Přeskočit na obsah
Hlavním cílem projektu Fajna dílna je nabídnout široké veřejnosti, a především pak té ostravské, možnost přijít si řemeslo nejenom osahat a vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem, například v rámci tematických workshopů, kurzů, přednášek a prezentačních akcí i ve spolupráci s dalšími partnery.

Fajna dílna se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, podnikavosti obyvatel a rozvoje malých a středních podniků. Zájemci mají možnost si nanečisto vyzkoušet podnikání, získat nové znalosti a dovednosti pro jednodušší vstup na pracovní trh a tím snížit i rizika, spojená se zahájením podnikání. Díky svým projektům se dílna také podílí na podpoře podnikání a vzdělávání. Tyto projekty jsou v rámci dotací z jednotlivých programů pro účastníky zcela zdarma.

Pro širokou veřejnost jsou zde k dispozici tyto dílny:

 • dílna pro práci textilem, kůží a papírem
 • hi-tech dílna vybavená 3D tiskárnami a sety pro experimentální práci s Arduinem
 • keramická dílna s dvěma hrnčířskými kruhy, válcovací stolicí a vypalovací pecí
 • kovodílna
 • dřevodílna
 • dílna na zpracování betonu
 • komunitní zahrádka

Rozšíření Fajne dílny

Podobné dílny nebo řemeslné inkubátory jsou v současné době zakládány v mnoha městech Evropy, nejblíže k Ostravě je dílna pro veřejnost v polské Poznani a slovenské Bratislavě v Plzni a Vídni. Všude se setkávají s velkým ohlasem lidí, kteří zejména v posledních letech mají velkou chuť vyrábět věci vlastníma rukama. Projekt je velmi úspěšný také v Ostravě a počet uživatelů Fajne dílny neustále roste. I proto se dále plánuje rozšíření o další provozy (autodílna, kovářská dílna) a přesunutí do dalších prostor.

V roce 2020 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na objekt staré kotelny v DOV a současně byla vyhlášena VZ na vypracování projektové dokumentace na transformaci objektu bývalé kotelny na jednotlivé řemeslné dílny. V tuto chvíli se jedná o navržení postupu rozebrání obezdívky kolem jednoho kotle. Tento postup musí schválit památková péče KU MSK. Následně bude obezdívka fyzicky rozebrána a podle stavu vnitřní konstrukce kotle bude rozhodnuto o dalším postupu. Jakým způsobem se bude u kotle rozebírat vnitřní konstrukce, co bude z původního kotle zachováno, a jak se bude řešit celý prostor.

Aktuálně se zpracovává se projektová dokumentace na adaptaci budovy na ul. Hlubinské pro potřeby Fajne dilny.

Vzdělávání v řemeslných oborech

Další program, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava a městské obvody, je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem projektu je, aby žáci získávali a rozvíjeli technické a řemeslné dovednosti, povědomí a zájem o učňovské a maturitní obory technického a řemeslného charakteru. Zároveň, kvůli absenci dílen na mnohých školách, zajišťuje projekt první setkání mnoha žáků s řemeslnou výrobou a rozvojem jejich zručnosti a technického myšlení. Dalším významným krokem, který se podařil, bylo uzavření smlouvy s Vítkovickou střední průmyslovou školou, která využívá dílnu k praktickému vyučování svých žáků v oboru truhlář.

Vznik Fajné dílny byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost,

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2015 Příprava ikona I
2017 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/remeslny-inkubator