Přeskočit na obsah
Program je zaměřen na podporu projektů v technických a přírodovědných oblastech, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a systematickou podporu a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území města Ostravy.

Program podporuje práci koordinátorů nadání ve školách, hledání talentů a systematickou práci s nimi, vzdělávání pedagogů a vznik nových vzdělávacích programů a studijních oborů, které podporují budoucí odborníky chybějící na trhu práce. Program dále zahrnuje exkurze a stáže pro žáky, zapojení odborníků a mentorů z praxe do výuky, vznik a podporu talentcenter, rozvoj technického vzdělávání, interaktivní výukové programy, badatelskou výuku, robotiku, aplikaci experimentů a pokusů, popularizaci vědy a techniky, vybavení škol moderními pomůckami, konference, pořádání krajských a celostátních soutěží a další aktivity související s podporou nadání a zejména technického vzdělávání.

Přínosy projektu pro Ostravu

 • interaktivní výukové programy,
 • aktivně zapojené školy do programu vzdělávání a talentmanagementu s postupným budováním systému podpory talentu, technického a přírodovědného vzdělávání,
 • aktivně zapojená do systému vzdělávání a na špičkové úrovni vybavená škol. zařízení zájmového vzdělávání nabízející rozvoj talentu v rámci neformálního vzdělávání,
 • aktivně zapojené vysoké školy do podpory talentu a technického vzdělávání,
 • nově vzniklé obory na vysokých a středních školách,
 • systematické budování technického a přírodovědného vzdělávání, čtenářské gramotnosti, řemeslné výroby, práce s 3D tiskem nebo virtuální realitou a další příklady dobré praxe.

Sběr žádostí Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu probíhá na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na webu města Ostravy. Žadatelé, jejichž projekty jsou podány v souladu s programem, se osobně setkají s hodnotiteli projektových záměrů při jejich prezentaci a obhajobě. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města.

Program byl zahájen v roce 2016. Od jeho začátku bylo podpořeno 430 projektů v celkové částce 307,7 mil. Kč (z toho v roce 2023 bylo podpořeno 60 projektů za 34 mil. Kč).

Aktuální informace k projektu najdete také na nových webových stránkách Talentova.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2012 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Andrea Hoffmannová náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/program-na-podporu-vzdelavani-talent-managementu