Aktualizováno 4.8.2021

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. Rozšíření VTPO

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. (dále jen VTPO). Již na počátku roku 2017 došlo v podobě memoranda o spolupráci k dohodě Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje o společném postupu v oblasti podpory podnikání a inovací v regionu. Součástí provedené transformace byla podstatná úprava vlastnického zadání a s tím spojená změna obchodního názvu společnosti s cílem vybudovat novou společnou značku a kompetentní organizaci pro rozvoj inovačního ekosystému v regionu.

Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách. Jedná se přitom o takové služby, které v našem regionu nejsou na trhu spontánně nabízeny či nejsou nabízeny v požadované kvalitě, dosažitelné ceně či za jinak relevantních podmínek. Postupně rozvíjené služby MSIC tak doplňují existující komerční služby a přispívají ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Ostravě i v celém kraji. MSIC poskytuje podporu v několika programech:

  • START, pro začínající podnikatelé,
  • EXPANZE, pro stávající firmy, které chtějí růst,
  • T-PARK, pomoc při hledání prostor,
  • RIS, pomoc se strategickými projekty.

MSIC je rovněž součástí tzv. Digitálního inovačního hubu Ostrava, a to společně s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem. Memorandum o vzájemné spolupráci bylo podepsáno v lednu 2020.

Webové stránky       Facebook      Instagram     Linkedin      Twitter      YouTube

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava v médiích:

 

 

FOTOGALERIE