Přeskočit na obsah
Cílem projektu bylo dosažení kompletní sanace lagun Ostramo a regenerace území. Do roku 2027 by mělo být dokončena kompletní sanace nesaturované zóny.

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů. Město Ostrava, zejména obyvatelé obvodů Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz, muselo téměř šestnáct let snášet problémy spojené s těžbou ropných kalů. Jednalo se hlavně o silný zápach, mimořádně vysoké koncentrace oxidu siřičitého a také obtěžování prachem při úpravě kalů, jejich zavápňováním. 

Historie projektu

Skládka vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl odkládán také odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. Skládku tvořil komplex tří lagun (R1, R2, R3) oddělených hrázemi se zemními valy a jedna laguna (R0) umístěna v zemníku bývalé cihelny. K lagunám patřil také skoro osmnáctihektarový průmyslový areál, který je nyní ve vlastnictví soukromé společnosti Ostravská logistická centrála a.s. (statutární zástupce: Jason Fitzgerald).

V roce 1992 se společnost se změnou majitele společnost OSTRAMO transformovala na OSTRAMO-Vlček a spol., s.r.o. Provoz této firmy byl však v roce 1996 zastaven a ve stejném roce tak bylo rozhodnuto Vládou ČR o převzetí ekologické zátěže. Správou, přípravou a zajištěním odstranění byl pověřen státní podnik DIAMO.

O Projektu

Odtěžování lagun začalo v roce 2004, neustále ho ale provázely problémy. V roce 2011, po odtěžení předpokládaných 200 tis. tun kalů, se ukázalo, že v lagunách jsou uskladněny další desítky tisíc tun odpadu. Tyto nadbilanční kaly odstraňovala společnost AVE CZ.

V prosinci 2020 byla dokončena fáze odtěžování lagun a vymístění kalů. Společnost AVE CZ předala areál zpět státnímu podniku Diamo k pokračování sanace. Nyní podnik pokračuje v dekontaminaci zemin a úplné vyčištění lokality, aby území mohlo být následně využito pro jiné účely. Město požaduje, aby budoucí využití areálu po ukončení prací bylo v souladu s územním plánem, a to pro lehký průmysl. Termín ukončení celkové sanace se předpokládá v roce 2028.

Více o projektu na webu www.zdravaova.cz.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2004 Záměr ikona I
2004 Příprava ikona I
2004 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • DIAMO

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/napravna-opatreni-laguny-ostramo