Aktualizováno 4.1.2021

Rozvojová zóna Hrušov

1997
Záměr
2006
Příprava
2019
Realizace
»
2025
Dokončeno

Rozvojová zóna Hrušov nově pod názvem Contera Park Ostrava D1

Území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín. Velkou předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

Historie spjatá s bydlením

Území historicky sloužilo jako lokalita pro bydlení a s tím spojené služby, navíc s úzkou vazbou na průmyslovou činnost. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale stály tu ubytovny dělníků z okolních podniků. Vlivem hornické činnosti zde ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo k vzniku tzv. sociálního brownfieldu.

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby. Proto město v r. 2006 začalo pracovat na majetkovém scelení pozemků se záměrem vybudování zóny pro lehký průmysl. Jednalo se o první lokalitu města, která nevznikla záborem další zemědělské půdy.  Po ukončení procesu scelování pozemků nabídlo město lokalitu k realizaci vhodného developerského záměru a na základě vyhodnocení všech obdržených nabídek uzavřelo v roce 2018 kupní smlouvu s investorem společností Contera.

Území s novou funkcí i jménem

Contera Park Ostrava D1 je společným projektem společností Contera a TPG Real Estate. V roce 2020 byly hotovy tři haly (Hala 1 o rozloze 57 133 m2, Hala 2 o rozloze 48 864 m2 a Hala 3 o rozloze 18 969 m2). Pro Halu 4 a Halu 5 bylo získáno stavební povolení, se samotnou výstavbou se nyní čeká.

Dokončení celé první fáze výstavby je plánováno na konec roku 2023. Projekt o celkové rozloze 140 000 m2 bude kompletně dokončen v roce 2025.

Contera s TPG zde plánují vybudovat průmyslové haly určené pro skladování a lehkou výrobu, dále „flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí, a také prostory určené pro vědeckotechnologické účely. Celková investice by měla dosáhnout dvou miliard korun českých. Park předpokládá vytvoření minimálně 700 nových pracovních míst.