Aktualizováno 8.2.2021

Revitalizace historické budovy jatek

2016
Záměr
2017
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

Revitalizace historické budovy jatek je vlajkovým projektem ze Strategického plánu. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci bývalých městských jatek, která vznikala v centru města na přelomu 19. a 20. století. Objekt od 90. let značně chátral, namísto demolice jej však čekala rekonstrukce a proměna v galerii moderního umění (více o historii městských jatek zde). Provozovatelem nové galerie je příspěvková organizace města PLATO Ostrava, která donedávna sídlila v budově bývalého Bauhausu.

Na galerii moderního umění se promění celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří:

  • původní chladírny (1891),
  • nové chladírny (1902),
  • vepřové porážky (1902),
  • zastřešeného atria (1954),
  • součástí projektu je také demolice provozní budovy z roku 1926, která byla v neudržitelném technickém stavu, a její nová výstavba.

V bývalých jatkách vznikne výstavní prostor současného umění. Šest budoucích výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro. Původní cihlové zdi budou pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady.

Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, budou interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem. Důležitou součástí interiérů bude technické vybavení včetně vzduchotechniky, která je v projektu integrována do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Projekt je specifický tím, že už ve svém konceptu a nyní i v dalších fázích projektových prací počítá s použitím prvků nalezených na místě. Řeší například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací.

Architektonickou studii zrealizovalo polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Zhotovitelem zakázky v hodnotě 170 mil. Kč bez DPH je společnost Zlínstav.

Na revitalizaci objektu naváže i úprava prostranství u budovy galerie. Projekt pochází rovněž z dílny KWK Promes, námět se však zrodil v hlavách zástupců galerie Plato a je tak částečně i jejich dílem. Řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy s přidáním většího množství zeleně. Autoři v rozčlenění plochy zohledňují půdorysy zaniklých objektů, které tvořily areál jatek. Návaznosti jednotlivých ploch zeleně a chodníků budou plynulé a vznikne tak dojem, že mezi sebou prorůstají.

 

Architektonická soutěž

Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava před více než pěti lety. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

V únoru 2017 město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých městských jatek.  Do soutěže se přihlásilo 9 zájemců včetně významných zahraničních společností.

Do 21. dubna 2017 mohli účastníci odevzdat své návrhy. Organizátorem soutěže byl známý brněnský architekt Ludvík Grym, porota zasedla v tomto složení – závislí členové poroty primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný a dále nezávislí porotci pražská architektka Pavla Melková, brněnský architekt Zdeněk Fránek, architekt Pavol Paňák z Bratislavy a architekt Ivan Reiman z Berlína. V červnu téhož roku  zastupitelstvo města schválilo výsledky architektonické soutěže, s vítězem se však město nedohodlo na podmínkách smlouvy. Z nového jednacího řízení nakonec vzešlo jako vítěz polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Informace k veřejné soutěži naleznete na odkazu níže. Veřejná soutěž

 

Revitalizace historické budovy jatek v médiích