Počet aktivních ekonomických subjektů

Ikona Počet aktivních ekonomických subjektů
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 122,8 aktivních ekonomických subjektů/1 000 obyvatel
(ČR: 136,4, rozdíl: – 13,6 subjektů)
Současný stav (2019): 132,7 aktivních ekonomických subjektů/1 000 obyvatel
(ČR: 143,1, rozdíl: – 10,4 subjektů)
Cílový stav (2030): dlouhodobý růst počtu podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel s cílem dosáhnout průměru ČR

Průběžný stav:

132,7 aktivních ekonomických subjektů/1000 obyvatel (ČR: 143,1)

129,1 aktivních ekonomických subjektů/1000 obyvatel (ČR: 141,1)

125,7 aktivních ekonomických subjektů/1000 obyvatel (ČR: 139,0)

119,9 aktivních ekonomických subjektů/1000 obyvatel (ČR: 135,1)

122,8 aktivních ekonomických subjektů/1000 obyvatel (ČR: 136,4)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Podnikatelská aktivita a podíl malých a středních podniků souvisí s intenzivnější tvorbou pracovních míst a větší pružnosti ekonomiky a schopnosti odolávat silným ekonomickým výkyvům v době recese. Na Ostravsku byli lidé po desetiletí navyklí pracovat ve velkých průmyslových podnicích v pozici zaměstnanců, proto je v regionu méně rozvinutá podnikatelská kultura a aktivita místních obyvatel – Moravskoslezský kraj má nejméně podnikatelů v přepočtu na počet obyvatel ze všech krajů České republiky.

Původní stav:

V roce 2015 bylo v ORP Ostrava registrováno 122,8 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel. Ostrava se dlouhodobě vyznačuje spíše zaměstnaneckou než podnikatelskou kulturou, nízký počet aktivních ekonomických subjektů je v Ostravě jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (136,4 v roce 2015).

Současný stav:

V roce 2019 bylo v ORP Ostrava registrováno 132,7 aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel. Od roku 2016 tato hodnota průběžně roste, stejně jako v celé ČR. Stále je však v Ostravě nízký počet aktivních ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel, jak ve srovnání s ORP Brno a Plzeň, tak i ve srovnání s celou ČR (143,1 v roce 2019). Od roku 2016 byl v ORP Ostrava zaznamenán nárůst hodnoty ukazatele o 10,7 %, v ČR o 5,9 %. V Plzni nastal nárůst hodnoty ukazatele o 1,4 %, v Brně nárůst o 9,1 %. Za posledních 5 let tak hodnota v Ostravě dohání průměr v ČR s předpokladem jeho dosažení po roce 2030.

Počet aktivních ekonomických subjektů v ORP a v ČR na 1 000 obyvatel (2010-2019)

Zdroj: ČSÚ

Dlouhodobý růst počtu podnikatelských subjektů na území města v přepočtu na 1 000 obyvatel a přibližování se průměru ČR s cílem dosáhnout průměru ČR v roce 2030.