních živností na 1 000 obyvatel (ČR: 84,6)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Podnikatelská aktivita a podíl malých a středních podniků souvisí s intenzivnější tvorbou pracovních míst a větší pružností ekonomiky a schopnosti odolávat silným ekonomickým výkyvům v době recese. Na Ostravsku byli lidé po desetiletí navyklí pracovat ve velkých průmyslových podnicích v pozici zaměstnanců, proto je v regionu méně rozvinutá podnikatelská kultura a aktivita místních obyvatel – Moravskoslezský kraj má nejméně podnikatelů v přepočtu na počet obyvatel ze všech krajů České republiky.

Původní stav:

V roce 2015 bylo v ORP Ostrava-město registrováno 69,8 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou na 1 000 obyvatel. Ostrava se dlouhodobě vyznačuje spíše zaměstnaneckou než podnikatelskou kulturou. Tomu odpovídá nízký počet aktivních podnikajících fyzických osob na 1 000 obyvatel, jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (84,6 v roce 2015).

Současný stav:

V roce 2021 bylo v ORP Ostrava-město registrováno 80,2 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou na 1 000 obyvatel, od roku 2015 tato hodnota průběžně roste, stejně jako v celé ČR. Stále je však v Ostravě nízký počet aktivních podnikajících fyzických osob na 1 000 obyvatel, jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (93,7 na 1 000 obyvatel v roce 2020). Od roku 2015 byl v ORP Ostrava zaznamenán nárůst hodnoty ukazatele o 14,9 %, v ČR pak o 10,6 %. V Plzni vzrostla hodnota ukazatele o 4,5 %, v Brně byl nárůst o 10,4 %. Hodnota v Ostravě tak lehce dohání průměr v ČR, avšak stále neroste takovým tempem, aby jej dorovnala do roku 2030.

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou ve vybraných ORP a v ČR na 1 000 obyvatel (2010–2021)

Zdroj: ČSÚ

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

 

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Řemeslný inkubátor Fajna dilna, Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky; Rozvoj vědeckotechnologického parku a MSIC

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobý růst počtu živností na území města v přepočtu na 1 000 obyvatel a přibližování se průměru ČR s cílem dosáhnout průměru ČR v roce 2030.