Přeskočit na obsah
7
podlaží
33
bytů
43
parkovacích míst
1725
m2 zastavěné plochy
Nový bytový dům v lokalitě Biskupská – Kostelní souvisí se snahou o oživení historického centra města. Projekt se skládá ze dvou objektů o 6 a 7 nadzemních podlažích nabídne 33 bytových jednotek a 43 podzemních parkovacích míst.

Nový bytový dům v lokalitě Kostelní-Biskupská souvisí se snahou o oživení historického centra města Ostravy, kde je jednou ze základních podmínek úspěchu navýšení počtu rezidentů v lokalitě. Městu se v této souvislosti podařilo zrekonstruovat bytové domy na ulici Střelniční a Husova, či vybudovat nový bytový dům na ulici Janáčkova. Ve spolupráci se soukromým investorem pak například v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí vzniká rezidence Nové Lauby.

Projekt skládající se ze dvou objektů o 6 a 7 nadzemních podlažích nabídne 33 bytových jednotek a 43 podzemních parkovacích míst.

Zastavěná plocha objektu: cca 1 725 m²

 • nadzemní část: 879 m²
 • podzemní část: 846 m²

Vizuální podoba objektu bude odpovídat vítěznému návrhu Ing. arch. Michala Palaščáka z Brna v rámci uskutečněné architektonické soutěže. Terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu mezi domy umožňuje osvětlit a proslunit byty a zároveň definují nový atraktivní až komorní veřejný prostor. Velký podíl střech zabírají ozeleněné terasy jako příslušenství k bytovým jednotkám.

Na parcele byl proveden v březnu 2020 inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum. Tento průzkum byl nezbytný pro zahájení projekčních prací. V roce 2023 bylo vydáno územní rozhodnutí.

V ploše proluky se v současné době nachází zpevněná plocha pro separovaný odpad, objekt technického vstupu do ostravského podzemního kolektoru, travnatá plocha a parkoviště.

Detailní informace o proluce včetně dalších příloh jsou dostupné na stránkách pozemky.ostrava.cz.

Bytový dům Kostelní-Biskupská v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Ing. arch. Michala Palaščák architektonický návrh

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/bytovy-dum-kostelni-biskupska