Publikováno: 11.06.2023

Ostrava je často podceňovaná, míní Hana Tichánková

Hana Tichánková v Ostravě studovala, od roku 1995 žije v Ostravě-Hrabůvce a působí ve veřejném životě – nejdříve jako místostarostka městské části Ostrava-Jih, nyní v pozici náměstkyně primátora Ostravy. V její gesci je strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád.

Několik dalších měsíců se budeme zabývat nastavením dlouhodobých priorit Ostravy. Jaká témata by podle vás pro nový strategický plán Ostravy měla být ta stěžejní?

Pro mě jsou to tři témata, která když se podaří posunout, ostatní přijde samo. Předně jde o povzbuzení podnikatelského prostředí, abychom vytvářeli zajímavé pracovní pozice s perspektivou a lákali kvalitní pracovní sílu. Potom je v Ostravě potřeba zajistit kvalitní a cenově přijatelné bydlení. Třetím tématem je střední a vysokoškolské vzdělávání, které městu vytváří budoucnost. Studenti oživují město, jen také musí mít dostatečnou motivaci tady v Ostravě zůstat. Právě nabídka atraktivní práce je cestou, jak zde lidi udržet. Ostravě možná ve srovnání s některými jinými městy chybí uživatelský komfort. Ale je rozhodně dobrým místem pro život, spíš bych řekla, že je často podceňovaná.

Čím konkrétně myslíte?

Mohla bych jmenovat mnoho silných ostravských témat, například skvělé kulturní vyžití nebo že jsme se v posledních letech vyprofilovali jako město sportu, kde je nejen skvělé zázemí, ale také se zde konají velké a hojně navštěvované sportovní akce. Máme skvělou polohu, za dvacet minut jsme v horách a krásnou přírodu máme i přímo ve městě. Životní prostředí je na tom mnohem lépe než se prezentuje. Ostrava se rok od roku mění, na Jihu jsem to mohla sledovat z první linie. Třeba povedená rekonstrukce Jubilejní kolonie je něco, co se lidem líbí, a ti, kteří ji neznají, nic takového ani v Ostravě nečekají. Moc se povedla přeměna jatek na galerii PLATO. A tak dále. Takže myslím, že to podceňování, nebo nedocenění, je částečně dané neznalostí, špatným jménem z minulosti a také tím, že si sami neuvědomujeme, co tady máme.

Jsou nějaké opodstatněné výtky směrem k životu v Ostravě? Kde jsou její slabé stránky?

Ačkoliv se o tom hodně mluví, pořád nemáme hezké, a hlavně funkční centrum města. Některé lokality v Ostravě působí zanedbaně a nevzhledně, což může v lidech vyvolávat pocit, že nejsou bezpečná. I Bělský les a Komenského sady jsou přes den krásné, ale v noci bych se tam bála. Když se procházíte po Ruské ulici ve Vítkovicích, můžete přemýšlet, jestli jste v továrně, nebo ve městě. Máme tady i místa, kde se koncentrují negativní jevy. Třeba sídliště Dubina v posledních letech směřuje k tomu, aby se v budoucnu stala sociálně vyloučenou lokalitou. Přitom život ve městě i na sídlišti má být pestrý. Další otazník mám u dopravní dostupnosti a propojení města, ať už se to týká napojení na dálniční síť, nebo městské hromadné dopravy. Placení kartou je skvělé a máme špičkový vozový park, ale o smysluplnosti některých spojů a efektivitě přestupování nejsem přesvědčená.    

Máte pocit, že se lidé zajímají o své okolí, nebo že je zajímá rozvoj města jako takového?

Participativní rozpočty jsou skvělá věc, určitě ráda podpořím i všechny občanské aktivity, které propojují lidi a lidi s městem, lidi s chutí rozvíjet své okolí. Město i městské obvody tomu mají vytvářet prostředí a podmínky, to se myslím děje jak na magistrátu, tak minimálně na těch velkých městských obvodech.

Přicházíte na statutární město z toho největšího městského obvodu, Ostravy-Jihu. Jak město jako organizaci a úřad vlastně vnímáte a jak podle vás funguje?

Kdysi jsem jako občan trpěla při vyřizování dokladů, ale dnes už je to myslím lepší a kvalita služeb občanům i prostředí na úřadech se zlepšily. Čím Ostrava strádá, je velký počet městských obvodů, ale nevidím politickou vůli něco na tom měnit. Úplně komfortní není ani vztah magistrátu a městských obvodů. Obvody mají ve správě velké množství majetku a vztah magistrátu i výše finančních příspěvků pro obvody tomu myslím neodpovídá. Umím si představit, že s rozšířením kompetencí a adekvátním množstvím peněz pro obvody by magistrát mohl mít více prostoru řešit například strategická rozvojová témata a projekty.

Vraťme se ještě k tomu, jaká by Ostrava podle Vás měla být za deset nebo dvacet let. Dokážete to popsat ve třech slovech?

O bydlení, práci a vzdělání už jsem mluvila. Tedy trochu jiným úhlem pohledu bych si přála, aby Ostrava byla živá, přátelská a vstřícná.

Rozhovor vznikl redakční úpravou strukturovaného rozhovoru, který slouží jako podklad pro analytickou část strategického plánu města Ostravy pod značkou fajnOVA.

Autor: Jiří Hudec, Ondřej Dostál

Redakční úpravy: Michal Sobek

Další příspěvky