Přeskočit na obsah
Jedná se o vytvoření nové čtvrti namísto tramvajové a autobusové vozovny. Půjde o tzv. chytrou čtvrt – inteligentní město s kvalitní architekturou a chytrými technologiemi. Místo bude kombinovat bydlení, podnikání a kvalitní veřejný prostor.

Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a autobusů a změna územního plánu lokality. Bylo také uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci mezi SMO, DPO a MOb Poruba při přesunu autobusové vozovny z vozovny Poruba do vozovny Martinov. Pro přesun autobusové vozovny Poruba je dokončena DÚR a proběhlo posouzení EIA, před žádostí o vydání ÚR. Pro tramvajovou vozovnu není zatím stabilizováno vhodné území v územním plánu.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Dopravní podnik Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vozovna-poruba-chytra-ctvrt