Počet vysokoškolských studentů

Ikona Počet vysokoškolských studentů
Nenaplňuje plán

Původní stav (2015): 24 466 studentů
Současný stav (2020): 19 161 studentů
Cílový stav (2023): zastavit trend poklesu počtu studentů a do roku 2023 podpořit růst počtu studentů

Průběžný stav:

19 161 studentů

18 719 studentů

19 265 studentů

20 512 studentů

22 152 studentů

24 466 studentů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Indikátor ukazuje, jak je Ostrava atraktivní jako univerzitní město a zda nabízí na vysokých školách na svém území vzdělání, které je ostravskými i mimoostravskými studenty poptáváno. Ostrava disponuje celkem čtyřmi vysokými školami, z nichž nejstarší je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (s celkem 7 fakultami), která byla do Ostravy přesunuta v roce 1945 z Příbrami. Dále zde sídlí Ostravská univerzita se 6 fakultami, Evropským výzkumným institutem sociální práce a Ústavem pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování. Rovněž v Ostravě sídlí zahraniční fakulta Hornoslezské vysoké školy obchodní v Katovicích. Jedinou soukromou vysokou školou je Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Původní stav:

Počet studentů na území města Ostravy (okres Ostrava-město) kulminoval v roce 2009 na počtu 31 557 studentů ve všech typech studia. Od té doby počet studentů trvale klesá, navíc je patrný zrychlující se negativní trend. V roce 2015 byl počet studujících v okrese Ostrava ve všech typech studia roven 24 466.

Počet studentů na vysokých školách v okrese Ostrava-město – veřejné i soukromé školy (2005–2020)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Současný stav:

Počet studentů na území města Ostravy (okres Ostrava-město) kulminoval v roce 2009 na počtu 31 557 studentů ve všech typech studia. Od té doby počet studentů trvale klesá, v obou typech studia je navíc shodně patrný zrychlující se negativní trend, který se zpomalil až v roce 2019. V roce 2019 byl počet studujících v Ostravě ve všech typech studia roven 18 719.

Pokles studujících v Ostravě je strmější ve srovnání s poklesem počtu studentů v celé ČR. Nejvýrazněji klesá počet studentů na VŠB-TUO. V Ostravě klesá podíl VŠ studentů (z celkového počtu VŠ studentů v ČR) nejvíce ze všech největších českých měst, a sice z hodnoty 9,2 % v roce 2001 na 6,5 % v roce 2019. Podíl VŠ studentů v Plzni klesal ve stejném období z 6,1 % na 4,5 %. Od roku 2010 podíl VŠ studentů roste v Praze (38,8 % v roce 2019), Brně (20,9 %) i v Olomouci (6,5 %) – od roku 2018 již studuje v Olomouci více vysokoškoláků než v Ostravě.

I když v posledním roce došlo po dlouhých letech již k mírnému nárůstu počtu vysokoškolských studentů v Ostravě, ve srovnání s ostatními městy v ČR je růst stále pomalejší. Pozitivní je loňský nárůst podílu vysokoškolských studentů v Ostravě s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj.

Vývoj počtu studentů na vysokých školách v Ostravě (2001–2020)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Vývoj počtu studentů celkem na VŠB-TUO dle jednotlivých fakult (1989–2020)

Zdroj: VŠB-TUO

 

Meziroční srovnání vývoje podílu vysokoškolských studentů ve vybraných okresech z celkového počtu VŠ studentů v ČR a absolutní počty VŠ studentů za celou ČR (2001–2020)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Způsob měření:

Data ze Statistiky výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování. Do statistiky jsou zahrnuti pouze studenti studující vysoké školy v okrese Ostrava-město, tj. ne všichni studenti příslušných vysokých škol, protože některé VŠ mají svá pracoviště a studenty také v jiných městech nebo regionech.

Naším cílem je zastavit trend poklesu počtu studentů (v meziročním srovnání) a do roku 2023 podpořit růst počtu studentů na území města. Vývoj počtu studentů v Ostravě může být ovlivněn faktory na úrovni celé ČR (velikost věkové skupiny potenciálních studentů, změny vysokoškolského zákona a podmínek financování vysokoškolského studia, celkový vývoj ekonomiky a schopnost rodin financovat studium apod.), které je vhodné zahrnout do interpretace dat.