Aktualizováno 6.4.2022

Bytový dům Kostelní-Biskupská

Strategický projekt
2016
Záměr
2020
Příprava
»
2024
Realizace
2026
Dokončeno

Nový bytový dům v lokalitě Kostelní-Biskupská souvisí se snahou o oživení historického centra města Ostravy, kde je jednou ze základních podmínek úspěchu navýšení počtu rezidentů v lokalitě. Město má v různé fázi rozpracovanosti několik projektů nových nebo rekonstruovaných bytových domů, které by měly do širšího centra umístit cca 200 nových bytů.

Projekt skládající se ze dvou objektů o 6 a 7 nadzemních podlažích nabídne 33 bytových jednotek a 43 podzemních parkovacích míst.

Zastavěná plocha objektu: cca 1 725 m²

  • nadzemní část: 879 m²
  • podzemní část: 846 m²

Vizuální podoba objektu bude odpovídat vítěznému návrhu Ing. arch. Michala Palaščáka z Brna v rámci uskutečněné architektonické soutěže. Terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu mezi domy umožňuje osvětlit a proslunit byty a zároveň definují nový atraktivní až komorní veřejný prostor. Velký podíl střech zabírají ozeleněné terasy jako příslušenství k bytovým jednotkám.

Na parcele byl proveden v březnu 2020 inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum. Tento průzkum byl nezbytný pro zahájení projekčních prací. Aktuálně probíhá stavební řízení. Dle odhadu by samotná výstavba budovy měla být zahájena v roce 2024. Termín plánovaného dokončení budovy je stanoven na rok 2026.

V ploše proluky se v současné době nachází zpevněná plocha pro separovaný odpad, objekt technického vstupu do ostravského podzemního kolektoru, travnatá plocha a parkoviště. Bližší informace k dostupnosti území.

Detailní informace o proluce včetně dalších příloh jsou dostupné na stránkách pozemky.ostrava.cz.

 

Bytový dům Kostelní-Biskupská v médiích