Blog

7.10.2022

BLOG: Zlepšujeme prostor pro rozvoj podnikání

Cesta od města horníků a železáren k centru podnikání není v případě Ostravy ještě zdaleka u konce, ale už teď

Číst více
16.9.2022

BLOG: Jak přizpůsobit město klimatické změně

Klimatická změna se projevuje čím dál častějšími jevy počasí jako je zvyšování teplot, a to až do extrémů, dlouhodobé sucho,

Číst více
3.9.2022

BLOG: Komunitní projekty ve veřejném prostoru

Veřejný prostor je v posledních letech velmi probírané téma, ale co se pod ním opravdu skrývá? Oficiální definice zní, že

Číst více
19.8.2022

BLOG: Jak se žije cizincům v Ostravě?

Laleh do Ostravy přišla z Iránu se svým mužem, který tady začal pracovat na univerzitě. Během téměř osmi let života v moravskoslezské

Číst více
5.8.2022

BLOG: Může být Ostrava centrem prvotřídního vzdělávání? Nebo už jím je?

Strategický plán města Ostravy nastavuje směr rozvoje. Směr, jakým se chce Ostrava jako město vydat, a jaké konkrétní aktivity chce

Číst více
20.7.2022

BLOG: Mění se Ostrava také v řeči čísel?

Statistika nuda není! Věděli jste, že se kriminalita v Ostravě za posledních 10 let snížila o více než polovinu a

Číst více
30.6.2022

BLOG: Město a bydlení

Bydlení představuje základní životní potřebu, jejíž naplnění je nezbytnou podmínkou pro uspokojení dalších životně důležitých potřeb. Bydlení je také jednou

Číst více
17.6.2022

BLOG: Cirkulární ekonomika – co se pod tímto pojmem skrývá a kde ji v Ostravě najdeme

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství je přístupem v udržitelném rozvoji, je to také způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení,

Číst více
3.6.2022

BLOG: Jak oživit centrum města?

Koncem dubna jste měli možnost seznámit se s prvním ze sedmi strategických cílů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023.

Číst více
19.5.2022

BLOG: Město pro lidi, nikoliv pro auta.

Město pro lidi, nikoliv pro auta, to je mantra současného moderního urbanismu, který se tak vrací k něčemu, co ještě

Číst více
5.5.2022

BLOG: Investice do kultury = investice do rozvoje města

K tomuto tématu mne inspirovala řada komentářů na sociálních sítích. Tedy konkrétně těch negativních, které zpochybňují výdaje do kultury (např. dotace),

Číst více
22.4.2022

BLOG: Jak propojit město uvnitř i se světem?

Strategický plán města Ostravy ukazuje směr rozvoje. Směr, jakým se chce Ostrava vydat a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo

Číst více
9.4.2022

BLOG: Modrozelená infrastruktura ve městě

Jediným zdrojem vody na našem území jsou srážky. Pokud je co nejrychleji odvádíme dešťovou kanalizací, dochází ke zrychlení hydrologického cyklu,

Číst více
25.3.2022

BLOG: Proč město potřebuje strategický plán?

Strategický plán představuje dlouhodobou vizi města Lidé každý den přirozeně plánují, aniž by si to vůbec uvědomovali – svůj denní

Číst více
9.3.2022

BLOG: Městská sídla v proměnách času

Sídelní struktura se v čase proměňuje. V jejím vývoji můžeme sledovat určité trendy, které jsou sledovány v mnoha analytických a

Číst více
8.3.2021

BLOG:Talent Attraction Management jako nástroj pro lákání nových talentů

Téma získávání nebo lákání talentovaných lidí nebo také „Talent attraction management“ není v České republice stále příliš známé, přesto se

Číst více