Aktualizováno 5.4.2022

Parkoviště P+R u tramvajové smyčky Hlučínská

Strategický projekt
2017
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2020
Dokončeno

Projekt záchytného parkoviště P+R (Park and Ride) u tramvajové smyčky v lokalitě Černý potok s kapacitou 118 stání byl dokončen. Součástí stavby byly, mimo jiné, chodníky, zpevněné plochy pro stojany na kola a stojany pro bikesharing. Jednalo se o pilotní projekt města co by parkoviště P+R.

Stavba parkoviště byla provázána s rekonstrukcí tramvajové smyčky a s probíhající stavbou „Rozšíření ulice Hlučínské před křižovatkou s ulicí Slovenskou“. U projektu Rozšíření ulice Hlučínské byl vybrán dodavatel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

O jeden jízdní pruh se rozšířila Hlučínská ulice před křižovatkou s ulicí Slovenskou v Přívoze. Samostatné levé odbočení vede na záchytné parkoviště P+R v lokalitě Černý potok.
Silnice I/56 ze směru od Hlučína má tři samostatné jízdní pruhy. Město upravilo také provoz světelných signalizačních zařízení v křižovatce.

Realizaci stavby provedla společnost Jankostav, s.r.o. za cenu 19,3 milionu Kč bez DPH a probíhala podle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, a. s..

Během letních měsíců roku 2020 byla kompletně zrekonstruována také tramvajová smyčka. Investorem stavby za 45 milionů Kč byl Dopravní podnik Ostrava, prováděla ji společnost OHL ŽS, a.s.. Upravena byla poloha kolejí tak, aby bylo následně možné umístit ve vjezdu do smyčky novou příjezdovou komunikaci na parkoviště. Tramvajová nástupiště byla přeměněna na bezbariérová.

Řidiči přijíždějící do Ostravy z Hlučínska tak mají možnost odstavit auto na parkovišti a pohodlně pokračovat v cestování městskou hromadnou dopravou nebo na sdílených kolech. Dojde tak ke snížení počtu aut vjíždějících do centra města a omezí se emise z dopravy znečišťující ovzduší.

 

FOTOGALERIE