Aktualizováno 17.9.2020

Parkovací dům P+R u katedrály

2019
Záměr
»
Příprava
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Cílem města je rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město Ostrava proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro které hledá developery. Jedním z projektů je i parkovací dům u katedrály, který by měl řešit dlouhodobý deficit parkovacích míst v centru města, který v současné době činí cca 2000 míst. V souvislosti s projektem Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka  by mělo v příštích letech dojít ke zrušení zhruba 100 míst, které by měli být parkovacím domem nahrazeny. Projekt tak podpoří i zkultivování veřejného prostoru.

Novostavba parkovacího domu bude situována na pozemcích parc. č. 461/1 a 461/2 o celkové výměře 2 038 m² v k.ú. Moravská Ostrava. Jedná se o proluku v centru města, mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí. V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi, a.s. a dva provizorní jednopodlažní objekty (trafika, prodejna vaflí, nehtové studio.).

Zamýšlený projekt multifunkčního parkovacího domu by měl nahradit současné pozemní parkoviště na nám. Msgre. Šrámka a ul. Purkyňova a celkově navýšit kapacity parkovacích míst v centrální části města. 

Nový parkovací dům bude mít:

  • 7 nadzemních pater s přízemím,
  • 6 parkovacích patrech,
  • 337 parkovacích míst.
  • obchodní prostory a další služby.

Parkovací dům bude v souladu s památkovou péčí, městskou fasádou nebude narušovat okolní architekturu, výškou nepřesáhne poblíž situovaný obchodní dům.

Na podobu této budovy byla v červnu vyhlášena architektonická soutěž s lhůtou pro doručení žádostí o účast do 31.7.2020. Město obdrželo 36 žádostí, na základě zaslaných portoflií vybralo tři účastníky, které dále osloví pro podání návrhů (lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 20.11.2020).  Architektonickou soutěž má na starost Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Předpokládané náklady jsou odhadovány do maximální výše 400 milionů korun.

Detailní informace k projektu naleznete také na WWW.POZEMKY.OSTRAVA.CZ .

Parkovací dům u katedrály v médiích

FOTOGALERIE