Publikováno: 07.03.2022

Možnost podání investorských nabídek na mrakodrap na Ostrčilově ulici už jen do konce března!

Investorům zbývá necelý měsíc k podání nabídek v rámci veřejné zakázky na rekonstrukci výškového domu na ulici Ostrčilova v centru Ostravy dle projektu renomovaného architektonického studia AI Design světoznámé Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zahájeno dne 15. prosince 2021 a termín pro podání nabídek uplyne dne 31. března v 10 hod. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Město postupně zodpovídá dotazy jednotlivých zájemců.

Záměrem města je nalézt investora, který budovu včetně pozemků zakoupí a zrekonstruuje a zároveň vedle postaví parkovací dům s kapacitou 169 míst. V zajímavé rezidenční oblasti centra města poblíž nábřeží řeky Ostravice a jednoho z nejvýznamnějších městských parků Komenského sady se tedy očekává vznik velice atraktivního bydlení o nejméně 75 bytech.

Město bude zainteresováno na projektu i po realizaci stavby, aktivně jakožto vlastník 15 bytů a významného podílu parkovacího domu. Jeho zájmem je realizace stavby v úzké součinnosti se soukromým sektorem. Investor bude tím, kdo povede samotnou projekční část celého projektu, projektově připraví rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu dle svých představ a požadavků i následně podle zpracované dokumentace provede.

Podkladem k projektování budou investorovi dokumenty, zpracované studiem AI Design, které budou povinné v částech hlavních architektonických prvků návrhu budovy a parkovacího domu, které dílo charakterizují a zachovávají autorství osob Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Pro investora pak budou závazné rovněž projekční standardy blíže definující městem nabývané byty a parkovací dům. Podobný model, kdy objekt postaví soukromý investor a město pak od něj byty a parkovací místa odkoupí už byl úspěšně využit při projektu Nových Laubů.

V případě zájmu o další prohlídku objektu lze požádat písemně, a to dle stanovených zadávacích podmínek. Informaci o termínu takové prohlídky pak město uveřejní na svém profilu anebo na webu https://pozemky.ostrava.cz/ostravsky-mrakodrap/ .

Rekonstrukce výškového domu bude rovněž znamenat počátek obnovy dopravní infrastruktury a veřejného prostoru širšího území. Po detailní dopravní analýze území nechalo město zpracovat strategii, která poskytuje nejen vhodné řešení příjezdu a parkování budoucím obyvatelům a návštěvníkům rekonstruovaného mrakodrapu, ale nabízí též zlepšení podmínek stávajícím obyvatelům, co se týče provozu dopravy, parkování a dostupnosti pro cyklisty a pěší. Provedení výstupů dopravní strategie bude město řešit ve spolupráci s městským obvodem, bude probíhat v návaznosti na výstavbu bytového a parkovacího domu a povede ke kultivaci dopravy a veřejného prostoru v celé této oblasti.

Další příspěvky