Přeskočit na obsah
Projekt se zaměřuje na přípravu a následný rozvoj průmyslové zóny v Hrušově, která má být oblastí pro lehký průmysl, drobnou výrobu a sklady. V roce 2018 byly odkoupeny zbylé pozemky. V roce 2019 proběhla developerská soutěž a byly zahájeny projekční práce.

Jedná se o území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín. Velkou předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

Historie

Území historicky sloužilo jako lokalita pro bydlení a s tím spojené služby, navíc s úzkou vazbou na průmyslovou činnost. Nebyla zde soustředěna samotná výroba, ale stály tady ubytovny dělníků z okolních podniků. Vlivem hornické činnosti ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo ke vzniku tzv. sociálního brownfieldu.

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby. Proto město v r. 2006 začalo pracovat na majetkovém scelení pozemků se záměrem vybudování zóny pro lehký průmysl. Jednalo se o první lokalitu města, která nevznikla záborem další zemědělské půdy.  Po ukončení procesu scelování pozemků nabídlo město lokalitu k realizaci vhodného developerského záměru a na základě vyhodnocení všech obdržených nabídek uzavřelo v roce 2018 kupní smlouvu s investorem – společností Contera.

Území s novou funkcí

Společnost Contera a TPG Real Estate zde buduje průmyslové haly určené pro skladování a lehkou výrobu, dále „flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí. Celková investice by měla dosáhnout dvou miliard korun českých. Park předpokládá vytvoření minimálně 703 nových pracovních míst k 31. 12. 2028, přičemž alespoň 280 musí tvořit místa s vysokou odborností.

Areál nyní tvoří tři budovy. Největší o rozloze 90 000 m2 se stala centrálou největšího tuzemského prodejce sportovního zboží Sportisimo. Specialitou je zejména nadstandardní světlá výška části haly nazvané High Bay, která dosahuje až 23 metrů. Podobných hal je v České republice opravdu velmi málo. V prostoru High Bay navíc nepracují vůbec žádní zaměstnanci, pouze robotizované zakladače. Sportisimo z Contera Parku Ostrava D1 obslouží prodejny i e-shopy v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, nebo třeba v Maďarsku, Rakousku a Německu. Dalšími uživateli prvních dvou budov je Plzeňský Prazdroj nebo společnost VAS Solutions a AT Computers.

Třetí budova nabízí především menší vysoce flexibilní prostory, s vysokým poměrem kancelářských ploch. Mezi její nájemce patří například společnost se severskými kořeny Ruukki, česká společnost První Signální, výrobce Tesla Batteries a další.

Výstavba první haly byla zahájena v únoru 2021. Součástí projektu bude také technologický park, jehož výstavba je plánována na rok 2024. Projekt o celkové rozloze cca 150 000 m2 by měl být kompletně dokončen v roce 2025.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • CONTERA Management s.r.o.

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozvojova-zona-hrusov