Aktualizováno 12.9.2022

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Strategický projekt

Program byl na území statutárního města Ostravy zahájen v roce 2016. Od začátku realizace bylo podpořeno 370 projektů v celkové částce 273,7 mil. Kč.  Z toho v roce 2021 bylo podpořeno 63 projektů za 53,8 mil. Kč. Z toho v roce 2021 bylo podpořeno 63 projektů za 53,8 mil. Kč. Program je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Program podporuje:
Práci koordinátorů nadání ve školách, identifikaci talentů, systematickou práci s talenty, vzdělávání pedagogů, vznik nových vzdělávacích programů a studijních oborů, které podporují budoucí odborníky chybějící na trhu práce, exkurze a stáže pro žáky, zapojení odborníků a mentorů z praxe do výuky, vznik a podporu talentcenter, rozvoj technického vzdělávání, interaktivní výukové programy, badatelskou výuku, robotiku, aplikaci experimentů a pokusů, popularizaci vědy a techniky, výzkum, vybavení škol moderními pomůckami, konference, pořádání krajských a celostátních soutěží a další aktivity související s podporou nadání a zejména technického vzdělávání.
Sběr žádostí Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu probíhá na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA OSTRAVY. Žadatelé, jejichž projekty jsou podány v souladu s programem, se osobně setkají s hodnotiteli projektových záměrů při jejich prezentaci a obhajobě. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města.

Přínosy programu pro Ostravu:
• interaktivní výukové programy,
• aktivně zapojené školy do programu vzdělávání a talentmanagementu s postupným budováním systému podpory talentu, technického a přírodovědného vzdělávání,
• aktivně zapojená do systému vzdělávání a na špičkové úrovni vybavená škol. zařízení zájmového vzdělávání nabízející rozvoj talentu v rámci neformálního vzdělávání,
• aktivně zapojené vysoké školy do podpory talentu a technického vzdělávání,
• nově vzniklé obory na vysokých a středních školách,
• systematické budování technického a přírodovědného vzdělávání, čtenářské gramotnosti, řemeslné výroby, práce s 3D tiskem nebo virtuální realitou a další příklady dobré praxe.

Aktuální informace k projektu najdete také na nových webových stránkách HTTPS://TALENTOVA.CZ/

 

 

 

FOTOGALERIE