Vozovna Poruba – chytrá čtvrť

Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a autobusů a změna územního plánu lokality. Bylo také uzavřeno memorandum o …

Číst více

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) představuje unikátní, multioborové, vědecko-výzkumné centrum, které testuje moderní metody pro přeměnu odpadů …

Číst více

Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO)

Lékařská fakulta Ostravské univerzity klade vedle personálního posílení velký důraz také na vědu. Ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní …

Číst více

Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries (REFRESH)

Projekt REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) je klíčovým nástrojem k naplnění strategie SMARAGD, která zajistí transformaci Moravskoslezského …

Číst více

Řemeslný inkubátor – Fajna dilna

Fajna dílna se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, podnikavosti obyvatel a rozvoje malých a středních podniků. Zájemci mají možnost si nanečisto …

Číst více

Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

V roce 2019 byla založena společnost ČMZRB investiční a.s. (tzv. Fond fondů). Založila jej Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. …

Číst více

Rozvoj IT4Innovations národního superpočítačového centra

Zakládající institucí Národního superpočítačového centra IT4Inovations je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita. Cílem centra je realizace excelentního výzkumu v …

Číst více
národní centrum pro energetiku

Národní centrum pro energetiku

Národní centrum pro energetiku (NCE), které řídí VŠB – Technická univerzita Ostrava, je zaměřeno na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou …

Číst více

Rozvoj vědecko-technologického parku a MSIC

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. (dále jen VTPO). Již …

Číst více
Rozvojová zóna Hrušov - vizualizace

Rozvojová zóna Hrušov – Contera Park Ostrava D1

Jedná se o území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) …

Číst více