Průměrná hrubá mzda

Ikona Průměrná hrubá mzda
Nenaplňuje plán

Původní stav (2015): 26 564 Kč (ČR: 27 825 Kč, rozdíl: -1 261 Kč)
Současný stav (2021): 37 587 Kč (ČR: 39 877 Kč, rozdíl: -2 290 Kč)
Cílový stav (2030): dosažení hodnoty průměrné hrubé mzdy v ČR

Průběžný stav:

Průměrná hrubá mzda 37 587 Kč
(ČR: 39 877 Kč, rozdíl: -2 290 Kč)

Průměrná hrubá mzda 35 251 Kč
(ČR: 37 627 Kč, rozdíl: -2 376 Kč)

33 875 Kč průměrná hrubá mzda
(ČR: 35 855 Kč, rozdíl: -1 980 Kč)

Průměrná hrubá mzda 31 794 Kč
(ČR: 33 548 Kč, rozdíl: -1 754 Kč)

Průměrná hrubá mzda 28 932 Kč
(ČR: 30 932 Kč, rozdíl: -2 000 Kč)

Průměrná hrubá mzda 27 465 Kč
(ČR: 28 964 Kč, rozdíl: -1 499 Kč)

Průměrná hrubá mzda 26 564 Kč
(ČR: 27 825 Kč, rozdíl: -1 261 Kč)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Úroveň průměrné měsíční hrubé mzdy (v podnikatelské sféře) obyvatel Ostravy je referenčním ukazatelem pro ekonomickou výkonnost, produktivitu práce a pro životní úroveň obyvatel, jejich koupěschopnost mimo jiné i ve srovnání s jinými městy a s průměrem ČR. Růst mezd v Ostravě podpoří jejich růst také v ostravské metropolitní oblasti, resp. Moravskoslezském kraji.

Původní stav:

Úroveň průměrné hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře v Ostravě se pohybuje v letech 2010–2015 okolo průměrné hodnoty za celou republiku. V roce 2015 byla průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře v Ostravě 26 564 Kč, což bylo o 1 261 Kč méně, než byl průměr v ČR (27 825 Kč). Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře v roce 2015 Moravskoslezském kraji činila 25 318 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč v Ostravě, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a v ČR, podnikatelská sféra (2010–2021)

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku, TREXIMA, spol. s r.o., Regionální statistiky ceny práce

Současný stav:

Úroveň průměrné hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře v Ostravě se pohybuje od roku 2014 pod celorepublikovým průměrem, ačkoliv trend je v posledních letech srovnatelný. V roce 2021 byla průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře v Ostravě 37 587 Kč, což bylo o 2 290 Kč méně, než byl průměr v ČR (39 877 Kč). Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře v roce 2021 v Moravskoslezském kraji činila 35 655 Kč.

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobý rychlejší růst průměrné měsíční mzdy (v podnikatelské sféře) v Ostravě v porovnání s průměrem ČR v období 2017–2023 s ambicí dosažení průměru ČR v roce 2030.

Způsob měření:

Data Ministerstva práce a sociálních věcí (Regionální statistika ceny práce) a Informačního systému o průměrném výdělku, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Rozvoj vědeckotechnologického parku a MSIC, Národní centrum pro energetiku, Rozvoj IT4 Innovations národního superpočítačového centra

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobý rychlejší růst průměrné měsíční mzdy (v podnikatelské sféře) v Ostravě v porovnání s průměrem ČR v období 2017–2023 s ambicí dosažení průměru ČR v roce 2030.