Aktualizováno 2.12.2020

Revitalizace historické budovy jatek

2016
Záměr
2017
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

Revitalizace historické budovy jatek je vlajkovým projektem ze Strategického plánu. Projekt zahrnuje kompeltní rekonstrukci bývalých městských jatek, která vznikala v centru města na přelomu 19. a 20. století. Objekt od 90. let značně chátral, namísto demolice jej však čekala rekonstrukce a proměna v galerii moderního umění (více o historii městských jatek zde). Provozovatelem nové galerie je příspěvková organizace města PLATO Ostrava, která donedávna sídlila v budově bývalého Bauhausu.

Na galerii moderního umění se promění celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří:

 • původní chladírny (1891),
 • nové chladírny (1902),
 • vepřové porážky (1902),
 • zastřešeného atria (1954),
 • součástí projektu je také demolice provozní budovy z roku 1926, která je v neudržitelném technickém stavu, a její nová výstavba.

V bývalých jatkách vznikne výstavní prostor současného umění. Šest budoucích výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro. Původní cihlové zdi budou pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady.

Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, budou interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem. Důležitou součástí interiérů bude technické vybavení včetně vzduchotechniky, která je v projektu integrována do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Projekt je specifický tím, že už ve svém konceptu a nyní i v dalších fázích projektových prací počítá s použitím prvků nalezených na místě. Řeší například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací, začlenění původních asfaltových ploch.

Návrh úpravy prostranství u budovy galerie pochází z dílny KWK Promes, námět se však zrodil v hlavách zástupců galerie Plato a je tak částečně i jejich dílem. Řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy s přidáním většího množství zeleně. Autoři v rozčlenění plochy zohledňují půdorysy zaniklých objektů, které tvořily areál jatek. Návaznosti jednotlivých ploch zeleně a chodníků budou plynulé a vznikne tak dojem, že mezi sebou prorůstají.

Architektonickou studii zrealizovalo polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Zhotovitelem zakázky v hodnotě 170 mil. Kč bez DPH je společnost Zlínstav.

Architektonická soutěž

Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava před více než pěti lety. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

V únoru 2017 město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých městských jatek.  Do soutěže se přihlásilo 9 zájemců včetně významných zahraničních společností.

Do 21. dubna 2017 mohli účastníci odevzdat své návrhy. Organizátorem soutěže byl známý brněnský architekt Ludvík Grym, porota zasedla v tomto složení – závislí členové poroty primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný a dále nezávislí porotci pražská architektka Pavla Melková, brněnský architekt Zdeněk Fránek, architekt Pavol Paňák z Bratislavy a architekt Ivan Reiman z Berlína. V červnu téhož roku  zastupitelstvo města schválilo výsledky architektonické soutěže, s vítězem se však město nedohodlo na podmínkách smlouvy. Z nového jednacího řízení nakonec vzešlo jako vítěz polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Informace k veřejné soutěži naleznete na odkazu níže. Veřejná soutěž

Revitalizace historické budovy jatek v médiích

 

Milníky projektu:

 

 • 6. dubna 2020 převzala společnost Zlínstav vítěz veřejné zakázky stavbu.
 • 18. února 2020 – výběr dodavatele na rekonstrukci
 • přelom roku 2019/2020 – výstava k architektonické soutěži
 • říjen 2019 – vyhlášení veřejné zakázky na realizátora konverze
 • srpen 2019 – vydání stavebního povolení
 • květen 2019 – dodání projektové dokumentace
 • březen 2019  – dodání architektonické studie
 • 10. ledna 2018 – podepsání smlouvy na architektonickou studii a projektovou dokumentaci s polským studiem KWK PROMES architekta Roberta Konieczneho
 • květen – říjen 2017 – jednací řízení o uzavření smlouvy se studiem Petr Hájek architekti
 • 31. května – 14. června 2017 – všech osm posuzovaných návrhů bylo vystaveno v bývalém hobbymarketu BAUHAUS
 • 2. května 2017 – vyhlášení výsledků soutěže, autorem vítězného návrhu se stalo studio Petr Hájek architekti
 • 21. dubna 2017 – odevzdání osmi návrhů
 • 7. března 2017 – rada města rozhodla o oslovení pěti vyzvaných a pěti dalších zájemců, kteří své návrhy odevzdají v dubnu 2017
 • K předložení soutěžních návrhů bylo vyzváno všech pět přímo oslovených tuzemských i zahraničních architektonických kanceláří. Na základě zaslaných portfolií byli vyzváni i další jednotlivci a kolektivy: Ing. Arch. Lukáš Kordík z GUTGUT z Bratislavy, architektonická kancelář PLURAL z Bratislavy, Ing. Arch. Josef Kiszka z ARKISS-ING z Havířova, RADAARCHITEKTI z Brna a Mc. Cullough Mulvin Architects z Dublinu.
 • 3. února 2017 – byla vyhlášena soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek
 • Město oslovilo v rámci vyhlášené soutěže napřímo tyto tuzemské a zahraniční architektonické kanceláře: Akad. Arch. Petra Hájka z Prahy, dalšími vyzvanými jsou Ing. Arch. Robert Konieczny s KWK PROMES z Katowic, Arch. DI Arkan Zeytinoglu z Vídně, Arch. Irakli Eristavi ze společnosti zerozero s.r.o. z Prešova a architektonická kancelář Wenink, Holtkamp Architecten z Eindhovenu.
 • listopad 2016 – město Ostrava odkoupilo od společnosti Bauhaus bývalá městská jatka společně s dřívějším hobbymarketem za 80 milionů korun.
 • Bauhaus chce jatka vyjmout z památkové ochrany.
 • Jatka řeší ministerstvo kultury.