Aktualizováno 20.8.2021

Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon

Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD) představuje využití 105 nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn, které nahradily zhruba třetinu „dieselového“ vozového parku, s jehož náhradou za nízkoemisní nebo bezemisní dopravní prostředky se počítá do roku 2020. S dodávkou autobusů s pohonem na zemní plyn souvisí i zprovoznění nové velkokapacitní plničky CNG. Svými parametry (výkon 3000 Nm3/hod., kapacita 24 autobusů/hod.), patří k nejvýkonnějším ve střední Evropě.

V souladu s připravovanými projekty Dopravního podniku Ostrava a. s. a přijatými měřitelnými ukazateli úspěchu plnění Strategického plánu v oblasti mobility, by mělo být do roku 2025 v Ostravě součástí městské hromadné dopravy – minimálně 60 % bezemisních vozidel (nyní 54 %) a minimálně 35 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (nyní 17 %). Celkově tedy 95% bezemisních nebo nízkoemisních vozidel (nyní 71%).

Od dubna 2021 je městská hromadná doprava v Ostravě, kompletně bez dieselu .Dopravní podnik Ostrava je prvním velkým dopravním podnikem v České republice, který se může pochlubit nasazováním pouze ekologických vozidel. Více v článku ZDE.

 

Elektrobus s nabíjením Opportunity Charging

Od října 2018 jezdí na lince 64 ze Svinova do klimkovických sanatorií elektrobus Ekova Electron.

ekova electron nabijeni

Elektrobus je stoprocentně nízkopodlažní a plně elektrický, s automaticky regulovanou klimatizací. Jeho největší předností je neomezený provoz 24 hodin denně/365 dní v roce, který je umožněn systémem ultrarychlého nabíjení Opportunity Charging. Elektrobus se dobíjí vždy po dojezdu na zastávku ve Svinově u nové nabíjecí stanice a poté ihned pokračuje s cestujícími na pravidelné lince. Po pouhých 5 minutách nabíjení může absolvovat až hodinu jízdy.

Pouze na baterie ujede vzdálenost 12 kilometrů, přičemž ve voze funguje během jízdy klimatizace nebo vytápění. Pokud jsou tyto technologie vypnuty, dosahuje dojezdu až 41 kilometrů. Oproti jízdě na dieselagregát (dříve využívaný pohon pro trolejbusy mimo trakční vedení) je parciální trolejbus spolehlivější a také méně hlučný. V případě, že nejsou využita 2 místa pro vozíčkáře (na jednoho pasažéra na invalidním vozíku se počítá s hmotností 250 kg!), pojme až 86 cestujících.

Při nabíjení ve standardu Opportunity Charging se pantograf spouští z pylonu nabíjecí stanice do ližin ve střeše elektrobusu. Toto řešení, kdy nabíjecí konzole tvoří součást pevné infrastruktury stanice a nikoli vozidla, minimalizuje vlastní hmotnost elektrobusu ve prospěch cestujících (pro srovnání: hmotnost ližin na střeše je 15 kg, zatímco hmotnost tradičního pantografu může být až několikanásobná). Nízkopodlažní elektrobus pojme až 86 cestujících, kapacita zahrnuje 2 místa pro vozíčkáře nebo kočárky. Proces nabíjení je zajištěn po příjezdu elektrobusu ke stanici obousměrnou komunikací infračerveným přenosem a po propojení nabíjecích kontaktů po metalickém vedení. Řidič musí zastavit na předepsaném místě, připojení pantografu, který je součástí nabíjecího stojanu, probíhá v automatickém režimu. Řidič pouze stiskne tlačítko rychlonabíjení na přístrojové desce autobusu, kde také může sledovat stav nabití trakčních baterií. Po ukončení nabíjení se pantograf automaticky odpojí. Řidiči se nemusejí obávat, že by odjeli od stanice v době nabíjení. Po tuto dobu je jízda blokována a je povolena, až když pantograf vyjede do horní polohy.

Dodavatelem technologie první stanice pro ultrarychlé nabíjení v ČR je nizozemská společnost Heliox, která patří ke světovým lídrům na trhu rychlých systémů nabíjení v hromadné dopravě.

V rámci plánované obnovy vozového parku bylo pořízeno 24 nových elektrobusů, které se stanou součástí nedávno zveřejněné strategické vize provozovat v ostravské MHD do roku 2020 vozidla bez motorů spalujících naftu. (foto ekova.cz)

Autobusy na CNG Pohon

Od roku 2015 jsou v Ostravě v provozu nízkopodlažní autobusy Solaris Urbino poháněné stlačeným zemním plynem se zážehovým motorem Cummins ISLGE6 320 o výkonu 239kW splňující emisní normu EURO 6. Provozní náklady těchto autobusů jsou v porovnání s běžným  naftovým palivem poloviční (1kg zemního plynu – 1 l naftového paliva).

Vozy byly pořízeny v rámci projektu Autobusy CNG v DPO financovaného z Operačního programu životní prostředí, jehož cílem bylo snížení imisní zátěže z autobusové dopravy na území města Ostravy. Předmětem projektu bylo nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a vybudování potřebné infrastruktury pro jejich provoz, zejména vysokokapacitní plnící stanice CNG, výstavba vysokotlaké přípojky na plyn  a úpravy stávajících servisních hal pro údržbu vozidel CNG v Ostravě–Martinově, Porubě a Hranečníku. Projekt byl financován v rámci Operačního programu životního prostředí a to 85% z Evropských fondů – Fondu soudržnosti, 5% z veřejné podpory přímo ze státního rozpočtu, kap. 315 MŽP. Dopravní podnik Ostrava a.s. tento projekt spolufinancoval 10% ze svých investičních prostředků. Projekt byl rozdělen na 3 základní části: pořízení autobusů CNG, výstavbu plnící stanice CNG a úpravu hal pro údržbu autobusů CNG v celkové hodnotě 768,4 mil. Kč (z toho 644,0 mil.Kč z dotace) .

Na CNG pohon jsou také 3 nové minibusy typu Dekstra Bus Daily LE 37 CNG  od firmy KAR group a.s. Minibus je postaven na podvozku IVECO, je vybaven klimatizací pro cestující i řidiče, USB přípojkami pro dobíjení mobilních telefonů, jedním místem pro invalidní vozík nebo kočárek a přípravou k instalaci Wi-Fi. Celková kapacita minibusu je 33 míst

Nové tramvaje – Stadler nOVA

tramvaj stadlerV dubnu 2018 se Ostrava dočkala úplně nového požitku z jízdy tramvají. Důvodem byl nákup 40 nových plně nízkopodlažních tramvají švýcarské firmy STADLER, které nabízí vyšší standard kvality a bezpečnosti pro cestující . Na výrobě tramvají se v maximální možné míře podíleli také Češi.

Tramvaje STADLER přepravují v Ostravě cestující jako první svého druhu v České republice. Dopravní podnik Ostrava zadal v rámci veřejné zakázky náročné podmínky především v ohledu zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících. Kvalitní švýcarské tramvaje jsou projekčně upraveny v české pobočce firmy STADLER. Tramvaje jsou plně nízkopodlažní, klimatizované s ergonomicky tvarovanou kabinou pro řidiče a jsou vybaveny kamerovým a informačním systémem (LCD monitory). Pohodlí pro cestující zase podpoří USB konektory k nabíjení telefonů a tabletů nebo moderní klimatizace a topení. Otočné podvozky s flexibilním rámem zajišťují nižší hlučnost vozidla při provozu, a to i při vyšších rychlostech. Novinkou je v Ostravě také mazání kol tramvají, které přispěje k tišší a klidnější jízdě. Tramvaj STADLER může přepravovat až 188 osob, z toho 61 se může pohodlně usadit.

Projekty realizované v období 2014 – 2020

V letech 2017-2018 rozšířil Dopravní podnik Ostrava a.s. díky 4 projektům s názvem „Obnova vozového parku MHD v DPO I. – IV.“ vozový park o několik moderních bezemisních a nízkoemisních vozidel jako jsou trolejbusy, elektrobusy a středněkapacitní tramvaje. Tato vozidla pořídili za finanční pomoci dotací z EU v novém programovacím období a to v rámci nového „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020“, výzvy č. 20. Nově pořízená vozidla obsluhují lokality Hranečník, Klimkovice, Poruba a Ostrava – Jih. Tyto projekty jsou v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava z roku 2015. Městská hromadná doprava v Ostravě je zařazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a je zajišťována Dopravním podnikem Ostrava a.s., který se snaží kontinuálně obnovovat a rozšiřovat vozový park.

Občanům Ostravy a jejím návštěvníkům tím poskytuje kvalitnější služby, pro které se stane cestování veřejnou hromadou dostupnější a pohodlnější. Připravované projekty jsou také v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava. Pořízením nízkoemisních a bezemisních vozidel dojde ke zlepšení kvality ovzduší. Věříme, že zkvalitňování služeb povede ke zvýšení poptávky po veřejné hromadné dopravě, a tím ke snížení využívání individuální dopravy, která významným způsobem znečišťuje ovzduší.

V rámci 50.výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v návaznosti na 13. Výzvu ITI-Ostrava, SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla bude pořízeno dalších 5 ks bezemisních elektrobusů a 5 ks nízkopodlažních autobusů na pohon CNG. Všechna vozidla budou plně nízkopodlažní, bezbariérová a vybavena vizuálníma akustickým systémem pro informování cestujících. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality přepravy cestujících a motivování veřejnosti k používání ekologické městské veřejné dopravy. Dále dojde k pořízení 10 ks trolejbusů (8 ks 12m a 2 ks 18m trolejbusů), 3 ks minielektrobusů, 3 ks minibusů CNG a 5 ks 12m autobusů CNG. Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava. Všechna pořízená vozidla budou plně nízkopodlažní a bezbariérová, vybavena systémem pro informování cestujících, a to jak vizuálním, tak akustickým..

Zdroj informací: dpo.cz a ekova.cz)