Počet vysokoškolských programů

Ikona Počet vysokoškolských programů
Nenaplňuje plán

Původní stav (2016): 417 programů
Současný stav (2019): 389 programů
Cílový stav (2030): růst počtu nově nabízených programů

Průběžný stav:

Celkem – 389 programů

VŠB-TUO – 248 programů
OSU – 136 programů
VŠPP – 5 programů

Celkem – 405 programů

VŠB-TUO – 262 programů
OSU – 138 programů
VŠPP – 5 programů

Celkem – 408 programů

VŠB-TUO – 262 programů
OSU – 138 programů
VŠPP – 8 programů

Celkem – 417 programů

VŠB-TUO – 262 programů
OSU – 147 programů
VŠPP – 8 programů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Indikátor ukazuje, zda a jakým způsobem vysoká škola reaguje na poptávku po nových programech či oborech, potřeby zaměstnavatelů a nové ekonomické trendy či technologie.

Dřívější ukazatel počtu nových nebo inovovaných akreditovaných vysokoškolských oborů byl nahrazen ukazatelem měřícím počet studijních programů. K této změně došlo kvůli novým akreditacím oborů na některých vysokých školách, kdy přitom dochází k souběžnému dokončení oborů s původními akreditacemi studenty z vyšších ročníků. Ukazatel by tak nevykazoval reálné počty studijních oborů. Proto byl nahrazen ukazatelem počtu studijních programů, u nichž k žádným zásadním změnám v akreditacích nedocházelo.

Původní stav:

Výchozí stav je počet studijních programů všech forem na vysokých školách, resp. fakultách na území města Ostravy (v okrese Ostrava-město) v roce 2016.

Současný stav:

Počet studijních programů na vysokých školách v Ostravě v uvedených letech

VŠB-TUO Bc. nMgr. Mgr. Dr.
2016 68 77 0 117
2017 68 77 0 117
2018 68 77 0 117
2019 82 95 0 71
OSU Bc. nMgr. Mgr. Dr.
2016 57 48 3 39
2017 53 43 3 39
2018 52 43 4 39
2019 50 41 4 41
VŠPP Bc. nMgr. Mgr. Dr.
2016 4 4 0 0
2017 4 4 0 0
2018 3 2 0 0
2019 3 2 0 0

Zdroj: informace ze statistik vysokých škol nebo MŠMT

Způsob měření:

Vlastní šetření dotazování, výroční zprávy a veřejně dostupné materiály VŠ

 

 

Nárůst počtu nově akreditovaných a inovovaných vysokoškolských programů studia (ve všech formách) v meziročním srovnání s celkovým počtem programů na vysokých školách na území Ostravy v roce 2016 a dlouhodobý růst počtu nově nabízených programů do roku 2023, resp. 2030.