Publikováno: 03.03.2020

Získejte peníze na výměnu reklamy!

Ostravští podnikatelé mohou získat peníze na výměnu reklamy na svých provozovnách, šanci mají jen ti nejrychlejší! Od 1. března běží lhůta na podání žádostí o dotaci až do výše 30 000 Kč na obnovu reklamního označení provozoven.

Chci požádat o dotaci!

Chci více informací o projektu!

Manuál umísťování reklamy města Ostravy

Ostrava se zabývá problematikou vizuálního smogu a kultivací veřejného prostoru – od 1. 1. zde platí Nařízení o regulaci reklamního smogu a na vymezeném území jsou nastavena nová pravidla pro umísťování venkovní reklamy. Týkají se také podnikatelů, jejichž reklama provozovny nedisponuje žádoucí úrovní a veřejný prostor tak degraduje. Se záměrem tento stav zlepšit a konkrétně podnikatelům s obměnou reklamy finančně pomoci, vyhlásilo město dotační program na obnovu reklamního označení provozoven. Cílem je veřejný prostor kultivovat, ne reklamu úplně zakázat.

Na fotografiích níže příklady nevhodně zvoleného reklamního značení. V manuálu jsou ukázky vhodné i nevhodné reklamy.

O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby, jejichž provozovna se nachází v území vymezeném v Nařízení o regulaci reklamního smogu a jejichž označení provozovny v současném provedení neodpovídá zmíněnému nařízení nebo doporučením dle Manuálu umísťování reklamy v rámci projektu OSTRAVA 360°. Město podpoří především menší podnikatele, kteří nedisponují financemi na odborný tým zabývající se reklamním marketingem. Proto jsou oprávněnými žadateli pouze ti, jejichž celkový obrat za uplynulé účetní období nepřekročil 10 milionů Kč. Minimální výše dotace poskytnuté na 1 projekt činí 3 000 Kč, maximální výše pak 30 000 Kč. Město se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat max. ve výši 70 %. Celková výše alokované částky je 3 000 000 Kč. Na dotaci tak dosáhne min. 100 ostravských podniků. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 3. do 31. 8. 2020. 

Dotace se netýká provozoven vzniklých ode dne nabytí účinnosti uvedeného Nařízení, tj. 1. 1. 2020. Žádosti budou zpracovány ve dvou termínech: v květnu a září 2020, případně do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Orgány města rozhodnou o poskytnutí dotací nejpozději do 30. 9. 2020.

 

Další příspěvky