Aktualizováno 19.2.2020

Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

Vytvoření rozvojového fondu na podporu výstavbu podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky a jeho implementace (Statutární město Ostrava ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou).

Připravuje se Memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ostrava,  Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Ministerstvem průmyslu a obchodu a také formulace nutných doprovodných opatření.

Fond bude zřízen nejen pro město Ostrava ale i pro Ostravskou aglomeraci.  Fond by měl být naplňován finančními prostředky z programu OPPIK, který řídí Ministerstvo průmyslu až obchodu až do výše  500 mil. Kč. Fond bude zřizovat právě Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále i ČMZRB), banka ve vlastnictví státu resortně přiražená pod ministerstva průmyslu a obchodu, financí a místního rozvoje. V roce 2020 by mělo dojít k uzavření smlouvy mezi MPO a ČMZRB i k výběru správce Fondu a uzavření příslušné smlouvy. A pak následuje realizace.