Aktualizováno 4.8.2020

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

2016
Záměr
2020
Příprava
2020
Realizace
»
2022
Dokončeno

V první etapě projektu bylo realizováno urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města, v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. Projektovou dokumentaci zpracovala architektonická kancelář ARKOS s. r. o. Tyto úpravy byly v roce 2019 zhotoveny.

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

1.   Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch.

2.   Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí.

3.   Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou.

4.   Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách.

V letech 2020-2022 následuje druhá etapa revitalizace nábřeží, a to v úseku od mostu Miloše Sýkory po Hradní lávku. Dojde k estetizaci prostoru vybudováním vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Revitalizace zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (terasy) bylo zrealizováno. V roce 2020 a 2021 se chystá realizace Havlíčkova nábřeží (moravská strana). Tyto úpravy navazují a doplňují projekt výstavby Univerzitního kampusu na Černé louce.

 

Terasy u Sýkorova mostu – časosběr

 

FOTOGALERIE