Publikováno: 09.04.2024

Proměna předprostoru kostela sv. Ducha přinese kvalitní veřejný prostor

Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě Zábřehu čeká proměna, která místo stávající nevzhledné plochy vytvoří prostor pro setkávání a občasné komunitní aktivity. Projekt vychází ze studie zpracované ateliérem m2au, vítězem architektonické soutěže. Oproti původnímu návrhu došlo k úpravě počtu parkovacích míst, aby se v nich více odrážely požadavky obyvatel této frekventované lokality. Aktuálně probíhá projektová příprava. Rekonstrukce prostoru by měla proběhnout v roce 2026–2027.

V případě předprostoru se jedná o původní plochu, která je ve špatném technickém stavu, řešení parkování a dopravní obsluhy na náměstí před kostelem je nevhodné. Město se na nevyhovující situaci rozhodlo reagovat a v roce 2022 ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury vypsalo pro dané území architektonickou soutěž. Z předložených návrhů porota vybrala řešení ateliéru m2au. Návrh vnáší do prostoru kolem kostela výrazný vodní prvek v podobě mělké vodní plochy. U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem, ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu.  Porotci při hodnocení návrhu ocenili také nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.

Se změnou charakteru užívání plochy se pojí zrušení nynějšího placeného parkoviště před kostelem, tato změna však nepřinese pokles parkovacích míst v lokalitě, naopak jejich celkový počet se navýší. Studie předpokládá vznik nového parkoviště o kapacitě 35 parkovacích míst vedle MŠ Volgogradská. Další možnost parkování přibude vedle kostela a podél ulice Kotlářova. Dále studie navrhuje nad rámec zadání z architektonické soutěže i budoucí napojení ulice Kotlářova na ul. Výškovickou v obou směrech a její vyústění do ulice Patrice Lumumby. Z ulice Kosmonautů bude současně možné odbočit doleva na ulici Výškovickou, čímž se celá lokalita stane dostupnou téměř ve všech směrech.

„Plocha před kostelem sv. Ducha si proměnu prostoru zaslouží. Dosavadní stav je pro tuto část města téměř ostudou.  Zároveň rozumím obavám místních obyvatel a návštěvníků kostela a nákupního centra z nedostatku parkovacích míst, pokud by došlo ke zrušení stávajícího parkoviště před kostelem. Snažili jsme se proto najít řešení, které by vyhovovalo všem stranám. Vzniknou tak nová parkovací místa, která ovšem nebudou již dominantou celého prostoru před kostelem, jen jej vhodně doplní. Centrem tak jako v původním návrhu zůstává velkorysé a vkusné veřejné prostranství s vodním prvkem, stromy a plochou, kterou budou moci místní obyvatelé využít k setkávání a odpočinku,“ hodnotí změnu náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková.

Římskokatolický kostel sv. Ducha, který tvoří dominantu řešeného území, byl postaven podle návrhu brněnského architekta Marka Štěpána a stal se stavbou Moravskoslezského kraje v roce 2007. Samo okolí kostela a obchodního centra Kotva je významnou lokalitou nejlidnatějšího ostravského obvodu Ostrava-Jih, ve které se denně pohybuje velké množství lidí. Veřejné prostranství před vedlejším nákupním centrem Kotva prošlo úpravou v roce 2022, kdy se lidé dočkali nejen nových chodníků, ale i cyklostezky a nového mobiliáře. Již dříve pak město a městský obvod realizovaly řadu investic, které pozitivně ovlivnily vzhled i kvalitu okolních veřejných prostranství. Ať už se jedná o rekonstrukci kina Luna a jeho předprostoru, úpravu parku za kinem nebo revitalizaci tramvajové trati, při níž došlo k jejímu ozelenění, snížení hlučnosti a vibrací i rekonstrukci zastávek.

Další příspěvky