Aktualizováno 21.1.2021

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

2016
Záměr
2020
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

V projektu je řešeno urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města, v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. Projektovou dokumentaci zpracovala architektonická kancelář ARKOS s. r. o. a tyto úpravy započaly již v roce 2018/2019.
Projekt je tvořen několika dílčími částmi:
1. Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch.
2. Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí.
3. Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou.
4. Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách.

V letech 2020-2021 probíhá revitalizace nábřeží na levém břehu řeky Ostravice (moravská strana). Dojde k estetizaci prostoru vybudováním další visuté terasy/vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Revitalizace zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (terasy) na pravém břehu byla již zrealizována.

V letech 2020 a 2021 probíhá realizace Havlíčkova nábřeží. Tyto úpravy navazují a doplňují projekt výstavby UNIVERZITNÍHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE.

Budoucí úpravy podél levého břehu řeky navážou na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která právě v místě probíhá. Dokončena by měla být v únoru 2021. Po opravě vodovodního a kanalizačního potrubí začnou úpravy veřejného prostoru Havlíčkova nábřeží, a v to v místě od budovy Krajského soudu až po lávku k hradu. Rekonstrukce tohoto dlouhého úseku bude rozdělena na dvě etapy. Začne se s částí od Hradní lávky pod Sýkorův most a zahrne do úprav i sjezd z ulice 28. října k nábřeží, následně bude pokračovat dál k budově Krajského soudu.

Součástí stavebních prací v úseku mezi ulicí Kostelní a Hradní lávkou bude výstavba nové visuté galerie na stávající nábřežní opěrné zdi, úpravy současného stavu komunikací, rekonstrukce zpevněných ploch navázaných na visutou galerii a jejich bezbariérové napojení na okolní pěší komunikace a související úpravy inženýrských sítí. Doplňovat se bude městský mobiliář.

Realizace obou úseků by měla být hotová do konce roku 2021.

 

Terasy u Sýkorova mostu – časosběr