Publikováno: 23.03.2017

Projekt Resolve

Zdravé město je jednou z priorit nového strategického plánu Ostravy. To byl jeden z důvodů, proč se město spolu s Opavou zapojilo do mezinárodního projektu Resolve.

Do projektu jsou zapojena i další evropská města – mimo jiné ze Švédska, Holandska či Slovinska, která si předávají své dobré zkušenosti  při prosazování udržitelné mobility obyvatel a zboží.  Snahou měst je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech, a to prostřednictvím nabídky udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD či bezpečného prostředí pro cyklisty a chodce.

Součástí debaty mezi městy jsou i otázky, jak opět přitáhnout lidi do centra města a vytvořit jim atraktivní prostředí pro nakupování a trávení volného času.

Minulý týden se v Ostravě a Opavě setkali zdejší i zahraniční odborníci, kteří diskutovali o tom, jak zvýšit atraktivitu centra města, jak nastavit systém parkování a o možných způsobech podpory ostatních forem dopravy proti individuální dopravě – podpora MHD, sdílení kol (bikesharing) apod. Na příklady dobré praxe ze zahraničí naváže akční plán, kde budou popsány kroky, které město dále podnikne pro zlepšení udržitelné dopravy ve městě. Chcete více informací? HTTP://WWW.INTERREGEUROPE.EU/RESOLVE

Další příspěvky