Publikováno: 22.12.2020

Rekonstrukce křižovatky u OC Kotva byla dokončena

Křižovatka u OC Kotva je po modernizaci opět průjezdná

Frekventovaná křižovatka ulic Čujkovova a Výškovická, která je součástí rekonstruovaného úseku hlavní dopravní tepny Ostravy–Jihu, je od pondělí 21. prosince opět plně průjezdná. Rozšířena je nově o samostatné levé odbočovací pruhy, které umožní bezpečnější a pohodlnější odbočení z ulice Výškovické na Čujkovovu a Volgogradskou. Řízena je novou světelnou signalizací. Stavba pokračuje budováním nových tramvajových nástupišť, autobusových zastávek a cyklostezky. Modernizace tohoto důležitého a frekventovaného místa zlepší situaci pro pěší, cestující MHD, cyklisty i automobilovou dopravu.

„Protože úsek ulice Výškovické u obchodního centra Kotva je místem s vysokou četností pohybu lidí, je jeho rekonstrukce logisticky velmi náročná a představuje zátěž pro lidi, kteří bydlí v okolí. Udělali jsme maximum pro to, abychom sladili stavby obou investorů, města a dopravního podniku, do navazujících termínů a zkrátili tak dobu, po kterou bude místní obyvatele zatěžovat. Nyní tak máme možnost otevřít první část a umožnit průjezd automobilů. Kompletně by práce měly být hotovy příští rok v dubnu,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Dokončeny jsou již všechny zemní práce, konkrétně úprava horkovodu a přeložky kabelových tras, tedy kamerového systému, trakčních kabelů, trolejového vedení i veřejného osvětlení. Komunikace dotčené stavbou mají nové živičné povrchy.

 

krizovatka oc kotva

Přestavba vytížené lokality před nákupním střediskem Kotva pokračuje budováním nových tramvajových nástupišť v obou směrech – plně bezbariérových, osazených novými přístřešky, zábradlím a lavičkami. Propojí je nové celopryžové přechody. Nástupiště ve směru na Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce.

Dokončena bude také dělená stezka pro cyklisty a pěší, která povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Upraví se autobusové zastávky příměstské dopravy a dojde k opravě zpevněných ploch (mimo vozovky) dotčených stavbou. Rekonstrukci zastávek a křižovatky pro město provádí společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc za 71,2 milionu korun s DPH.

Pro chodce jsou v období rekonstrukce k dispozici dva ohraničené koridory v blízkosti tramvajových zastávek, aby byl přes staveniště zajištěn bezpečný přechod přes ulici Výškovickou a také bezpečný přístup na tramvajové zastávky.

Od poloviny září se zároveň upravovala tramvajová trať Dopravního podniku Ostrava ve Výškovické ulici ve dvou na sebe navazujících úsecích. Modernizace byla dokončena v pátek 18. prosince s výjimkou vegetačního krytu.

„Zmodernizovány byly úseky od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s ulicí Čujkovovou, a druhý úsek od křižovatky s ulicí Čujkovova po křižovatku s ulicí Pavlovova. Nová trať se bude vyznačovat podstatně delší životností, nižší hlučností a vibracemi. Na jaře, za příznivějších klimatických podmínek, bude po celé délce trati na Výškovické položen kryt se zatravněním a umělou zálivkou.  Předpěstovaný kryt ve formě travnatých pásů, který je již připraven, může být do trati položen až při vyšších teplotách,“ dodal náměstek pro dopravu Vladimír Cigánek.

Další příspěvky