Aktualizováno 7.9.2022

Řemeslný inkubátor – Fajna dilna

Strategický projekt
2015
Záměr
2015
Příprava
2017
Realizace
»
2024
Dokončeno

Spolek Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., který pro potřeby veškerých aktivit přijal marketingový název „FAJNA DILNA“, byl založen v říjnu 2016 a jeho zakládající a zároveň aktuální členové jsou Statutární město Ostrava a VŠB-TU Ostrava,  Dolní oblast Vítkovice a Provoz Hlubina. Novým členem spolku se od prosince roku 2019 stala Vítkovická střední průmyslová škola.

Koncept vychází z celosvětového konceptu tzv. Fab Labů a otevřených hodinových DYI dílen (Do It Yourself) čili „Zrob si sám“ a je určená nejen nadšencům, kutilům a profesionálním řemeslníkům, ale i všem, kteří mají zájem přijít si řemeslo osahat, vyzkoušet a také se pod odborným vedením mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem, například v rámci tematických workshopů, kurzů, přednášek a prezentačních akcí i ve spolupráci s dalšími partnery.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost se FAJNA DILNA zaměřuje na podporu zaměstnanosti, podnikavosti obyvatel a rozvoje malých a středních podniků. Zájemci mají možnost si nanečisto vyzkoušet podnikání, získat nové znalosti a dovednosti pro jednodušší vstup na pracovní trh a tím snížit i rizika, spojená se zahájením podnikání. Díky svým projektům se FAJNA DILNA také podílí na podpoře podnikání a vzdělávání. Tyto projekty jsou v rámci dotací z jednotlivých programů pro účastníky zcela zdarma.

 

 

Najdete zde tyto plně vybavené řemeslné dílny:
1.dílnu pro práci textilem, kůží a papírem
2.hi-tech dílnu vybavenou 3D tiskárnami a sety pro experimentální práci s Arduinem,
3.keramickou dílnu s dvěma hrnčířskými kruhy, válcovací stolicí  a vypalovací pecí
4.kovodílnu
5.dřevodílnu
6.beton land – dílnu na zpracování betonu
7.komunitní zahrádku

Rozšíření Fajne dílny

Podobné dílny nebo řemeslné inkubátory jsou v současné době zakládány v mnoha městech Evropy, nejblíže k Ostravě je dílna pro veřejnost v polské Poznani a slovenské Bratislavě v Plzni a Vídni. Všude se setkávají s velkým ohlasem lidí, kteří zejména v posledních letech mají velkou chuť vyrábět věci vlastníma rukama. Projekt je velmi úspěšný také v Ostravě a počet uživatelů Fajne dílny neustále roste. I proto se dále plánuje rozšíření o další provozy (autodílna, kovářská dílna) a přesunutí do dalších prostor.

V roce 2020 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na objekt staré kotelny v DOV a současně byla vyhlášena VZ na vypracování projektové dokumentace na transformaci objektu bývalé kotelny na jednotlivé řemeslné dílny. Na základě podepsané smlouvy se nyní zpracovává projektová dokumentace pro společné povolení. V tuto chvíli se jedná o navržení postupu rozebrání obezdívky kolem jednoho kotle. Tento postup musí schválit památková péče KU MSK. Následně bude obezdívka fyzicky rozebrána a podle stavu vnitřní konstrukce kotle bude rozhodnuto o dalším postupu. Jakým způsobem se bude u kotle rozebírat  vnitřní konstrukce, co bude z původního kotle zachováno, a jak se bude řešit celý prostor. Termín dle smlouvy na zapracování projektové dokumentace ke společnému povolení je stanoven na první polovinu ledna 2022.

Vzdělávání v řemeslných oborech

Dalším programem, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava a městské obvody a který FAJNA DILNA realizuje, je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a Talentmanagement. Cílem projektu je, aby žáci získávali a rozvíjeli technické a řemeslné dovednosti, povědomí a zájem o učňovské a maturitní obory technického a řemeslného charakteru. Zároveň, kvůli absenci dílen na mnohých školách, zajišťuje projekt první setkání mnoha žáků s řemeslnou výrobou a rozvojem jejich zručnosti a technického myšlení. Dalším významným krokem, který se nám v tomto roce podařil, bylo uzavření smlouvy s Vítkovickou střední průmyslovou školou, která využívá Fajnou dilnu k praktickému vyučování svých žáků v oboru truhlář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.

Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava

email: info@fajnadilna.cz

tel.: +420 739 272 680

www.fajnadilna.cz