Přeskočit na obsah
Kvalita ovzduší patří ke klíčovým a aktuálním problémům všech evropských zemí. Projekt se na základě mezinárodní spolupráce v rámci uskupení ESÚS TRITIA snažil nalézt vhodná řešení problematiky znečisťování ovzduší.

Cílem projektu AIR TRITIA bylo pomoci orgánům veřejné správy vytvořit jednotnou prostorovou informační databázi a zavést nové nástroje v řízení a předpovědi znečištění ovzduší. Partneři byli pověřeni zpracováním strategie kvality ovzduší pro jednotlivé městské funkční oblasti a vytvořením společné strategie regionu EGTC TRITIA.

O projektu

Veřejná správa nemá v současné době dostatečně jasné a jednoduché nástroje pro podporu řešení  problematiky ovzduší. Rozdílné emisní limity v jednotlivých zemích mohou vést ke konfliktům na úrovni právních sporů, a to jak na národní, tak i na lokální úrovni. Záměrem projektu bylo přinést řešení pro zlepšení lokálního a regionálního řízení kvality ovzduší, lépe představit přesnější informace podložené konkrétními expertizami a odbornými daty a předvést skutečné návrhy řešení. Realizací projektu se zvýšila kapacita a možnosti veřejné správy pro rozhodování a řešení kvality ovzduší a tím fakticky pomoci zlepšit kvalitu ovzduší ve znečištěných oblastech v regionech, které jsou ovlivňovány zdroji ze sousedních zemí.

Hlavními výstupy projektu jsou:

 • Jednotná prostorová databáze potřebných informací na mezinárodní úrovni,
 • Nástroje pro efektivní řízení kvality ovzduší (systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí),
 • Návrh strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území regionu.

EGTC TRITIA

Území regionu je tvořeno územím 4 krajů: za Českou republiku to byl Moravskoslezský kraj, za Polsko Slezské vojvodství a Opolské vojvodství a za Slovenskou republiku Žilinský samosprávný kraj. Všechny tyto 4 kraje byly nefinančními partnery projektu AIR TRITIA. Projekt reflektoval na strategické cíle ESÚS TRITIA pro usnadnění života obyvatel v tomto regionu a zejména na absenci komplexního řešení kvality ovzduší přesahující hranice jednotlivých států.

Financování a délka projektu

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava byla vedoucím partnerem projektu. Projektu se účastnilo 15 partnerů, kteří společnými silami přispěli ke tvorbě výstupů (univerzity a výzkumné organizace) a jejich implementaci (města, regiony a EGTC TRITIA). Projekt byl financován programem Interreg CENT­RAL EUROPE, který podporuje spolupráci při řešení společných problémů ve střední Evropě.

Rozpočet projektu: 2 576 623 EUR
Financování ERDF: 2 190 130 EUR

Projekt byl podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2016 Příprava ikona I
2017 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/air-tritia