Počet vysokoškolských programů

Ikona Počet vysokoškolských programů
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 417 programů
Současný stav (2022): 709 programů
Cílový stav (2030): růst počtu nově nabízených programů

Průběžný stav:

Celkem: 709 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 333 programů
Ostravská univerzita: 365 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 11 programů

Celkem: 685 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 332 programů
Ostravská univerzita: 340 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 13 programů

Celkem: 597 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 306 programů
Ostravská univerzita: 285 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 6 programů

Celkem: 389 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 248 programů
Ostravská univerzita: 136 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 5 programů

Celkem: 405 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 262 programů
Ostravská univerzita: 138 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 5 programů

Celkem: 408 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 262 programů
Ostravská univerzita: 138 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 8 programů

Celkem: 417 programů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 262 programů
Ostravská univerzita: 147 programů
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.: 8 programů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Indikátor ukazuje, zda a jakým způsobem vysoká škola reaguje na poptávku po nových programech či oborech, potřeby zaměstnavatelů a nové ekonomické trendy či technologie.

Dřívější ukazatel počtu nových nebo inovovaných akreditovaných vysokoškolských oborů byl nahrazen ukazatelem měřícím počet studijních programů. K této změně došlo kvůli novým akreditacím oborů na některých vysokých školách, kdy přitom dochází k souběžnému dokončení oborů s původními akreditacemi studenty z vyšších ročníků. Ukazatel by tak nevykazoval reálné počty studijních oborů. Proto byl nahrazen ukazatelem počtu studijních programů, u nichž k žádným zásadním změnám v akreditacích nedocházelo.

Původní stav:

Výchozí stav je počet studijních programů všech forem na vysokých školách, resp. fakultách na území města Ostravy (v okrese Ostrava-město) v roce 2016.

Současný stav:

Od 1. 9. 2016 je v platnosti nový zákon o vysokých školách, jehož součástí jsou změny v akreditacích studijních programů. Dle nových podmínek se studijní programy již neděli na studijní obory a dochází k tomu, že obory se nově akreditují na programy. V našich statistikách se tedy počet programů zdánlivě navyšuje, přitom souběžně nyní existují staré a nové akreditace a po roce 2024, kdy budou staré akreditace ukončeny, se počty opět sníží. Proto nelze zaručit stoprocentní srovnatelnost dat s předchozími lety.

Počet studijních programů na vysokých školách v Ostravě v uvedených letech:

VŠB-TUO Bc. nMgr. Mgr. Dr.
2015 62 72 0 48
2016 68 77 0 117
2017 68 77 0 117
2018 68 77 0 117
2019 82 95 0 71
2020 98 117 0 91
2021 102 129 0 101
2022 105 125 0 103
OSU Bc. nMgr. Mgr. Dr.
2015 57 49 3 36
2016 57 48 3 39
2017 53 43 3 39
2018 52 43 4 39
2019 50 41 4 41
2020 118 71 20 76
2021 138 101 7 94
2022 155 111 6 93
VŠPP Bc. nMgr. Mgr. Dr.
2015 4 3 0 0
2016 4 4 0 0
2017 4 4 0 0
2018 3 2 0 0
2019 3 2 0 0
2020 4 2 0 0
2021 9 3 0 1
2022 7 3 0 1

Zdroj: Informace ze statistik vysokých škol nebo MŠMT

Způsob měření:

Vlastní dotazování, výroční zprávy a veřejně dostupné materiály vysokých škol

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Nové vysokoškolské studijní programy; Obor stomatologie na Ostravské univerzitě; Univerzitní kampus OU na Černé louce

 

Očekávaný cílový stav:

Nárůst počtu nově akreditovaných a inovovaných vysokoškolských programů studia (ve všech formách) v meziročním srovnání s celkovým počtem programů na vysokých školách na území Ostravy v roce 2016 a dlouhodobý růst počtu nově nabízených programů do roku 2023, resp. 2030.