Přeskočit na obsah
Projekt město realizuje ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a jeho prostřednictvím řeší postupnou výměnu městského mobiliáře, který by měl odpovídat nárokům na estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech.

Cílem projektu je nejen vytvořit nový standard estetizace městského mobiliáře, ale také zajistit cestujícím větší komfort a pohodlí. Pokud budou k novému vizuálnímu stylu zastávek pozitivní ohlasy veřejnosti a schválí jej i rada města, budou v tomto stylu postupně rekonstruovány i další zastávky; nový vizuální styl se tak stane standardem typickým pro Ostravu. 

V rámci pilotního projektu došlo k úpravě tramvajové zastávky Důl Jindřich a Kotva, a to na základě architektonické studie, která řeší konkrétní design zastávek a návrh jednotného vizuálního stylu přístřešků a mobiliáře MHD. Zastávky byly doplněny o nové přístřešky, zábradlí, koše, lavičky a panely o odjezdech. Rekonstrukce zastávky Kotva byla dokončena v dubnu 2021 a zastávky Důl Jindřich v září 2021. Zpracovatelem byla pověřená firma MAF.

Postupně probíhá také výměna přístřešku na tramvajových zastávkách Hrabůvka kostel, Poliklinika, A. Poledníka, Třebovice a na trolejbusových zastávkách Nová radnice, Hornická poliklinika, Vozovna trolejbusů a Husův sad.

Pro tramvajové zastávky je sestaven plán obnovy (DPO), pro autobusové a trolejbusové zastávky je v přípravě výběrové řízení na obnovu prostřednictvím dlouhodobého pronájmu (SMO a Mob).

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Dopravní podnik Ostrava

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/estetizace-a-vymena-mestskeho-mobiliare