Publikováno: 13.11.2023

Jan Dohnal: Potřebujeme do Ostravy dostat mozky

Primátor Ostravy Jan Dohnal je úspěšný podnikatel v oblasti realit, ale také už relativně dlouho sloužící komunální politik. Aktivní v ostravském komunále je již od roku 2002. Z pozice radního a místostarosty městského obvodu Ostrava-Jih vystoupal na post náměstka primátora a nyní město od dubna tohoto roku vede jako v pořadí 11. primátor města. V rozhovoru nám přiblížil svůj pohled na město i na to, jak by se mělo vyvíjet.

Co vám osobně v posledních letech udělalo v Ostravě největší radost?

Město se jednoznačně proměnilo jako takové, vypadá lépe, svěže, přibývá moderní architektury. Posledních pět až sedm let navíc Ostrava zažívá stavební boom. Je to způsobeno nejen ekonomickým optimismem, ale zároveň důvěrou v město. Potvrzuje to i zvýšený zájem developerů, město to posouvá kupředu. Ostrava byla vždycky popelkou ve výstavbě, vlastně na všech úrovních, snad s výjimkou obchodních center. Ještě před pár lety tedy ten zájem nebyl, až na Karolinu. To se nyní změnilo. Takže jsem i plný očekávání vzhledem k tomu, že vím, co se chystá.

Je nějaké téma, ve kterém Ostrava za poslední zaostává, nebo dokonce zařadila zpátečku?

Asi bych nezvolil slova „zařadila zpátečku“. Spíš jsou problémy, se kterými se potýkáme. Za ten největší považuji přetrvávající vylidňování města. Vadí mi to nejen lidsky, ale tratí na tom město, kterému takto výrazně klesají daňové výnosy. Služby, které jako město poskytujeme (MHD, svoz odpadu, údržba a opravy komunikací atd.) stojí stejně bez ohledu na počet obyvatel. Myslím, že jedním z důvodů odlivu obyvatel byla rovněž i zanedbaná bytová výstavba. Střední vrstva obyvatel to řešila výstavbou domů za hranicemi města. Tito lidé pak sice město využívají, ale nepřispívají na jeho provoz. Do budoucna musíme pamatovat i na to, že výstavba bytových domů úzce souvisí s parkovací politikou.

Jsou v Ostravě nějaká místa, která si podle vás zaslouží zvláštní pozornost?

Mrzí mě fabriky uprostřed obydlených území, to jsou bohužel mrtvá místa, jako jedno z negativních dědictví průmyslové historie města. S tím souvisí i velké proluky mezi jednotlivými městskými celky, kde jezdíme takzvané prázdné kilometry všemi druhy dopravy. V těchto oblastech je určitě prostor pro změnu, třeba v podobě relaxačních zón. Obdobně tomu, jak se podařilo proměnit nábřeží Ostravice, vidím velký potenciál také ve zpřístupnění Odry, i to jde na můj vkus zatím spíše pomalu.  

Jste sice stále ještě čerstvě primátorem Ostravy, ale také dlouholetým komunálním politikem, město dobře znáte. Čeho si na Ostravě ceníte nejvíce? A v čem naopak ve srovnání s jinými městy Ostrava pokulhává?

Jsem ostravský patriot. Líbí se mi město a cením si jeho polohy. Troufám si říci, že málokdo s takovým zázemím metropole, jako má Ostrava, může zároveň být za půl hodiny pod Lysou horou. Kombinace toho zázemí s přírodou přímo ve městě a jeho blízkém okolí je opravdu jedinečná. A zatímco například sportovní infrastrukturu považuju za dostačující a Ostrava je bezesporu vysoce kulturní město, připouštím že nám tady trošku chybí třeba kulturní klubový život a opravdu živé, pulzující centrum města. V tom máme rezervy.

Na jaká témata byste se vy osobně nejvíce zaměřil s ohledem na budoucnost města a aktuální tvorbu nového strategického plánu rozvoje. Kde jsou podle vás priority dalšího rozvoje Ostravy?

Já osobně vidím největší potenciál a prostor pro rozvoj Ostravy v mladých, chytrých a talentovaných lidech, kteří nebudou odcházet, ba naopak k nám budou přicházet další z jiných destinací. Tady vidím jako hlavní rozvoj vysokých škol. Jakákoliv investice do vzdělávání je naprosto klíčová. Vysoké školy by se měly stát hlavním nositelem změny a tahákem mladých lidí nebo třeba zajímavých firem. Perspektiva, uplatnění a dobře placená práce jsou pro mladé lidi zásadní. Potřebujeme proto moderní atraktivní univerzitní obory, zaměřené na rozvoj IT technologií, nových technologií pro průmysl, s vazbou na tradiční i nové obory, které se tady rozvíjejí, jako je na automotive nebo i letecký průmysl. V posledních letech se v tomto smyslu podařilo nakročit dobrým směrem, ať už jde třeba o superpočítač, nové obory na VŠB i Ostravské univerzitě, zvelebení univerzitního kampusu v Porubě i nového kampusu v centru.

Rozhovor vznikl redakční úpravou strukturovaného rozhovoru, který slouží jako podklad pro analytickou část strategického plánu města Ostravy pod značkou fajnOVA.

Autor: Ondřej Dostál

Redakční úpravy: Markéta Kučová, Michal Sobek

Další příspěvky