Aktualizováno 27.4.2022

Bikesharing Ostrava

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2021
Dokončeno

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou mohou využít i  návštěvníci města. Na začátku projektu  v roce 2017 byla provedena anketa, která potvrdila zájem obyvatel Ostravy o systém sdílených kol.

Bikesharing, služba sdílených kol funguje v Ostravě od roku 2018. Od roku 2019 se bikesharing rozšířil z centra města také do dalších městských obvodů a od roku 2021 je k dispozici již na celém území města Ostravy.

Pro dvouleté období 2021/2022 byl ve veřejné zakázce vybrán stejný provozovatel této služby tzn. společnost Nextbike. Provoz sdílených kol je od roku 2021 celoroční (leden až prosinec) a v období největšího zájmu, od června do září, je v ulicích města služba posílena na minimálně tisícovku sdílených kol.  Služba je od roku 2021 dostupná ve všech městských obvodech a prvních 15 minut výpůjčky je pro uživatele zdarma, hrazeno městem.

Náklady na pořízení stojanů:2019 – 1331 tis. Kč, 2020 – 255 tis. Kč a 2021 – 550 tis. Kč, celkem tedy 2,135 mil. Kč s DPH
Náklady na provoz služby: 2018  pilotní projekt zdarma, 2019 – 4,127 mil. Kč a 2020 – 5,47 mil. Kč , pro období 2021 a 2022 se odhaduje částka 13. mil. Kč včetně DPH.

Začátky Bikesharingu v Ostravě

V roce 2018 začala v Ostravě provozovat službu sdílených kol firma Rekola. Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem, a proto se přistoupilo k rozšíření do dalších městských obvodů. Následně v roce 2019 službu Rekola se svými růžovými koly provozovala nezávisle na podpoře města v širším centru přibližně v počtu 130ks.

V roce 2019 a 2020 vyhrála zakázku na provoz služby bikesharing firma Next Bike Česká republika. 
V sezóně 2019  bylo k dispozici 600 kol a celkem 210 stanic pro půjčení/zaparkování kol. V roce 2020 došlo k rozšíření služby a bylo k dispozici 900 kol na 270 strategicky umístěných stanovištích.  Sdílená kola byla  v provozu od března až do prosince. Prvních 15 minut výpůjčky bylo zdarma, hrazeno městem.

Od roku 2020 je  služba provozována společnosti Nextbike a je dostupná také v obci Vřesina a blízkém Hlučíně.

Přehled provozu sdílených kol 

Za rok 2021

V provozu bylo od ledna až do prosince 1000 kol. Nextbike má v Ostravě již 39 238 uživatelů a ti za tento rok (až do 11/2021) realizovali cca 500.000 výpůjček a společně ujeli zhruba 750.000 km. Většina výpůjček probíhala v režimu do 15 minut s finanční podporou města. Průměrná délka výpůjčky je v Ostravě v délce 1,5km. Nejaktivnější uživatel měl za letošní rok 1268 výpůjček.

Nejfrekventovanější měsíc s nejvyšším množství výpůjček byl červen, kdy si lidé kolo v Ostravě zapůjčili 80 000 krát. Téměř 80% všech výpůjček bylo realizováno v obvodech Moravská Ostrava  a Přívoz, Ostrava-Poruba a Ostrava-Jih.

V porovnání s rokem 2020 dosahuje letošní rok  75% výpůjček roku loňského – propad byl způsoben rozšířením do všech obvodů a nebývale silnou vlnou vandalismů na kolech.