Počet aktivních ekonomických subjektů

Ikona Počet aktivních ekonomických subjektů
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 122,8 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel
(ČR: 136,4, rozdíl: -13,6 subjektů)
Současný stav (2021): 142,6 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel
(ČR: 151,2, rozdíl: -8,6 subjektů)
Cílový stav (2030): dlouhodobý růst počtu podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel s cílem dosáhnout průměru ČR

Průběžný stav:

142,6 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 151,2)

136,7 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 147,3)

132,7 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 143,1)

129,1 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 141,1)

125,7 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 139,0)

119,9 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 135,1)

122,8 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (ČR: 136,4)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Podnikatelská aktivita a podíl malých a středních podniků souvisí s intenzivnější tvorbou pracovních míst a větší pružnosti ekonomiky a schopnosti odolávat silným ekonomickým výkyvům v době recese. Na Ostravsku byli lidé po desetiletí navyklí pracovat ve velkých průmyslových podnicích v pozici zaměstnanců, proto je v regionu méně rozvinutá podnikatelská kultura a aktivita místních obyvatel – Moravskoslezský kraj má nejméně podnikatelů v přepočtu na počet obyvatel ze všech krajů České republiky.

Původní stav:

V roce 2015 bylo v ORP Ostrava registrováno 122,8 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel. Ostrava se dlouhodobě vyznačuje spíše zaměstnaneckou než podnikatelskou kulturou, nízký počet aktivních ekonomických subjektů je v Ostravě jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (136,4 v roce 2015).

Současný stav:

V roce 2021 bylo v ORP Ostrava registrováno 142,6 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel. Od roku 2016 tato hodnota průběžně roste, stejně jako v celé ČR. Stále je však v Ostravě nízký počet aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel, jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (151,2 v roce 2021). Od roku 2015 byl v ORP Ostrava zaznamenán nárůst hodnoty ukazatele o 16,1 %, v ČR o 10,8 %. V Plzni nastal nárůst hodnoty ukazatele o 5,4 %, v Brně nárůst o 15,8 %. Hodnota v Ostravě tak v posledních letech dohání průměr v ČR, dosáhnout úrovně ČR by dle současných projekcí trendů měla dosáhnout v roce 2030.

Počet aktivních ekonomických subjektů v ORP a v ČR na 1 000 obyvatel (2010-2021)

Zdroj: ČSÚ

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Technologická a podnikatelská akademie, ROZVOJOVÝ FOND PRO PODPORU VÝSTAVBY NEMOVITOSTÍ PRO PODNIKÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKYROZVOJ VĚDECKOTECHNOLOGICKÉHO PARKU A MSIC

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobý růst počtu podnikatelských subjektů na území města v přepočtu na 1 000 obyvatel a přibližování se průměru ČR s cílem dosáhnout průměru ČR v roce 2030.