Publikováno: 27.08.2023

Maryna a Alina Ivankovy: Expat centrum nám pomohlo v seznámení se s dalšími expaty a s propagací

V rámci tvorby nového Strategického plánu se na názory na Ostravu neptáme pouze místních obyvatel, rodáků a osob, kteří ve městě žijí již mnoho let, ale zajímají nás také názory a doporučení od expatů, cizinců, kteří třeba do Ostravy přicházejí až v poslední době, ale mohou svými zkušenostmi ze zahraničí a aktivitou k rozvoji města výrazně přispět. Mezi ně patří i Maryna a Alina Ivankovi, matka s dcerou, Ukrajinky, které si v letošním roce v Ostravě otevřely cukrárnu s názvem „Royal Candy“.

Jaký je Váš osobní příběh, který Vás do Ostravy přivedl a proč je to zrovna Ostrava?

Alina: Já v Ostravě žiju už 5 let, vystudovala jsem zde celou střední školu a nyní jsem prvním rokem studentkou VŠB-TUO. Až do 9. třídy základní školy jsem s rodinou žila v Mariupolu, který už v té době nebyl moc bezpečný. Začali jsme proto hledat nové, bezpečné místo, ideálně mimo Ukrajinu, kde bych mohla ve studiu pokračovat. Již v té době jsme měli známé v Ostravě a domluvili jsme se tedy, že půjdu studovat sem. Sama, bez rodičů. Zvažovala jsem i možnost jít studovat do Prahy, ale tam je velká skupina rusky mluvících. Mým cílem bylo naučit se česky, protože jsem věděla, že chci pokračovat ve studiu na vysoké škole, proto jsem zvolila život právě v Ostravě, kde mě situace a relativní samota nutila naučit se česky.

Maryna: Já jsem v Ostravě teprve jeden rok a důvodem mého přesunu z Ukrajiny byla jednak nastalá válečná situace, ale i to, že jsem chtěla být blízko své dceři.

V Ostravě už tedy nějakou dobu žijete. Můžete říci, jaké jsou její silné stránky?

Město nás baví. Ať už to jsou různé veřejné akce jako jsou Vánoční trhy, příroda a parky nebo obecně pěkné historické centrum Ostravy. Moc se nám líbí Hlavní třída v Porubě, zámecký rybník, Komenského sady, Bělský les a nebo třeba Zoologická zahrada. Těší nás i fungování ostravského Expat centra, které nám pomohlo v seznámení se s dalšími expaty, propagací našeho podniku, poskytlo nám také právnickou pomoc a nebo nabídlo účast na výstavě „Expat and locals“. Ostrava je také v porovnání s některými městy na Ukrajině komfortní pro bydlení – není ani velká ani malá, hlavní body zájmu jsou zde v docházkové vzdálenosti nebo maximálně do pár minut autem. Pozitivní je dopravní situace. Ve městě nejsou zácpy a infrastruktura je opět v porovnání s Ukrajinou pokročilejší.

Velkou otázkou je vždy chování místních obyvatel k cizincům. Jak to vnímáte v Ostravě?

Cítíme se zde dobře, lidé jsou vstřícní, pozitivní zkušenosti máme zejména ve škole se spolužáky, ale i s přístupem učitelů. Máme s chováním obyvatel k cizincům velmi dobré zkušenosti. Vážíme si také vstřícnosti úředníků a dalších institucí, které jsme museli obcházet během našich začátků s podnikáním.

Zmiňujete začátky podnikání. Nedávno jste si otevřeli vlastní cukrárnu. Jaké je to začít podnikat v Ostravě?

Nejprve je potřeba opět vyzdvihnout pomoc Expat centra a taky samotných úředníků, respektive jejich vstřícnost a třeba to, že nám byly ochotni vysvětlovat jednu věc několikrát. Na vedení města, respektive městského obvodu je vidět, že podporují myšlenku nových podniků v centru města.

Určitě však existují i nějaké negativní stránky nebo bariéry v procesu podnikání, třeba i v porovnání s Ukrajinou.

Jako největší bariéru rozvoje podnikání v Ostravě, ale i obecně v České republice, vnímáme povolovací procesy a jejich lhůty. Například povolení na zahrádku s posezením před cukrárnou má lhůtu cca 60 dní. Na rozdíl od Ukrajiny není možné, a to ani za poplatek, termíny urychlit. Na Ukrajině je běžné a normální, že pokud zaplatíte, máte povolení rychleji. Chyběl nám také, zejména z pohledu cizince, nějaký návod na to, co člověk musí udělat, aby rozjel vlastní podnikání – jaké všechny směrnice potřebuje, co musí a kde zařídit, atd.

Máte nějaká doporučení pro podporu rozvoje podnikání v Ostravě? Nějaká další inspirace z Ukrajiny?

Je škoda, že tady schází (nebo o něm alespoň nevíme) sdílení zkušeností mezi samotnými podnikateli. V našich podnikatelských začátcích by nám to velmi pomohlo. Bylo by fajn, kdyby existoval přímo konkrétní člověk, zaměstnanec úřadu nebo člověk ze soukromého sektoru, který by cizincům s rozjezdem podnikání pomáhal. Mohla by to být klidně i placená služba. Sami od dalších Ukrajinců, kteří do Ostravy a Česka přicházejí, víme, že po tomto je velká poptávka.

Vypadá to, že se v Ostravě usadíte, Vaši cukrárnu „Royal candy“ navštěvuje čím dál více lidí. Jaká by tedy dle Vás měla být Ostrava v roce 2030?

Ostrava je krásné město, má spoustu pozitivních věcí, žijí zde vstřícní lidé, ale stále je zde málo těch, kteří jsou aktivní, chtějí se rozvíjet a zavádět něco nového. Našim přáním do budoucnosti tedy je, aby byla Ostrava aktivnější, rychlejší a modernější.

Rozhovor vznikl redakční úpravou strukturovaného rozhovoru, který slouží jako podklad pro analytickou část strategického plánu města Ostravy pod značkou fajnOVA.

Autor: Jan Horák

Redakční úpravy: Markéta Fialová

Další příspěvky