Aktualizováno 30.4.2021

Estetizace a výměna městského mobiliáře

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2020
Realizace
2021
Dokončeno

Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava město realizuje projekt „Estetizace a výměna městského mobiliáře“. Projekt řeší postupnou výměnu prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech.

V rámci pilotního projektu dojde k úpravě tramvajové zastávky Důl Jindřich a Kotva, a to na základě architektonické studie, která řeší konkrétní design zastávek a návrh jednotného vizuálního stylu přístřešků a mobiliáře MHD. Zastávky budou doplněny o nové přístřešky, zábradlí, koše, lavičky a panely o odjezdech. Cílem projektu je nejen vytvořit nový standard estetizace městského mobiliáře, ale také zajistit cestujícím větší komfort a pohodlí. Pokud budou k novému vizuálnímu stylu zastávek pozitivní ohlasy veřejnosti a schválí jej i rada města, budou v tomto stylu postupně rekonstruovány i další zastávky; nový vizuální styl se tak stane standardem typickým pro Ostravu.

Architektonickou studii ve spolupráci s DPO zpracoval odbor územního plánování a stavebního řádu města. Zpracovatelem byla pověřená firma MAF. Rekonstrukce zastávky Kotva byla dokončena v dubnu 2021.