Počet městských organizací s open daty

Ikona Počet městských organizací s open daty
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 4 organizace
Současný stav (2021): 4 organizace
Cílový stav (2030): postupný růst počtu zapojených subjektů města zveřejňujících otevřené datové sady

Průběžný stav:

4 organizace

4 organizace

4 organizace

4 organizace

4 organizace

4 organizace

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Město Ostrava i jeho městské obvody poskytují na internetu otevřená data pro využití občanům. Je to jeden ze způsobů, jak s občany komunikovat a poskytovat jim informace. V plánu je zveřejňovat především taková data, která jsou významná pro dosažení hospodářského prospěchu, zlepšení kvality života nebo zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy.

Původní stav:

Čtyři organizace zveřejňující otevřené datové sady v roce 2016: Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské, SAREZA.

Současný stav:

Čtyři organizace zveřejňující otevřené datové sady v roce 2021: Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské, SAREZA.

Způsob měření:

Open data statutárního města Ostravy

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Očekávaný cílový stav:

Postupný růst počtu zapojených subjektů města (Magistrát města Ostravy, městské obvody a organizace zřízené a založené městem) zveřejňujících otevřené datové sady až do roku 2030.