Aktualizováno 8.2.2021

Rezidence Nové Lauby

2015
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Město v Nových Laubech vzorově oživuje historické jádro města bydlením a současně vytváří parkovací kapacitu pro návštěvníky centra.

Jedná se zástavbu proluky v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vymezené ulicemi Muzejní, Velká, Dlouhá a Pivovarská městskými domy s polyfunkčním parterem a společnými podzemními garážemi. Lokalita se nachází v městské památkové zóně a dříve byla zastavěna blokovou zástavbou, snesenou pro její špatný technický stav. Dostavbou proluky by došlo z historického hlediska k nápravě urbanistické struktury města.

Autorem dokumentace a architektonické studie je společnost znamení čtyř – architekti s.r.o.

Novostavba obytného bloku ve tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 m a 47,4 m a s maximální výškou 19,3 m je zastřešena vegetačními plochými střechami. U parteru se předpokládá částečné využití jak pro bydlení tak pro nebytové prostory. Celkem 85 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk je navrženo v úrovni 2. NP až 5.NP. Vnitřní prostory bloku oživuje ozeleněné atrium.

Parkovací kapacita je řešena formou podzemních garáží o třech podlažích (PP) s celkovým počtem 173 parkovacích stání, z toho je 10 pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a 17 pro vozidla na plynový pohon (CNG, LPG) – tato stání jsou umístěna pouze v 1. PP. Ze 173 navržených stání je 85 určeno pro rezidenty a 88 pro ostatní účely (veřejná stání).

Ve druhé polovině září 2019 začal záchranný archeologický průzkum. Vítězem veřejné zakázky, vyhlášené městem, se stalo sdružení NPÚ – Ostravské komunikace sdružení pro Nové Lauby. Cena za odvedené práce činila 30,7 milionu korun s DPH.  Na průzkum naváže samotná stavba architektonicky zajímavého objektu, jejímž investorem bude buď soukromý subjekt, který bude respektovat nastavené podmínky, nebo město.

Projekt má VYDANÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ a STAVEBNÍ POVOLENÍ. Právě probíhá výběr spoluinvestora, který zde vystaví rezidenční objekty v kombinaci se službami. Město garantuje následný odkup části budovy do svého vlastnictví.

Detailní informace k projektu naleznete také na webu pozemky.ostrava.cz