Aktualizováno 14.10.2021

Estetizace a výměna městského mobiliáře

2018
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
»
2023
Dokončeno

Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava město realizuje projekt „Estetizace a výměna městského mobiliáře“. Projekt řeší postupnou výměnu prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech.

V rámci pilotního projektu došlo k úpravě tramvajové zastávky Důl Jindřich a Kotva, a to na základě architektonické studie, která řeší konkrétní design zastávek a návrh jednotného vizuálního stylu přístřešků a mobiliáře MHD. Zastávky budou doplněny o nové přístřešky, zábradlí, koše, lavičky a panely o odjezdech. Cílem projektu je nejen vytvořit nový standard estetizace městského mobiliáře, ale také zajistit cestujícím větší komfort a pohodlí. Pokud budou k novému vizuálnímu stylu zastávek pozitivní ohlasy veřejnosti a schválí jej i rada města, budou v tomto stylu postupně rekonstruovány i další zastávky; nový vizuální styl se tak stane standardem typickým pro Ostravu.

Připravena je výměna přístřešku na tramvajových zastávkách Hrabůvka kostel, Poliklinika, A. Poledníka, Třebovice, výměna přístřešku na trolejbusových zastávkách Nová radnice, Hornická poliklinika, Vozovna trolejbusů, Husův sad.

Architektonickou studii ve spolupráci s DPO zpracoval odbor územního plánování a stavebního řádu města. Zpracovatelem byla pověřená firma MAF. Rekonstrukce zastávky Kotva byla dokončena v dubnu 2021.