Aktualizováno 24.6.2021

Rozvojová zóna Hrušov

1997
Záměr
2006
Příprava
2019
Realizace
»
2025
Dokončeno

Rozvojová zóna Hrušov nově pod názvem Contera Park Ostrava D1

Jedná se o území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín. Velkou předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

Historie spjatá s bydlením

Území historicky sloužilo jako lokalita pro bydlení a s tím spojené služby, navíc s úzkou vazbou na průmyslovou činnost. Nebyla zde soustředěna samotná výroba, ale stály tady ubytovny dělníků z okolních podniků. Vlivem hornické činnosti ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo ke vzniku tzv. sociálního brownfieldu.

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby. Proto město v r. 2006 začalo pracovat na majetkovém scelení pozemků se záměrem vybudování zóny pro lehký průmysl. Jednalo se o první lokalitu města, která nevznikla záborem další zemědělské půdy.  Po ukončení procesu scelování pozemků nabídlo město lokalitu k realizaci vhodného developerského záměru a na základě vyhodnocení všech obdržených nabídek uzavřelo v roce 2018 kupní smlouvu s investorem – společností Contera.

Území s novou funkcí i jménem

Společnost Contera a TPG Real Estate zde plánují vybudovat průmyslové haly určené pro skladování a lehkou výrobu, dále „flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí, a také prostory určené pro vědeckotechnologické účely. Celková investice by měla dosáhnout dvou miliard korun českých. Park předpokládá vytvoření minimálně 703 nových pracovních míst k 31.12.2028, přičemž alespoň 280 musí tvořit místa s  vysokou odborností.

Výstavba první haly byla zahájena v únoru 2021 a celý projekt by měl probíhat ve třech etapách. Dokončení celé první fáze výstavby je plánováno na konec roku 2023. Projekt o celkové rozloze 140 000 m2 by měl být kompletně dokončen v roce 2025.