Aktualizováno 19.11.2020

Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov

Nabízená lokalita

Předmětné území o rozloze 38,57 hektaru v katastrálním území Mošnov je součástí Průmyslového areálu Ostrava – Mošnov a je umístěno mezi obcemi Mošnov, Petřvald a mezinárodním letištěm Leoše Janáčka Ostrava.

Malá rozvojová zóna je území ve vlastnictví města, vhodné pro výstavbu objektů obchodně administrativního charakteru, technologického parku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, dále pro výrobní a logistické objekty, případně objekty s kombinovaným způsobem využití. Záměr prodat pozemky v přímé návaznosti na Strategickou průmyslovou zónu a letiště Leoše Janáčka Ostrava schválilo vedení města dne 20. května 2020. Na realizaci investičního záměru v této lokalitě byla vyhlášena výzva k podání nabídek. V současné době probíhá jednání o smlouvě.

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést záměr pro využití daného území, specifikaci objektů plánované výstavby, způsob jejich využití i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídkovou cenu, počet nově vytvořených pracovních míst na 1 hektar a předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby.

Stavební pozemky

Hlavními přednostmi zóny, která se nachází přibližně 25 kilometrů od centra Ostravy, je přímé napojení na dálnici, sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí. Zpracována je studie napojení zóny na kolejové vedení.  Zároveň již bylo vydáno územní rozhodnutí pro její připojení na elektrickou energii.

Zejména díky strategické poloze a dopravnímu napojení představuje území ojedinělý logistický uzel v celém, nejen středoevropském měřítku. Tyto faktory sehrály důležitou roli i při rozhodování již umístěných investorů před realizací jejich záměrů v sousední Strategické průmyslové zóně, kteří zde dosud vytvořili okolo 4 000 přímých pracovních míst a proinvestovali 14,6 miliardy korun.

 

 

 

FOTOGALERIE