Aktualizováno 11.1.2021

Ostrava kandidovala na titul „European Green Capital 2020“

2017
Záměr
2017
Příprava
Realizace
2018
Dokončeno

Město Ostrava v roce 2017 kandidovalo na titul European Green Capital 2020 (EGC). Přihlášku do prestižní soutěže Evropské komise podalo v říjnu 2017. Kandidaturou si v minulosti prošla města jako např. Stockholm, Hamburk, Nantes, Lubljana, Essen či Nijmegen, který byl zeleným městem v roce 2018. Ostrava stavěla hlavně na revitalizaci veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městské dopravě nebo na hospodaření s vodou. Vítězným městem pro rok 2020 se stal Lisabon.

Soutěž hodnotí nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních 5-10 let a chystaná opatření na nejbližší 3 roky – které má pak město uskutečnit.

Ostrava plánuje řadu aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, které ještě více přiblíží město přírodě a které budou mít kladný dopad na životní úroveň obyvatel v celé ostravské aglomeraci. Projekty jsou realizovány bez ohledu na výsledek kandidatury EGC.

egc.ostrava.cz nebo www.zdravaova.cz

Podrobnosti k soutěži
Více o přihlášce a informace o kandidatuře

 

European Green Capital - úvodní strana kandidátky se základními informacemi o iniciativě Evropské zelené město European Green Capital - historie města Ostravy od jeho první zmínky v roce 1267, po rok 2017, kdy došlo k publikaci Nového strategického plánu rozvoje města European Green Capital - základní informace o kvalitě ovzduší, vlivech a produkci
Základní informace o udržitelnosti městské dopravy Základní informace o udržitelnosti využití krajiny (například brownfieldů, industriálních zón a podobně). Přehled zeleně v Ostravě
European Green Capital - základní informace o odpadech a jejich recyklaci European Green Capital - klimatické změny a adaptační strategie European Green Capital - správa a řízení životního prostředí

 

Příklady úspěšně zrealizovaných projektů 

Příklady právě realizovaných projektů:

European Green Capital – ostravská kandidatura v médiích