Přeskočit na obsah
85
bytů
173
parkovacích míst
2024
dokončení
Jedná se zástavbu proluky v centru města vymezené ulicemi městskými domy s polyfunkčním parterem a společnými podzemními garážemi. Lokalita se nachází v městské památkové zóně a dříve byla zastavěna blokovou zástavbou.

Popis projektu

Autorem dokumentace a architektonické studie je společnost znamení čtyř – architekti s.r.o.

Novostavba obytného bloku ve tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 m a 47,4 m a s maximální výškou 19,3 m je zastřešena vegetačními plochými střechami. U parteru se předpokládá částečné využití jak pro bydlení tak pro nebytové prostory. Celkem 85 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk je navrženo v úrovni 2. NP až 5.NP. Vnitřní prostory bloku oživuje ozeleněné atrium.

Parkovací kapacita je řešena formou podzemních garáží o třech podlažích (PP) s celkovým počtem 173 parkovacích stání, z toho je 10 pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a 17 pro vozidla na plynový pohon (CNG, LPG) – tato stání jsou umístěna pouze v 1. PP. Ze 173 navržených stání je 85 určeno pro rezidenty a 88 pro ostatní účely (veřejná stání).

Realizace

Ve druhé polovině září 2019 začal záchranný archeologický průzkum. Vítězem veřejné zakázky, vyhlášené městem, se stalo sdružení NPÚ – Ostravské komunikace sdružení pro Nové Lauby. Cena za odvedené práce činila 30,7 milionu korun s DPH.

Na začátku roku 2021 město rozhodlo o uzavření smlouvy se soukromým investorem Sdružení BBB Nové Lauby, který rezidenci postaví. Sdružení BBB Nové Lauby zaplatí městu veškeré náklady za přípravu projektu a provedený archeologický průzkum ve výši zhruba 32 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 35,5 milionu korun bez DPH. Město po dokončení stavby odkoupí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů korun bez DPH. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale především pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane 54 bytů, 54 parkovacích míst a 4 nebytové prostory.

V srpnu 2021 začala po ukončení archeologických prací samotná stavba, jejíž realizace by měla trvat do roku 2024.

Více o projektu ZDE.

Rezidence Nové Lauby v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • znamení čtyř - architekti s.r.o. architektonická studie

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/nove-lauby