Aktualizováno 10.5.2021

Rekonstrukce křižovatky a MHD zastávky Kotva

2017
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2021
Dokončeno

Rekonstrukce křižovatky ul. Čujkovova – Výškovická

Frekventovaná křižovatka u OC Kotva prošla v rámci projektu modernizací a byla po několikaměsíční rekonstrukci v prosinci 2020 opět otevřena. Původní křižovatka je nyní nově rozšířena o samostatné levé odbočovací pruhy, které umožní bezpečnější a pohodlnější odbočení z ulice Výškovické na Čujkovovu a Volgogradskou. Křižovatka je navíc vybavena novou světelnou signalizací. Dokončeny jsou již všechny zemní práce, konkrétně úprava horkovodu a přeložky kabelových tras, tedy kamerového systému, trakčních kabelů, trolejového vedení i veřejného osvětlení. Komunikace dotčené stavbou dostaly nové živičné povrchy.

Do křižovatky bude začleněna také dělená stezka pro cyklisty a chodce, povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Realizací stavby by se měla podstatně zvýšit bezpečnost a komfort chodců i cyklistů , a to hlavně díky rozšíření nástupního ostrůvku tramvajové zastávky ve směru do Výškovic a napojením blízké cyklostezky. Díky rozšíření křižovatky dojde také ke zvýšení plynulosti automobilové i autobusové dopravy a zrychlení průjezdu spojů.

Přestavba vytížené lokality před nákupním střediskem Kotva pokračuje budováním nových tramvajových nástupišť v obou směrech – plně bezbariérových, osazených novými přístřešky, zábradlím a lavičkami. Propojí je nové celopryžové přechody. Nástupiště ve směru na Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce. Dokončena bude také dělená stezka pro cyklisty a pěší, která povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Upraví se autobusové zastávky příměstské dopravy a dojde k opravě zpevněných ploch (mimo vozovky) dotčených stavbou. Rekonstrukci zastávek a křižovatky pro město provádí společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc za 71,2 milionu korun s DPH.

Rekonstrukce křižovatky u OC Kotva byla dokončena

Rekonstrukce nástupišť tramvajových zastávek

V rámci projektu dojde také k rekonstrukci frekventovaných nástupišť tramvajových zastávek na ulici Výškovická u obchodního centra Kotva, blízké dopravní křižovatky s ul.Čujkovova a také tramvajové trati. Opraveny budou také autobusové zastávky příměstské dopravy i stávající světelné signalizace. Obě nová rekonstruovaná tramvajová nástupiště budou plně bezbariérová, vybavena novými přístřešky, zábradlím a lavičkami, propojí je nové celopryžové přechody. Nástupiště směr Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce. V tomto prostoru se bude upravovat také kolejiště, přeloženy budou stávající inženýrské sítě, veřejné osvětlení, kamerový systém, trakční kabely, trolejové vedení a horkovod.

Zastávka Kotva je spolu s tramvajovou zastávku Důl Jindřich jednou z pilotních zastávek pro nový standardizovaný design MHD zastávek v Ostravě. Podobu těchto zastávek řeší projekt Estetizace a výměna městského mobiliáře, v rámci kterého má dojít k postupné výměně prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech a v souladu s pravidly Regulace reklamy ve městě.

Modernizace a humanizace trati

Současně s přeměnou frekventované zastávky Kotva bude komplexně modernizována také tramvajová trať  ve Výškovické ulici, v úseku dlouhém 980m mezi ulicemi Čujkovova – Svornosti. Nová trať, upravená po vzoru velkých evropských měst, bude mít podstatně delší životnost, nižší hlučnost a vibrace.  Postupně tak dojde k celkové modernizaci a také estetizaci této lokality, zrychlení městské hromadné dopravy i zvýšení bezpečnosti. Po celé délce trati ve Výškovické ulici bude položen kryt s intenzivní výsadbou – zatravněním a umělou zálivkou. Odstraněním zábradlí ve všech úsecích kromě nejbližšího okolí zastávek se zlepší nejen prostupnost území, ale také jeho vzhled.

Vítězem zakázky v hodnotě téměř 71,2 mil.Kč vč. DPH se z šesti podaných nabídek stala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

Po realizaci prací na zastávce Kotva se stavební aktivity přesunou na ulici Pavlovovu. Na podzim 2020 budou zahájeny souvislou opravou tratě, na kterou v roce 2021 naváže i rekonstrukce tramvajové zastávky Rodimcevova, díky nímž se zvýší nejen komfort pro cestující, ale zastávka díky nim bude navíc bezbariérová.

 

MHD zastávky Kotva v Zábřehu získaly modernizací na kvalitě

Rekonstrukce Výškovických mostů

Rekonstrukci zastávek Kotva a přilehlé křižovatky předcházela rozsáhlá rekonstrukce Výškovických mostů, která byla nezbytná kvůli jejich špatnému technickému stavu. Probíhala téměř dva roky, od dubnu 2018 do května 2020. V jejím rámci byly v téměř půlkilometrovém úseku sneseny čtyři původní mostní objekty. Postaveno bylo šest nových, z toho čtyři mosty silniční, dva pro každý směr, a mezi nimi dva mosty tramvajové. Vlastníkem silničních mostů je Moravskoslezský kraj, vlastníkem tramvajových mostů Dopravní podnik Ostrava. Oprava Výškovických mostů stála celkově na 393 milionů korun s DPH. Dopravní podnik zaplatil za tramvajové mosty zhruba 96 milionů, přičemž 85 procent této ceny pokryly dotace z Operačního programu doprava a Moravskoslezský kraj , který uhradil 297 milionů za silniční mosty.