Aktualizováno 17.5.2021

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

2016
Záměr
2020
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

V projektu je řešeno urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města, v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. Projektovou dokumentaci zpracovala architektonická kancelář ARKOS s. r. o. a tyto úpravy započaly již v roce 2018/2019.
Projekt je tvořen několika dílčími částmi:
1. Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch.
2. Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí.
3. Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou.
4. Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách.

V letech 2020-2021 probíhá revitalizace nábřeží na levém břehu řeky Ostravice (moravská strana). Dojde k estetizaci prostoru vybudováním další visuté terasy/vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Revitalizace zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (terasy) na pravém břehu byla již zrealizována.

Úpravy Havlíčkova nábřeží navazují a doplňují projekt výstavby UNIVERZITNÍHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE. Rekonstrukci prvního úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou provádí podle návrhu architektonické kanceláře Arkos společnost Firesta-Fišer. Úpravy druhého úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října by měla zrealizovat na základě projektové dokumentace kanceláře UDI Morava společnost K2 stavební Moravia.

Na Havlíčkové nábřeží bude vystavěna nová visutá galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělí trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upraví se navazující zpevněné plochy a komunikace. Místo bude doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin. Práce začaly přeložkou elektrického vedení a hotovy by měly být v září.

Visutou galerii o celkové zastavěné ploše 260 m² bude tvořit železobetonová monolitická deska vyložená přes hranu nábřežní zdi. Vznikne na stávající opěrné zdi, která se navýší. Na pochůzí části galerie bude kamenná dlažba. Místy povrch doplní skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které budou podsvíceny reflektory. Upravovat se bude 994 m² cyklostezky, 1807 m² pěších komunikací a povrch silnice o ploše 540 m².

Na tento úsek bude navazovat rekonstrukce sjezdu ze Sýkorova mostu na Havlíčkovo nábřeží po ulici Na Hradbách.

Realizace obou úseků by měla být hotová do konce roku 2021.

 

Terasy u Sýkorova mostu – časosběr