Aktualizováno 12.9.2022

Bikesharing Ostrava

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2021
Dokončeno

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou mohou využít i  návštěvníci města. Na začátku projektu  v roce 2017 byla provedena anketa, která potvrdila zájem obyvatel Ostravy o systém sdílených kol.

Bikesharing, služba sdílených kol funguje v Ostravě od roku 2018. Od roku 2019 se bikesharing rozšířil z centra města také do dalších městských obvodů a od roku 2021 je k dispozici již na celém území města Ostravy.

Pro dvouleté období 2021/2022 byl ve veřejné zakázce vybrán stejný provozovatel této služby tzn. společnost Nextbike. Provoz sdílených kol je od roku 2021 celoroční (leden až prosinec) a v období největšího zájmu, od června do září, je v ulicích města služba posílena na minimálně tisícovku sdílených kol.  Služba je od roku 2021 dostupná ve všech městských obvodech a prvních 15 minut výpůjčky je pro uživatele zdarma, hrazeno městem.

Náklady na pořízení stojanů byla v roce 2022  409.280 Kč bez DPH, 495.228,80 Kč s DPH.

Příspěvek města na vypůjčky: rok 2021: 3,65 mil Kč s DPH, rok 2022 (leden – červenec): 2,14 mil Kč s DPH

Předpokládané náklady města na období 2023-2024: 17,5 mil Kč bez DPH

Počet kol v ulicích: 6.-9. měsíc min. 1000 kol, 12.-2. měsíc min. 400 kol, zbytek roku min. 800 kol

Začátky Bikesharingu v Ostravě

V roce 2018 začala v Ostravě provozovat službu sdílených kol firma Rekola. Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem, a proto se přistoupilo k rozšíření do dalších městských obvodů. Následně v roce 2019 službu Rekola se svými růžovými koly provozovala nezávisle na podpoře města v širším centru přibližně v počtu 130ks.

V roce 2019 a 2020 vyhrála zakázku na provoz služby bikesharing firma Next Bike Česká republika. 
V sezóně 2019  bylo k dispozici 600 kol a celkem 210 stanic pro půjčení/zaparkování kol. V roce 2020 došlo k rozšíření služby a bylo k dispozici 900 kol na 270 strategicky umístěných stanovištích.  Sdílená kola byla  v provozu od března až do prosince. Prvních 15 minut výpůjčky bylo zdarma, hrazeno městem.

Od roku 2020 je  služba provozována společnosti Nextbike a je dostupná také v obci Vřesina a blízkém Hlučíně.

V roce 2022 vyhrála výběrové řízení na provozovatele bikesharingu opět společnost Nextbike Czech Republic. Pro nadcházející období zůstává za přispění statutárního města Ostrava stejně jako v jiných městěch v rámci ČR prvních 15 minut jízdy ZDARMA všem uživatelům, nově bude v Ostravě také za spolupráce s Dopravním podnikem Ostrava dalších 15 minut jízdy zdarma pro držitele celoročního kuponu ODISKa pro tarifní oblast Město Ostrava a oblast XXL.

Přehled využívání kol (data platná k 07/22):

2018 2019 2020 2021 2022
počet stanic 60 215 280 320 350+
počet kol 220 600 900+ 1000+ 1000+
zapojené obvody 3 9 15 23 23
počet výpůjček 112 tis. 434 496 669 970 515 883 302 734
počet ujetých km 130 tis. 521 tis. 871 tis. 717 tis. 421 tis.
délka provozu 7 měsíců 8 měsíců 10 měsíců 12 měsíců 7 měsíců
počet uživatelů (reg.) 16,5 tis. 35 tis. 45 tis. 66 423 73 156
Kč s DPH/1 výpůjčka 0 8,17 7,08 7,08
zaplaceno Kč s DPH 0 4,12 mil. 5,47 mil Kč 3,65 mil 2,14 mil.

FOTOGALERIE