Aktualizováno 16.3.2022

Kotlíkové dotace – grantové schéma

Strategický projekt

Ostrava dlouhodobě pracuje na zlepšování životního prostředí, zejména ovzduší. Průmyslové podniky, které se řadí k významným znečišťovatelům ovzduší, učinily za posledních dvacet let mimořádný pokrok v technologiích, což umožnilo snížit množství vypouštěných emisí na současné technologické minimum. Aktuálně se ukazuje, že velmi významným faktorem při vzniku podzimních a zimních smogových situací hrají lokální topeniště. Bylo zjištěno, že každá vynaložená koruna na jejich modernizaci je pětkrát efektivnější než další investice do ekologizace průmyslových podniků. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně.

Ministerstvo životního prostředí již několik let vyzývá k jejich výměně a zprostředkovává tzv. kotlíkové dotace, o které občané žádají na krajských úřadech. V období 2016-2019 z podpory 469 milionů korun z evropských peněz a slibovaného příspěvku z rozpočtu kraje mohli obyvatelé kraje získat při modernizaci domácího topeniště dotaci do výše až 90 procent z celkových způsobilých výdajů.

Ostrava proto přijala opatření, které umožňovalo těm, kteří mají na území města ve vlastnictví rodinný dům, získat z rozpočtu dalších 10 000 Kč formou bezúročné zapůjčky. Znamenalo to, že výměnu stávajícího přístroje za nový moderní kotel zvládli žadatelé v ideálním případě bez použití vlastních finančních prostředků, resp. v rámci 2. a v případě 3. výzvy (až do února do 2022) jim byly vynaložené prostředky zpětně proplaceny jako dotace, a to až do výše uznatelných nákladů. Současně mohli také žadatelé na pořízení nového kotle využít bezúročnou zápůjčku. V roce 2019 byl příjem žádostí o dotaci do 3. kola ukončen.

Nová výzva

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině roku 2022 vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla poskytnout a výzvu vyhlásit, musíte prokázat svůj zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou dotaci vyplnili jednoduchý dotazník. Dotazník najdete na adrese: https://1url.cz/@kotliky4

Více informací zde.

Více informací na webu www.zdravaova.cz