Aktualizováno 19.9.2022

Humanizace tramvajových tratí a modernizace elektrických trakcí

Strategický projekt

Jedná se o soubor projektů částečně financovaných z operačního programu Doprava. Cílem prvních projektů je zmodernizovat již konstrukčně zastaralých tratí v několika úsecích a humanizovat – zatraktivnit vzhled i nejbližšího okolí.

Na uvedené úseky jsou buď již zpracovány, nebo se dokončují projektové dokumentace. Na realizaci bude ze strany Dopravního podniku Ostrava,a.s. zažádáno o finanční podporu z operačního programu Doprava ve výši až 85% uznatelných nákladů.

Modernizace tratí

V rámci modernizace dojde ke kompletní obměně konstrukce tratě, nahrazením původní konzervativní konstrukce (kolejnice na pražcích) moderní konstrukcí (kolejnice na pevné jízdní dráze) Cílem je zvýšení kvality cestování tramvajovou dopravou, snížení hluku a vibrací z provozu. Součástí modernizací těchto úseků, kterou provádí Dopravní podnik Ostrava a.s. bude i jejich humanizace, která spočívá v osazení trati vegetačním krytem. Dosud se v Ostravě prováděly rekonstrukce tramvajových tratí pouhou obměnou svršku, při zachování konzervativního typu konstrukce – kolejnice jsou uložené na pražcích ve štěrkovém loži, docházelo pouze ke zkvalitňování komponentů (upevnění, pryžové podložky, rohože atd.)
Nově bude původní konstrukce koleje na pražcích nahrazena tzv.pevnou jízdní dráhou (PJD), kdy je kolejnice upevněna na monolitickou betonovou desku
Výhodou konstrukce je násobně delší životnost (prodlouží se cyklus mezi opravami), po dobu životnosti je geometrie tratě mnohem stabilnější. Nevýhodnou je větší pracnost a vyšší cena, která je však vyvážená delší životností.

Modernizací by měly projít postupně také další úseky tratí, které jsou však již z důvodu potřeby pojíždění silničními vozidly opatřeny zpevněným (živičným) krytem.

Jedná se o tyto úseky:

  • úsek na ul Dr.Martínka – dokončeno
  • úsek ul. Výškovická – dokončeno
  • úsek nám.Sv.Čecha – dokončeno
  • úsek Sad B.Němcové – dokončeno
  • úsek Hlučínská – dokončeno
  • úsek Pavlovova – délka tratě 980m dvoukolejně – dokončeno
  • úsek Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice – dokončeno
  • úsek ul.Opavská – délka tratě 1626m dvoukolejně – dokončeno
  • úsek ul.Horní – délka tratě 663m, v realizaci

Humanizace tratí

Pro humanizaci tratě se v současné době využívá několik druhů ozelenění s potřebou umělé, nebo pouze dešťové závlahy. Především se jedná o travnatý porost nebo výsadbu suchomilných rozchodníků (tzn. postačí dešťová závlaha).

Pilotní projekt tiché a zelené tramvajové tratě již proběhl na Frýdlantských mostech, tedy v části úseku od tramvajové zastávky Náměstí republiky po zastávku Karolina, kde byly v rámci testování umístěny hlukové absorbéry osázené rozchodníkovými pásy.

První z dokončených tratí s výsadbou suchomilných rozchodníků byl úsek trati na ulici Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce v délce 691m dvoukolejně, který realizuje Statutární město Ostrava (zde pouze osazení vegetačního krytu, bez zásahu do konstrukce tratě), který byl dokončen v listopadu 2020.  O zakázku se ucházeli tři zájemci, nový extenzivní vegetační kryt zabudoval do stávajícího kolejového svršku v dvoukolejně její vítěz, společnost Arbor Moravia. Práce v hodnotě 9,2 milionu korun s DPH byly hrazeny z rozpočtu města. Další úsek tramvajové tratě, který prošel ze strany Dopravního podniku Ostrava a.s. humanizací, je trať na ulici Výškovická, kde byly položene travinaté koberce. Více ZDE.

logo