Aktualizováno 9.6.2021

Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

Vytvoření rozvojového fondu na podporu výstavbu podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky a jeho implementace (Statutární město Ostrava ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou).

Připravuje se Memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ostrava,  Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Ministerstvem průmyslu a obchodu a také formulace nutných doprovodných opatření.

Fond bude zřízen nejen pro město Ostrava ale i pro Ostravskou aglomeraci.  Fond by měl být naplňován finančními prostředky z programu OPPIK, který řídí Ministerstvo průmyslu až obchodu až do výše  500 mil. Kč. Fond bude zřizovat právě Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále i ČMZRB), banka ve vlastnictví státu resortně přiražená pod ministerstva průmyslu a obchodu, financí a místního rozvoje. V současnosti je vybrán finanční zprostředkovatel pro rozdělování financí z fondu., který bude realizován na základě dohody z roku 2020 mezi MPO a ČMZRB investiční. 1. výzva k předkládání projektů byla vyhlášena v 05/2021.