Průměrná hrubá mzda v MS kraji

Ikona Průměrná hrubá mzda v MS kraji
Nenaplňuje plán

Původní stav (2015): 24 446 Kč (ČR: 26 591 Kč, rozdíl: -2 145 Kč)
Současný stav (2021): 35 655 Kč (ČR: 39 877 Kč, rozdíl: -4 222 Kč)
Cílový stav (2030): dosažení hodnoty průměrné hrubé mzdy v ČR

Průběžný stav:

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 35 655 Kč (ČR: 39 877 Kč, rozdíl: -4 222 Kč)

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 32 325 Kč (ČR: 35 611 Kč, rozdíl: -3 286 Kč)

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 30 932 Kč (ČR: 34 111 Kč, rozdíl: -3 179 Kč)

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 29 007 Kč (ČR: 32 051 Kč, rozdíl: -3 044 Kč)

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 26 875 Kč (ČR: 29 638 Kč, rozdíl: -2 763 Kč)

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 25 258 Kč (ČR: 27 764 Kč, rozdíl: -2 506 Kč)

Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji: 24 446 Kč (ČR: 26 591 Kč, rozdíl: -2 145 Kč)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků, které zahrnují příplatky za přesčas, odměny, náhrady mzdy apod. Připadá na jednoho zaměstnance za měsíc. Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců odráží průměrnou mzdu za plný pracovní úvazek. Průměrnou hrubou měsíční mzdu sledujeme ve dvou sférách – mzdové a platové (do roku 2010 označovány jako podnikatelská a nepodnikatelská). Do platové sféry se zahrnují zaměstnanci veřejné správy a příspěvkových organizací, do mzdové sféry zaměstnanci soukromých zaměstnavatelů.

Úroveň průměrné měsíční hrubé mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) obyvatel Moravskoslezského kraje je referenčním ukazatelem pro ekonomickou výkonnost, produktivitu práce a pro životní úroveň obyvatel, jejich koupěschopnost mimo jiné i ve srovnání s jinými kraji a s průměrem ČR.

Původní stav:

Ekonomická úroveň, měřená jako HDP na obyv., byla v Moravskoslezském kraji v roce 2015 na úrovni 83,0 % průměru ČR, zatímco Jihomoravský a Plzeňský kraj dosahovaly úrovně 98,2 % a 92,9 %. Tomu odpovídaly také průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtený počet zaměstnanců, které jsou v Moravskoslezském kraji o 999 Kč a 1 199 Kč nižší než v Plzeňském a Jihomoravském kraji.

Rozdíl průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtený počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji neodpovídá průměrné mzdové úrovni v celé ČR. V roce 2015 byl rozdíl 2 145 Kč v neprospěch MSK. Příčinou mírného zaostávání po roce 2008 je pokračující proměna odvětvové struktury zaměstnanosti a pokles počtu zaměstnanců v průmyslových oborech, které se vyznačují nadprůměrnými platy (zejména těžební, hutnický a chemický průmysl), a pomalejší rozvoj zaměstnanosti ve znalostně náročných odvětvích služeb, které se vyznačují vyšší mzdovou úrovní (zejména služby ICT, peněžnictví a pojišťovnictví, vědecké a technické činnosti).

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a ČR v letech 2005–2021

Zdroj: ČSÚ

 

Současný stav:

Ekonomická úroveň, měřená jako HDP na obyv., byla v Moravskoslezském kraji v roce 2021 na úrovni 78 % průměru ČR, v Jihomoravském a Plzeňském kraji dosáhla hodnot 97 % a 88 % průměru ČR. Tomu odpovídají také průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců, které byly v témže roce v Moravskoslezském kraji o 2 188 Kč a 2 272 Kč a v roce 2021 o 2 321 Kč a  3 536 Kč nižší než v Plzeňském a Jihomoravském kraji. Údaj o výši HDP na obyvatele v krajích za rok 2021 zatím není k dispozici.

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Moravskoslezském kraji rovněž neodpovídala průměrné mzdové úrovni v celé ČR, v roce 2021 byl rozdíl 4 222 Kč.

 

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí (Regionální statistika ceny práce) a Informačního systému o průměrném výdělku TREXIMA, spol. s r.o., vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Rozvoj vědeckotechnologického parku (MSIC), Národní centrum pro energetiku, Rozvoj IT4 Innovations Národního superpočítačového centra

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobý rychlejší růst průměrné měsíční mzdy (na přepočtený počet zaměstnanců) v Moravskoslezském kraji v porovnání s průměrem ČR v období 2017-2023 s ambicí dosažení průměru ČR v roce 2030.