Počet studentů VŠ s bydlištěm mimo MS kraj

Ikona Počet studentů VŠ s bydlištěm mimo MS kraj
Nenaplňuje plán

Původní stav (2015): 5 587 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj
Současný stav (2020): 4 174 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj
Cílový stav (2023): růst počtu studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

Průběžný stav:

4 174 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

3 957 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

4 185 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

4 520 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

4 966 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

5 587 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Indikátor ukazuje, jak je Ostrava atraktivní jako univerzitní město a zda nabízí na vysokých školách na svém území vzdělání, o které mají zájem i studenti s trvalým bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj, pro které nejsou ostravské vysoké školy “první volbou” z praktických důvodů (nižší náklady na dopravu či bydlení v místě studia, nižší časová náročnost na dojíždění apod.). Lze předpokládat, že studenti s trvalým bydlištěm v jiných krajích České republiky studující na území Ostravy častěji upřednostnili při výběru vysoké školy kvalitativní kritéria jako je nabídka zajímavých studijních oborů a uplatitelnost absolventů vysoké školy nebo například univerzitní infrastruktura a zázemí pro studenty.

Původní stav:

Počet studentů na území města Ostravy (okres Ostrava-město) s trvalým bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj se od roku 2005 pohyboval zhruba v rozmezí 7-8 tisíc studentů (průměr 7 597). V roce 2015 klesl na dlouhodobé minimum – počet 5 587 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj.

Počet studentů na VŠ ve všech formách studia (prezenční, distanční a kombinované) v okrese Ostrava-město (veřejné a soukromé vysoké školy) s bydlištěm v Moravskoslezském kraji, s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj a cizinců (2005–2020)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Současný stav:

Počet studentů na území města Ostravy (okres Ostrava-město) s trvalým bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj se od roku 2005 pohyboval zhruba v rozmezí 6–8 tisíc studentů (průměr 6 408). V roce 2019 klesl na dlouhodobé minimum – počet 3 957 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj. V následujícím roce došlo k mírnému růstu na 4 174 studentů s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj.

I když v posledním roce došlo po dlouhých letech již k mírnému nárůstu počtu VŠ studentů v Ostravě, ve srovnání s ostatními městy v ČR je růst stále pomalejší. Pozitivní je loňský nárůst podílu VŠ studentů v Ostravě s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj.

Podíl studentů v daných městech s bydlištěm mimo příslušný kraj, bez cizinců (2005–2020)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Způsob měření:

Data ze Statistiky výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování. Do statistiky jsou zahrnuti pouze studenti studující vysoké školy v okrese Ostrava-město, tj. ne všichni studenti příslušných vysokých škol, protože některé VŠ mají svá pracoviště a studenty také v jiných městech nebo regionech.

Zvýšení počtu studentů na území města Ostravy s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj meziročně a do roku 2023. Vývoj počtu studentů v Ostravě může být ovlivněn faktory na úrovni celé ČR (velikost věkové skupiny potenciálních studentů, změny vysokoškolského zákona a podmínek financování vysokoškolského studia, celkový vývoj ekonomiky a schopnost rodin financovat studium apod.), které je vhodné zahrnout do interpretace dat.