Terminál Dubina (červenec 2023)

REPLACE – Zeleň místo betonu

O projektu Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu je odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu …

Číst více

Revitalizace parků a kultivace zeleně v Ostravě

Číst více

Ostrava kandidovala na titul „European Green Capital 2020“

Přihlášku do prestižní soutěže Evropské komise podalo v říjnu 2017. Soutěž hodnotila nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj …

Číst více
adaptační strategie města

Adaptační strategie města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Změnu klimatu zažíváme v posledních letech čím dál častěji na vlastní kůži. V několika předchozích letech jsme byli svědky rozsáhlých …

Číst více
Sběrač B (Radvanice a Bartovice)

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic

Cílem stavby bylo vytvořit předpoklad pro systematické odkanalizování spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, včetně ploch určených územním …

Číst více
laguny ostramo

Nápravná opatření – laguny Ostramo

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich …

Číst více
kotlikove dotace

Kotlíkové dotace – grantové schéma

Ostrava dlouhodobě pracuje na zlepšování životního prostředí, zejména ovzduší. Průmyslové podniky, které se řadí k významným znečišťovatelům ovzduší, učinily za …

Číst více

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

V projektu je řešeno urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města, v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. Na Havlíčkové nábřeží bude vystavěna nová visutá galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělí trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upraví se navazující zpevněné plochy a komunikace. Místo bude doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin.

Číst více