Přeskočit na obsah
417
parkovacích míst
2
podzemní patra
7
nadzemních pater
2020
architektonická soutěž
Projekt parkovacího domu za katedrálou řeší dlouhodobý deficit parkovacích míst v centru města. Jedná se o proluku mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí. V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště.

Novostavba parkovacího domu bude situována na pozemcích parc. č. 461/1 a 461/2 o celkové výměře 2 038 m² v k.ú. Moravská Ostrava. Jedná se o proluku v centru města, mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí. V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi, a.s. a dva provizorní jednopodlažní objekty (trafika, prodejna vaflí, nehtové studio.).

Zamýšlený projekt multifunkčního parkovacího domu by měl nahradit současné pozemní parkoviště na nám. Msgre. Šrámka a ul. Purkyňova a celkově navýšit kapacity parkovacích míst v centrální části města.

Popis projektu

Nový parkovací dům bude mít 2 podzemní podlaží a 7 nadzemních pater:

 • podzemní patra: pro parkování
 • přízemí objektu: pro služby
 • nadzemní patra – 6 pater pro parkování
 • počet parkovacích míst: 417
  • z toho 9 míst pro ZTP
  • 10+ stání pro jízdní kola
  • 30+ parkovacích míst pro vozidla na plynový pohon

Parkovací dům bude v souladu s památkovou péčí, městskou fasádou nebude narušovat okolní architekturu, výškou nepřesáhne poblíž situovaný obchodní dům.

V současnosti probíhají v místě realizace  průzkumy zajišťující stavebně-technického řešení vlastní budovy, které budou jedním z podkladů pro projekční činnost.

Architektonická soutěž

Na podobu této budovy byla v červnu 2020 vyhlášena architektonická soutěž s lhůtou pro doručení žádostí o účast do 31.7.2020. Město obdrželo 36 žádostí, na základě zaslaných portfolií vybralo tři účastníky, které dále oslovilo pro podání návrhů (lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 20. 11. 2020). 27. listopadu 2020 hodnotící komise vybrala vítězný návrh z pera studia Chalupa architekti.

Architektonickou soutěž měl na starost Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Více informací o soutěži ZDE.

Zpracovává se dokumentace pro společné povolení.

Detailní informace k projektu naleznete také na WWW.POZEMKY.OSTRAVA.CZ.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Chalupa architekti architektonický návrh

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/parkovaci-dum-pr-u-katedraly