Aktualizováno 1.12.2021

Revitalizace historické budovy jatek

2016
Záměr
2017
Příprava
2020
Realizace
»
2022
Dokončeno

Revitalizace historické budovy jatek je vlajkovým projektem ze Strategického plánu. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci bývalých městských jatek, která vznikala v centru města na přelomu 19. a 20. století. Objekt od 90. let značně chátral, namísto demolice jej však čeká rekonstrukce a proměna v galerii moderního umění (více o historii městských jatek zde). Provozovatelem nové galerie bude příspěvková organizace města PLATO Ostrava, která nyní sídlí v budově bývalého Bauhausu.

Na galerii moderního umění se promění celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří:

  • původní chladírny (1891),
  • nové chladírny (1902),
  • vepřové porážky (1902),
  • zastřešeného atria (1954),
  • součástí projektu je také demolice provozní budovy z roku 1926, která byla v neudržitelném technickém stavu, a její nová výstavba.

 

Popis projektu

V bývalých jatkách vznikne výstavní prostor současného umění. Šest budoucích výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro. Původní cihlové zdi budou pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady.

Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, budou interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem. Důležitou součástí interiérů bude technické vybavení včetně vzduchotechniky, která je v projektu integrována do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Projekt je specifický tím, že už ve svém konceptu a nyní i v dalších fázích projektových prací počítá s použitím prvků nalezených na místě. Řeší například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací.

Architektonickou studii zrealizovalo polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Zhotovitelem zakázky je společnost Zlínstav.

Celkové odhadované náklady na projekt činí 295 001 382 Kč.

 

Prostor před galerií

Na revitalizaci objektu naváže i úprava prostranství u budovy galerie. Projekt pochází rovněž z dílny KWK Promes, námět se však zrodil v hlavách zástupců galerie Plato a je tak částečně i jejich dílem. Řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy s přidáním většího množství zeleně. Autoři v rozčlenění plochy zohledňují půdorysy zaniklých objektů, které tvořily areál jatek. Návaznosti jednotlivých ploch zeleně a chodníků budou plynulé a vznikne tak dojem, že mezi sebou prorůstají.

Revitalizace okolního prostranství je odhadována na 13 500 000 Kč.

Zadání pro urbanistickou koncepční studii okolního prostranství vypracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který na studii také spolupracoval. Více o úpravě prostranství ZDE.

 

Architektonická soutěž

Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava před více než pěti lety. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

V únoru 2017 město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých městských jatek.  Do soutěže se přihlásilo 9 zájemců včetně významných zahraničních společností.

Do 21. dubna 2017 mohli účastníci odevzdat své návrhy. Organizátorem soutěže byl známý brněnský architekt Ludvík Grym, porota zasedla v tomto složení – závislí členové poroty primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný a dále nezávislí porotci pražská architektka Pavla Melková, brněnský architekt Zdeněk Fránek, architekt Pavol Paňák z Bratislavy a architekt Ivan Reiman z Berlína. V červnu téhož roku  zastupitelstvo města schválilo výsledky architektonické soutěže, s vítězem se však město nedohodlo na podmínkách smlouvy. Z nového jednacího řízení nakonec vzešlo jako vítěz polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Informace k veřejné soutěži naleznete na odkazu níže. Veřejná soutěž

Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2020.

Revitalizace historické budovy jatek v médiích