Přeskočit na obsah
980
m modernizované trati
2
nová tramvajová nástupiště
6
nových mostů
Rekonstrukci tramvajových zastávek na ulici Výškovická u obchodního centra Kotva se zvýšila bezpečnost chodců, a to hlavně díky rozšíření nástupního ostrůvku tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Součástí projektu je také dopravní řešení frekventované křižovatky ul. Výškovická, Volgogradská a Čujkovova, včetně přilehlé cyklostezky.

Frekventovaná křižovatka u OC Kotva prošla  modernizací. Původní křižovatka byla v roce 2020 v rámci realizace projektu rozšířena o samostatné levé odbočovací pruhy, které umožní bezpečnější a pohodlnější odbočení z ulice Výškovické na Čujkovovu a Volgogradskou. Křižovatka je nově vybavena novou světelnou signalizací. V rámci projektu byly řešeny  horkovody a přeložky kabelových tras, umístění nového kamerového systému, trakčních kabelů, trolejového vedení i veřejného osvětlení. Komunikace dotčené stavbou dostaly nové živičné povrchy.

Rekonstrukce křižovatky ul. Čujkovova – Výškovická

Do křižovatky byla začleněna také dělená stezka pro cyklisty a chodce, která nyní vede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Realizací stavby se podstatně zvýšila bezpečnost a komfort chodců i cyklistů , a to hlavně díky rozšíření nástupního ostrůvku tramvajové zastávky ve směru do Výškovic a napojením blízké cyklostezky. Díky rozšíření křižovatky došlo také ke zvýšení plynulosti automobilové i autobusové dopravy a zrychlení průjezdu spojů.

Přestavba vytížené lokality před nákupním střediskem Kotva pokračovala vybudováním nových tramvajových nástupišť v obou směrech – plně bezbariérových, osazených novými přístřešky, zábradlím a lavičkami. Propojení zajišťují nové celopryžové přechody. Nástupiště ve směru na Výškovice bylo navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce. Dokončena byla také dělená stezka pro cyklisty a pěší, která vede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Upravily se autobusové zastávky příměstské dopravy a došlo k opravě zpevněných ploch (mimo vozovky) dotčených stavbou. Rekonstrukci zastávek a křižovatky pro město realizovala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc za 71,2 milionu korun s DPH.

Rekonstrukce nástupišť tramvajových zastávek

V rámci projektu došlo také k rekonstrukci frekventovaných nástupišť tramvajových zastávek na ulici Výškovická u obchodního centra Kotva, blízké dopravní křižovatky s ul.Čujkovova a také tramvajové trati. Opraveny byly autobusové zastávky příměstské dopravy i stávající světelné signalizace. Obě nově rekonstruovaná tramvajová nástupiště jsou plně bezbariérová, vybavena novými přístřešky, zábradlím a lavičkami, propojují je nové celopryžové přechody. Nástupiště směr Výškovice je navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce. V tomto prostoru se také upravovalo kolejiště, přeloženy byly stávající inženýrské sítě, veřejné osvětlení, kamerový systém, trakční kabely, trolejové vedení a horkovod.

Zastávka Kotva je spolu s tramvajovou zastávku Důl Jindřich jednou z pilotních zastávek pro nový standardizovaný design MHD zastávek v Ostravě. Podobu těchto zastávek řeší projekt Estetizace a výměna městského mobiliáře, v rámci kterého má dojít k postupné výměně prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech a v souladu s pravidly Regulace reklamy ve městě.

Modernizace a humanizace trati

Současně s přeměnou frekventované zastávky Kotva byla komplexně modernizována také tramvajová trať  ve Výškovické ulici, v úseku dlouhém 980m mezi ulicemi Čujkovova – Svornosti. Nová trať, upravená po vzoru velkých evropských měst má podstatně delší životnost, nižší hlučnost a vibrace.  Díky modernizaci zde došlo k celkové modernizaci a také estetizaci této lokality, zrychlení městské hromadné dopravy i zvýšení bezpečnosti. Po celé délce trati ve Výškovické ulici byl položen kryt s intenzivní výsadbou – zatravněním a umělou zálivkou. Odstraněním zábradlí ve všech úsecích kromě nejbližšího okolí zastávek se zlepšila nejen prostupnost prostoru, ale také jeho vzhled.

Vítězem zakázky v hodnotě téměř 71,2 mil.Kč vč. DPH se z šesti podaných nabídek stala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

Rekonstrukce Výškovických mostů

Rekonstrukci zastávek Kotva a přilehlé křižovatky předcházela rozsáhlá rekonstrukce Výškovických mostů, která byla nezbytná kvůli jejich špatnému technickému stavu. Probíhala téměř dva roky, od dubnu 2018 do května 2020. V jejím rámci byly v téměř půlkilometrovém úseku sneseny čtyři původní mostní objekty. Postaveno bylo šest nových, z toho čtyři mosty silniční, dva pro každý směr, a mezi nimi dva mosty tramvajové. Vlastníkem silničních mostů je Moravskoslezský kraj, vlastníkem tramvajových mostů Dopravní podnik Ostrava. Oprava Výškovických mostů stála celkově na 393 milionů korun s DPH. Dopravní podnik zaplatil za tramvajové mosty zhruba 96 milionů, přičemž 85 procent této ceny pokryly dotace z Operačního programu doprava a Moravskoslezský kraj , který uhradil 297 milionů za silniční mosty.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/zastavka-mhd-kotva-ul-vyskovicka