Aktualizováno 16.12.2020

Parkoviště P+R u tramvajové smyčky Hlučínská

2017
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2020
Dokončeno

Jedná se o záchytné parkoviště P+R (Park and Ride) u tramvajové smyčky v lokalitě Černý potok s kapacitou 118 stání a potenciálem případného rozšíření severním směrem. Součástí stavby jsou, mimo jiné, chodníky, zpevněné plochy pro stojany na kola a stojany pro bikesharing. Jedná se o pilotní projekt města co by parkoviště P+R.

Stavba parkoviště je provázána s rekonstrukcí tramvajové smyčky a stavbou „Rozšíření ulice Hlučínské před křižovatkou s ulicí Slovenskou“. U projektu Rozšíření ulice Hlučínské byl vybrán dodavatel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Do doby, než se křižovatka u parkoviště upraví, budou řidiči od Hlučína zajíždět k parkovišti odbočovacím pruhem, ze Slovenské ulice pojedou rovně a z centra zabočí doprava. Výjezd bude do ulice Na náhonu, z níž se dostanou k Hlučínské ulici.

Parkoviště bylo dokončeno, čeká na kolaudaci. Snahou je stavbu uvést do zkušebního provozu, aby mohl být odladěn závorový systém. Realizaci stavby provedla společnost Jankostav, s.r.o. za cenu 19,3 milionu Kč bez DPH a probíhala podle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, a. s..

Během letních měsíců roku 2020 byla kompletně zrekonstruována také tramvajová smyčka. Investorem stavby za 45 milionů Kč byl Dopravní podnik Ostrava, prováděla ji společnost OHL ŽS, a.s.. Upravena byla poloha kolejí tak, aby bylo následně možné umístit ve vjezdu do smyčky novou příjezdovou komunikaci na parkoviště. Tramvajová nástupiště byla přeměněna na bezbariérová.

Řidiči přijíždějící do Ostravy z Hlučínska tak budou mít možnost odstavit auto na parkovišti a pohodlně pokračovat v cestování městskou hromadnou dopravou nebo na sdílených kolech.

 

FOTOGALERIE