Přeskočit na obsah
Projekt se zaměřuje na vytvoření rozvojového fondu na podporu výstavbu podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky. Fond pomůže s revitalizací brownfieldů v Ostravské aglomeraci na moderní a variabilní prostory a plochy pro podnikání.

V roce 2019 byla založena společnost ČMZRB investiční a.s. (tzv. Fond fondů). Založila jej Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dnes Národní rozvojová banka, a.s. – vlastníkem je stát, zastoupený MMR, MPO a MF). V září 2021 se ČMZRB investiční transformovala v Národní rozvojová a investiční, a.s.. V současnosti ji tvoří dva fondy: Brownfield fond; Rizikový kapitál – IPO fond.

V roce 2020-2021 vyhrála výběrové řízení na správce fondu společnost Urban Development Fund MS s.r.o., do kterého jsou za daných podmínek převedeny prostředky z fondu. Brownfield Fond Ostrava, a.s. byl založen v lednu 2021 a je poskytovatel rozvojové podpory (prostřednictvím rizikového úvěru). Fond byl zřízen nejen pro město Ostrava, ale i pro Ostravskou aglomeraci.

Prostředky do Brownfield fondu, resp. část prostředků do Fondu fondů poskytl Operační program Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v rámci programu Nemovitosti.

Od 1. 5. 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů k financování z rozvojového fondu. Od druhé poloviny roku 2021 se z fondu realizují první projekty. Čerpání fondu se předpokládá převést do programového období 2021+.

Více informací zde a na stránkách Urban Development Fund MS.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Národní rozvojová banka, a.s.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Garanti

  • Hana Ticháková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozvojovy-fond-pro-podporu-vystavby-nemovitosti-pro-podnikani-pro-male-a-stredni-podniky