Aktualizováno 3.6.2022

Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

Strategický projekt
2017
Záměr
Příprava
2021
Realizace
»
2022
Dokončeno

Vytvoření rozvojového fondu na podporu výstavbu podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky a jeho implementace.

V přípravné fázi bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ostrava,  Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Ministerstvem průmyslu a obchodu a také formulace nutných doprovodných opatření.

V roce 2019 byla založena společnost ČMZRB investiční a.s.. tzv. Fond fondů. Založila jej Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dneska Národní rozvojová banka, a.s. vlastníkem je stát, zastoupený  MMR, MPO, MF). V září 2021 se ČMZRB investiční transformovala v Národní rozvojová a investiční, a.s… V současnosti tvoří dva fondy: Brownfield fond; Rizikový kapitál – IPO fond.

V roce 2020/2021 vyhrála výběrové řízení na správce fondu společnost Urban Development Fund MS s.r.o. , do kterého jsou za daných podmínek převedeny prostředky z Fondu. Brownfield Fond Ostrava, a.s. byl založen v lednu 2021 a je poskytovatel rozvojové podpory (prostřednictvím rizikového úvěru). Fond byl zřízen nejen pro město Ostrava, ale i pro Ostravskou aglomeraci.

Prostředky do Brownfield fondu, resp. část prostředků do Fondu fondů poskytl Operační program Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v rámci programu Nemovitosti.

Od 1.5.2021 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů k financování z rozvojového fondu.  Od druhé poloviny roku 2021 se z fondu realizují první projekty. Více informací zde: https://www.nrinvesticni.cz/investice/brownfield-fond/ a na stránkách Urban Development Fund MS s.r.o. https://udfms.cz/