Aktualizováno 8.12.2020

Kotlíkové dotace – grantové schéma

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Podpora výměny lokálních topenišť

Nový kotel za starý

Ostrava dlouhodobě pracuje na zlepšování životního prostředí, zejména ovzduší. Průmyslové podniky, které se řadí k významným znečišťovatelům ovzduší, učinily za posledních dvacet let mimořádný pokrok v technologiích, což umožnilo snížit množství vypouštěných emisí na současné technologické minimum. Aktuálně se ukazuje, že velmi významným faktorem při vzniku podzimních a zimních smogových situací hrají lokální topeniště. Bylo zjištěno, že každá vynaložená koruna na jejich modernizaci je pětkrát efektivnější než další investice do ekologizace průmyslových podniků. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně.

Ministerstvo životního prostředí již několik let vyzývá k jejich výměně a zprostředkovává tzv. kotlíkové dotace, o které občané žádají na krajských úřadech. V období 2016-2019 z podpory 469 milionů korun z evropských peněz a slibovaného příspěvku z rozpočtu kraje mohli obyvatelé kraje získat při modernizaci domácího topeniště dotaci do výše až 90 procent z celkových způsobilých výdajů.

Ostrava proto přijala opatření, které umožňovalo těm, kteří mají na území města ve vlastnictví rodinný dům, získat z rozpočtu dalších 10 000 Kč. Znamenalo to, že výměnu stávajícího přístroje za nový moderní kotel zvládli žadatelé v ideálním případě bez použití vlastních finančních prostředků, resp. v rámci 2. a 3. výzvy jim byly vynaložené prostředky zpětně proplaceny jako dotace, a to až do výše uznatelných nákladů. Současně mohli také žadatelé na pořízení nového kotle využít bezúročnou zápůjčku.

V současné době byl příjem žádostí o dotaci ukončen.

Více informací na webu www.zdravaova.cz