Aktualizováno 24.3.2021

Parkoviště P+R u tramvajové smyčky Hlučínská

2017
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2020
Dokončeno

Jedná se o záchytné parkoviště P+R (Park and Ride) u tramvajové smyčky v lokalitě Černý potok s kapacitou 118 stání a potenciálem případného rozšíření severním směrem. Součástí stavby jsou, mimo jiné, chodníky, zpevněné plochy pro stojany na kola a stojany pro bikesharing. Jedná se o pilotní projekt města co by parkoviště P+R.

Stavba parkoviště byla provázána s rekonstrukcí tramvajové smyčky a s probíhající stavbou „Rozšíření ulice Hlučínské před křižovatkou s ulicí Slovenskou“. U projektu Rozšíření ulice Hlučínské byl vybrán dodavatel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Do doby, než se křižovatka u parkoviště upraví, budou řidiči od Hlučína zajíždět k parkovišti odbočovacím pruhem, ze Slovenské ulice pojedou rovně a z centra zabočí doprava. Výjezd bude do ulice Na náhonu, z níž se dostanou k Hlučínské ulici.

O jeden jízdní pruh se rozšíří Hlučínská ulice před křižovatkou s ulicí Slovenskou v Přívoze. Samostatné levé odbočení povede na záchytné parkoviště P+R v lokalitě Černý potok.
Silnice I/56 ze směru od Hlučína bude mít tři samostatné jízdní pruhy. Město nechá upravit také provoz světelných signalizačních zařízení v křižovatce.
Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na konec dubna.

Parkoviště bylo dokončeno a od 4. února 2021 je v provozu pro veřejnost. Kompletně hotovo včetně inteligentního parkovacího systému bude letos v létě, kdy skončí rozšíření silnice I/56 ve směru od Hlučína, které na něj zjednoduší nájezd. Do té doby ho mohou všichni zájemci využívat zdarma. I poté, co dojde ve druhé polovině roku k jeho zpoplatnění, na něm budou i nadále bezplatně parkovat řidiči, kteří pro další cestu využijí městskou hromadnou dopravu nebo sdílené dopravní prostředky, tedy aktuálně kola, v budoucnu také koloběžky nebo skútry. Pro ostatní bude do konce letošního roku platit sazba 10 korun za auto a den. Místo bude pod dohledem kamer i strážníků.

Realizaci stavby provedla společnost Jankostav, s.r.o. za cenu 19,3 milionu Kč bez DPH a probíhala podle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, a. s..

Během letních měsíců roku 2020 byla kompletně zrekonstruována také tramvajová smyčka. Investorem stavby za 45 milionů Kč byl Dopravní podnik Ostrava, prováděla ji společnost OHL ŽS, a.s.. Upravena byla poloha kolejí tak, aby bylo následně možné umístit ve vjezdu do smyčky novou příjezdovou komunikaci na parkoviště. Tramvajová nástupiště byla přeměněna na bezbariérová.

Řidiči přijíždějící do Ostravy z Hlučínska tak budou mít možnost odstavit auto na parkovišti a pohodlně pokračovat v cestování městskou hromadnou dopravou nebo na sdílených kolech. Dojde tak ke snížení počtu aut vjíždějících do centra města a omezí se emise z dopravy znečišťující ovzduší.

 

FOTOGALERIE