Rozvojová zóna Hrušov - Contera Park Ostrava D1 - Fajnova Přeskočit na obsah
  • Čeština
  • English
logo Ostrava
Aktualizováno 22.7.2022

Rozvojová zóna Hrušov – Contera Park Ostrava D1

Strategický projekt
1997
Záměr
2006
Příprava
2019
Realizace
»
2025
Dokončeno

Rozvojová zóna Hrušov nově pod názvem Contera Park Ostrava D1

Jedná se o území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín. Velkou předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

Historie spjatá s bydlením

Území historicky sloužilo jako lokalita pro bydlení a s tím spojené služby, navíc s úzkou vazbou na průmyslovou činnost. Nebyla zde soustředěna samotná výroba, ale stály tady ubytovny dělníků z okolních podniků. Vlivem hornické činnosti ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo ke vzniku tzv. sociálního brownfieldu.

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby. Proto město v r. 2006 začalo pracovat na majetkovém scelení pozemků se záměrem vybudování zóny pro lehký průmysl. Jednalo se o první lokalitu města, která nevznikla záborem další zemědělské půdy.  Po ukončení procesu scelování pozemků nabídlo město lokalitu k realizaci vhodného developerského záměru a na základě vyhodnocení všech obdržených nabídek uzavřelo v roce 2018 kupní smlouvu s investorem – společností Contera.

Území s novou funkcí i jménem

Společnost Contera a TPG Real Estate zde buduje průmyslové haly určené pro skladování a lehkou výrobu, dále „flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí. Celková investice by měla dosáhnout dvou miliard korun českých. Park předpokládá vytvoření minimálně 703 nových pracovních míst k 31.12.2028, přičemž alespoň 280 musí tvořit místa s  vysokou odborností.

Největší hala o rozloze 90 000 m2, která bude po dokončení patřit k největším v republice, se stala centrálou největšího tuzemského prodejce sportovního zboží Sportisimo. Specialitou je zejména nadstandardní světlá výška části haly nazvané High Bay, která dosahuje až 23 metrů. Podobných hal je v České republice opravdu velmi málo. V prostoru High Bay navíc nepracují vůbec žádní zaměstnanci, pouze robotizované zakladače. Sportisimo z Contera Parku Ostrava D1 obslouží prodejny i e-shopy v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, nebo třeba v Maďarsku, Rakousku a Německu. V Hrušově se nachází sklad pro Plzeňský Prazdroj nebo společnost VAS Solutions a AT Computers.

Výstavba první haly byla zahájena v únoru 2021 a celý projekt by měl probíhat ve třech etapách. Dokončení celé první fáze výstavby je plánováno na konec roku 2023. Projekt o celkové rozloze cca 150 000 m2 by měl být kompletně dokončen v roce 2025.

Zdroj fotografií a vizualizací: Contera

Contera Park Ostrava D1 v médiích

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram