Aktualizováno 2.12.2020

Rezidence Nové Lauby

2015
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Město v Nových Laubech vzorově oživuje historické jádro města bydlením a současně vytváří parkovací kapacitu pro návštěvníky centra.

Jedná se zástavbu proluky v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vymezené ulicemi Muzejní, Velká, Dlouhá a Pivovarská městskými domy s polyfunkčním parterem a společnými podzemními garážemi. Lokalita se nachází v městské památkové zóně a dříve byla zastavěna blokovou zástavbou, snesenou pro její špatný technický stav. Dostavbou proluky by došlo z historického hlediska k nápravě urbanistické struktury města.

Zastavěná plocha: 2 666 m3
Obestavěný prostor: 56 334 m3
Připravenost projektu: územní rozhodnutí, stavební povolení, realizovaný archeologický průzkum
Autorem dokumentace pro územní rozhodnutí a architektonické studie je společnost znamení čtyř – architekti s.r.o.

Novostavba obytného bloku ve tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 m a 47,4 m a s maximální výškou 19,3 m je zastřešena vegetačními plochými střechami. U parteru se předpokládá částečné využití jak pro bydlení tak pro nebytové prostory. Celkem 85 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk je navrženo v úrovni 2. NP až 5.NP. Vnitřní prostory bloku oživuje ozeleněné atrium.

Parkovací kapacita je řešena formou podzemních garáží o třech podlažích (PP) s celkovým počtem 173 parkovacích stání, z toho je 10 pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a 17 pro vozidla na plynový pohon (CNG, LPG) – tato stání jsou umístěna pouze v 1. PP. Ze 173 navržených stání je 85 určeno pro rezidenty a 88 pro ostatní účely (veřejná stání).

Ve druhé polovině září 2019 začal záchranný archeologický průzkum. Vítězem veřejné zakázky, vyhlášené městem, se stalo sdružení NPÚ – Ostravské komunikace sdružení pro Nové Lauby. Cena za odvedené práce, které budou trvat rok (tedy do 9/2020), je 30,7 milionu korun s DPH.  Na průzkum naváže samotná stavba architektonicky zajímavého objektu, jejímž investorem bude buď soukromý subjekt, který bude respektovat nastavené podmínky, nebo město, které pracuje na dalších stupních projektové dokumentace.

Projekt má VYDANÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ a STAVEBNÍ POVOLENÍ. Město hledá pro tuto proluku spoluinvestora, který zde vystaví rezidenční objekty v kombinaci se službami. Město garantuje následný odkup části budovy do svého vlastnictví.

Detailní informace k projektu naleznete také na webu pozemky.ostrava.cz

FOTOGALERIE