Publikováno: 25.04.2024

Rada města schválila jednání s úspěšným zájemcem o prodeji mrakodrapu na Ostrčilově ulici

Město Ostrava opětovně usiluje o záchranu jedné z dominant centra města – výškové budovy na ulici Ostrčilova. Pozemek, budovu a další záležitosti včetně závazných návrhů na rekonstrukci znovu nabídnul k prodeji. Stalo se tak poté, co předchozí zájemce o koupi nemovitostí nesignoval příslušné smlouvy a zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno. Město následně upravilo charakter výzvy na záměr prodeje a ten byl v říjnu loňského roku vyhlášen.

Chceme zachránit třetí nejvyšší stavbu našeho města, proto jsme upřesnili a de facto zjednodušili některé procesní záležitosti záměru prodeje. Například již není v našich cílech zpětný odkup bytových jednotek a parkovacích stání,“ upřesnil Jiří Vávra, náměstek primátora. „Město má v tuto chvíli základní podmínku – dodržet návrh architekty Jiřičné.

Této obnovené nabídky využili dva zájemci, kteří v řádném termínu doručili městu své nabídky – ANTRACIT Management CZ s.r.o nabídla, na základě hodnocení nabídky kupní cenu 44,5 milionu korun bez DPH a First Skyscraper s.r.o. uvedla nabídkovou kupní cenu za předmět převodu ve výši 55 milionů korun bez DPH. Obě společnosti zároveň souhlasily s úhradou částky ve výši 6,48 milionu korun včetně DPH za postoupení dokumentace, vztahující se k předmětu převodu (náklad vynaložený na její pořízení). Podmínkou prodeje je dodržení návrhu studia AI-DESIGN, který vznikl pod vedením architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera.

Rada města 23. dubna 2024 schválila návrh zahájení jednání o prodeji věcí s firmou First Skyscraper s.r.o. jako prvním v pořadí, a to v souladu s hodnocením nabídek provedeným Komisí pro hodnocení nabídek.

„O výsledcích jednání nelze dopředu spekulovat, návrh řešení věžového domu na Ostrčilově ulici, který počítá s výstavbou bytů i stavbou parkovacího domu, je nicméně projevem procesu záchrany dominant ve městě. Díky návrhu renomované architektky Evy Jiřičné získá tato budova novou funkci a zachová si své místo v historii i v budoucnosti,“ řekla náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Návrh řešení věžového domu byl zpracován v letech 2020-2021. Zachovává stávající dům a navrhuje jeho rekonstrukci a přístavbu s primární funkcí bydlení v rozsahu až 76 nových bytů od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu. Řešení počítá se zachováním stávající železobetonové konstrukce. Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu včetně centrálního zavlažování, recepci v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě. Eva Jiřičná k projektu uvedla: „Jsem nadšená, že město Ostrava studuje možnosti zachování staveb a období 60. až 70. let, a místo zbourání se snaží dát všem těmto objektům nový život. Je to nejen snaha o zachování historického období, ale i snaha o úspory investic spojených s demolicí a se snižováním produkce CO2. Většina těchto staveb má naději na nový život za současných požadavků a nárocích na bydlení.“

S ohledem na technické problémy je objekt již od roku 2013 prázdný. Opakovaně se vedly debaty o jeho demolici či rekonstrukci. Mezi zásadní technické problémy patří nefunkční opláštění objektu, nevyhovující bezpečnostní parametry, především protipožární, únikové trasy apod. Navzdory popsanému se město rozhodlo tento objekt v centru Ostravy zachránit a zadalo zpracování investičního záměru, který by ověřil realizovatelnost projektu při zachování výšky objektu a zároveň navrhl architektonické ztvárnění budovy.

Objekt má 22. pater a měří 68 metrů, nachází se pár minut chůze od budovy Nové radnice. Ostravský mrakodrap byl postaven v letech 1965-1968 jako součást sídliště Jindřiška. Výšková budova podle návrhu architekta Jana Slezáka byla původně zamýšlena jako obytný dům. K tomuto účelu byla využívána jen pár let a následně došlo k rekonstrukci na kancelářský objekt.

Další příspěvky