Přeskočit na obsah
118
stání
2020
dokončení
Jedná se o záchytné parkoviště P+R (Park and Ride) u tramvajové smyčky v lokalitě Černý potok s kapacitou a potenciálem případného rozšíření severním směrem. Součástí stavby jsou mimo jiné chodníky, zpevněné plochy pro stojany na kola a stojany pro bikesharing.

Stavba parkoviště byla provázána s rekonstrukcí tramvajové smyčky a s probíhající stavbou „Rozšíření ulice Hlučínské před křižovatkou s ulicí Slovenskou“. U projektu Rozšíření ulice Hlučínské byl vybrán dodavatel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

O jeden jízdní pruh se rozšířila Hlučínská ulice před křižovatkou s ulicí Slovenskou v Přívoze. Samostatné levé odbočení vede na záchytné parkoviště P+R v lokalitě Černý potok.
Silnice I/56 ze směru od Hlučína má tři samostatné jízdní pruhy. Město upravilo také provoz světelných signalizačních zařízení v křižovatce.

Realizaci stavby provedla společnost Jankostav, s.r.o. za cenu 19,3 milionu Kč bez DPH a probíhala podle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, a. s..

Během letních měsíců roku 2020 byla kompletně zrekonstruována také tramvajová smyčka. Investorem stavby za 45 milionů Kč byl Dopravní podnik Ostrava, prováděla ji společnost OHL ŽS, a.s.. Upravena byla poloha kolejí tak, aby bylo následně možné umístit ve vjezdu do smyčky novou příjezdovou komunikaci na parkoviště. Tramvajová nástupiště byla přeměněna na bezbariérová.

Řidiči přijíždějící do Ostravy z Hlučínska tak mají možnost odstavit auto na parkovišti a pohodlně pokračovat v cestování městskou hromadnou dopravou nebo na sdílených kolech. Dojde tak ke snížení počtu aut vjíždějících do centra města a omezí se emise z dopravy znečišťující ovzduší.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/parkoviste-u-tramvajove-smycky-hlucinska