Aktualizováno 14.9.2022

Nápravná opatření – laguny Ostramo

Strategický projekt
2004
Záměr
2004
Příprava
2004
Realizace
»
2027
Dokončeno

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů.

Město Ostrava, a hlavně obyvatelé obvodů Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz museli přes patnáct let snášet problémy spojené s těžbou ropných kalů. Jednalo se hlavně o silný zápach, mimořádně vysoké koncentrace oxidu siřičitého a také obtěžování prachem při úpravě kalů, jejich zavápňováním.

Odtěžování lagun a vymístění kalů

Jejich odtěžování začalo v roce 2004, ale neustále ho provázely problémy. V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200.000 tun kalů, se odtěžování zastavilo. Ukázalo se, že v lagunách byly další desítky tisíc tun odpadu, nakonec 91.562 tun. Tyto nadbilanční kaly odstraňovala společnost AVE CZ, jejich vytěžování z lagun dokončila v prosinci 2018.

K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce roku 2020. Na likvidaci dohlíží státní podnik Diamo a prostor by měl být dle příslibu vyčištěn do konce roku 2020. Po dekontaminaci by se mohly Laguny Ostramo, stejně jako Karolina, nabídnout investorům a vytvořit nová pracovní místa v regionu.

Upravené kaly se přepravují ve speciálních kontejnerech. Spalují se v elektrárně Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku, kde se z nich ve směsi s hnědým uhlím vyrábí teplo a elektřina. Společnost AVE CZ dostala povolení, aby kaly mohla před jejich konečným spálením skladovat v areálu lagun v Ostravě. Upravené kaly podle firmy nepáchnou, ani jinak nezatěžují okolí.

V prosinci 2020 byla dokončena fáze odtěžování lagun a vymístění kalů, tím ale práce na sanacích této lokality nekončí, nyní musí město prosadit dekontaminaci zemin a úplné vyčištění lokality, aby území mohlo být následně využito pro jiné účely. Nyní musí město prosadit dekontaminaci zemin a úplné vyčištění lokality, aby území mohlo být následně využito pro jiné účely.

V současné do probíhá realizace akce „Laguny Ostramo – Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny“. Zhotovitelem akce je společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Souběžně s odtěžováním zeminy proádí DIAMO, státní podnik.  pravidelný monitoring podzemních vod v prostoru lagun OSTRAMO a okolí. Dne 19. 12. 2020 byly práce na lokalitě ukončeny a pracoviště bylo protokolárně předáno zpět státnímu podniku DIAMO.

Další důležitý milník v sanaci ropných lagun

Historie lagun

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů. Skládka vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl odkládán také odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. V roce 1992 se společnost se změnou majitele transformovala na  OSTRAMO-Vlček a spol., s.r.o. Provoz byl zastaven v roce 1996, ve stejném roce bylo rozhodnuto Vládou ČR o převzetí ekologické zátěže. Správou, přípravou a zajištěním odstranění byl pověřen státní podnik DIAMO. Skládku tvoří komplex tří lagun (R1, R2, R3) oddělených hrázemi se zemními valy a jedna laguna (R0) umístěna v zemníku bývalé cihelny. K lagunám patří také skoro osmnáctihektarový průmyslový areál, který je ve vlastnictví soukromé společnosti Ostravská logistická centrála a.s. – statutární zástupce: Jason Fitzgerald.

Více o projektu na webu: www.zdravaova.cz