Přeskočit na obsah
V rámci modernizace tramvajových tratí dojde v několika úsecích ke kompletní výměně podloží, usazení nových kolejí i trakčního vedení. Cílem je zrychlení veřejné dopravy, snížení hluku a energetické spotřeby. Současně s modernizací těchto úseků budou tyto tratě osázeny zelenou trávou nebo suchomilnými rozchodníky.

Jedná se o soubor projektů částečně financovaných z operačního programu Doprava. Cílem prvních projektů je zmodernizovat část již konstrukčně zastaralých tratí v několika úsecích a humanizovat – zatraktivnit vzhled i nejbližšího okolí.

Na realizaci bylo ze strany Dopravního podniku Ostrava,a.s. zažádáno o finanční podporu z operačního programu Doprava ve výši až 85 % uznatelných nákladů.

Modernizace tratí

V rámci modernizace dojde ke kompletní obměně konstrukce tratě, nahrazením původní konzervativní konstrukce (kolejnice na pražcích) moderní konstrukcí (kolejnice na pevné jízdní dráze). Cílem je zvýšení kvality cestování tramvajovou dopravou, snížení hluku a vibrací z provozu. Součástí modernizací těchto úseků bude i jejich humanizace, která spočívá v osazení trati vegetací.

Nově bude původní konstrukce koleje na pražcích nahrazena tzv. pevnou jízdní dráhou (PJD), kdy je kolejnice upevněna na monolitickou betonovou desku. Výhodou konstrukce je násobně delší životnost (prodlouží se cyklus mezi opravami), po dobu životnosti je geometrie tratě mnohem stabilnější. Nevýhodnou je větší pracnost a vyšší cena, která je však vyvážená delší životností.

Modernizací by měly postupně projít tyto úseky tratí:

 • úsek na ul. Dr. Martínka – dokončeno
 • úsek ul. Výškovická – dokončeno
 • úsek nám. Sv. Čecha – dokončeno
 • úsek Sad B. Němcové – dokončeno
 • úsek Hlučínská – dokončeno
 • úsek Pavlovova – délka tratě 980m dvoukolejně – dokončeno
 • úsek Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice – dokončeno
 • úsek ul. Opavská – délka tratě 1626m dvoukolejně – dokončeno
 • úsek ul. Horní – délka tratě 663m – dokončeno

Humanizace tratí

Pro humanizaci tratě se v současné době využívá několik druhů ozelenění s potřebou umělé, nebo pouze dešťové závlahy. Především se jedná o travnatý porost nebo výsadbu suchomilných rozchodníků (tzn. postačí dešťová závlaha).

Pilotní projekt tiché a zelené tramvajové tratě již proběhl na Frýdlantských mostech, tedy v části úseku od tramvajové zastávky Náměstí republiky po zastávku Karolina, kde byly v rámci testování umístěny hlukové absorbéry osázené rozchodníkovými pásy.

První z dokončených tratí s výsadbou suchomilných rozchodníků byl úsek trati na ulici Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce v délce 691m dvoukolejně, který realizuje Statutární město Ostrava (zde pouze osazení vegetačního krytu, bez zásahu do konstrukce tratě), který byl dokončen v listopadu 2020. O zakázku se ucházeli tři zájemci. Nový extenzivní vegetační kryt zabudoval do stávajícího kolejového svršku v dvoukolejně její vítěz, společnost Arbor Moravia. Práce v hodnotě 9,2 milionu korun s DPH byly hrazeny z rozpočtu města. Další úsek tramvajové tratě, který prošel ze strany Dopravního podniku Ostrava a.s. humanizací, je trať na ulici Výškovická, kde byly položené travinaté koberce.

Aktuálně se připravuje II. etapa projektu, která se bude týkat ulic Opavská, 28. října, Vítkovická a Nádražní.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Aktuality

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Dopravní podnik Ostrava

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/humanizace-tramvajovych-trati-a-modernizace-elektrickych-trakci