Přeskočit na obsah
V Moravskoslezském kraji vzniká unikátní vzdělávací projekt – Technologická a podnikatelská akademie. Ta bude primárně zaměřena na vzdělávání technicky nadaných žáků. Na jejím vzniku se podílí Moravskoslezský kraj, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC).

Projekt má za cíl podpořit mladé, nadané žáky v technických oborech. Díky založení nové střední školy, technického lycea, studenti získají odborné znalosti například v oblasti průmyslové automatizace, robotiky, kybernetiky, programování, kybernetické bezpečnosti, technického vývoje produktu nebo nových materiálů. Součástí celého projektu je také vznik tréninkového centra pro žáky z ostatních středních škol v regionu a vzdělávacího střediska pro pedagogy.

Historie projektu

Záměr vzniku nové vzdělávací instituce byl podpořen již v roce 2019, a to Memorandem o spolupráci v oblasti vzdělávání uzavřeným mezi Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským inovačním centrem. Během následujících dvou let proběhly přípravy realizace projektu; proběhla rekonstrukce prostor, řešeny byly také personální a materiální záležitosti vzniku TPA. Zásadním faktorem, který zasáhl do průběhu příprav, bylo vypuknutí celosvětové pandemie koronaviru na přelomu února a března roku 2020, které znemožnilo projekt bez komplikací realizovat. V návaznosti na tuto mimořádnou situaci byl zastupitelstvem kraje odsouhlasen návrh na ukončení příprav zřízení TPA.

V souvislosti s připravovanou výzvou Operačního programu Spravedlivá transformace byl na počátku roku 2021 zpracován nový záměr transformace TPA. Na základě aktuálního vývoje stavu a příprav strategických projektů MSK na období 2021–⁠2027 se TPA stala součástí potenciálně strategického projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)“.  

O projektu

Cílem projektu TPA a DIMLab, v části týkající se TPA, je zejména vytvoření a ověření digitálních vzdělávacích modulů a dalších materiálů pro podporu výuky v oblasti odborného, zejména technického, vzdělávání, dále zajištění efektivního přenosu vytvořených modulů do výuky ve středních školách, proškolení pedagogů středních škol k implementaci modulů do výuky a zajištění technického vybavení škol. Součástí aktivit budou rovněž inovativní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol. V části týkající se DIMLab, kterou v projektu bude realizovat Slezská univerzita v Opavě, budou zajištěny popularizační, vzdělávací a coworking aktivity pro vysokoškolské studenty, bude probíhat spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů pro střední školy a další tvůrčí aktivity v oblasti vědy a výzkumu.

Realizace projektu TPA a DIMLab by měla mít dopad na zefektivnění výuky odborných předmětů, zvýšení kvality odborného, zejména technického, vzdělávání, podporu a rozvoj spolupráce technologických a inovativních firem se středními a vysokými školami, podporu polytechnického vzdělávání, podporu odborných, digitálních, jazykových a měkkých kompetencí, zvýšení podnikatelské gramotnosti, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, změnu ve struktuře zaměstnanosti, udržení vzdělaných obyvatel v MSK a přilákání vysoce kvalifikovaných odborníků.

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje projekt schválila k realizaci v říjnu 2023.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Moravskoslezský kraj
  • Moravskoslezské inovační centrum
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Garanti

  • Stanislav Folwarczny náměstek hejtmana kraje pro školství, mládež a sport

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/technologicka-a-podnikatelska-akademie