Přeskočit na obsah
2017
architektonická soutěž
6
výstavních sálů
2022
slavnostní otevření
Revitalizace historické budovy městských jatek je vlajkovým projektem Strategického plánu. Zahrnuje kompletní rekonstrukci historické budovy z přelomu 19. a 20. století. Objekt od 90. let 20. století chátral, namísto demolice se však dočkal rekonstrukce a proměny v galerii současného umění PLATO.

Záchrana zchátralých městských jatek v Ostravě trvala dlouhých šest let, dnes ale jen stěží uvěříte, že v nich kdysi chodívala zvířata na porážku. Nyní se začíná psát nová kapitola památkově chráněné budovy z konce devatenáctého století, která je pro Ostravany ikonou. Provozovatelem nové galerie se stala příspěvková organizace města PLATO Ostrava, která doteď sídlila ve vedlejší budově bývalého hobby marketu Bauhaus.

Na galerii současného umění se proměnilo celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří:

 • původní chladírny (1891),
 • nové chladírny (1902),
 • vepřové porážky (1902),
 • zastřešeného atria (1954),
 • součástí projektu je také demolice provozní budovy z roku 1926, která byla v neudržitelném technickém stavu, a její nová výstavba.

Popis projektu

V bývalých jatkách vznikl nový výstavní prostor současného umění. Šest výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám je do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu jsou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro. Původní cihlové zdi byly pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady.

Původní budově dominovaly dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, byly interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem. Důležitou součástí interiérů je také technické vybavení včetně vzduchotechniky, která je v projektu integrována do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Projekt je specifický tím, že už ve svém konceptu počítal s použitím prvků nalezených na místě. Řešil například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací.

Architektonickou studii zrealizovalo polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Zhotovitelem zakázky byla společnost Zlínstav.

Architektonická soutěž

Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava v roce 2016. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky za 80 milionů korun. V únoru 2017 město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci historické budovy. Do soutěže se přihlásilo 9 zájemců včetně významných zahraničních společností.

Do 21. dubna 2017 mohli účastníci odevzdat své návrhy. Organizátorem soutěže byl známý brněnský architekt Ludvík Grym, porota zasedla v tomto složení – závislí členové poroty primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný a dále nezávislí porotci pražská architektka Pavla Melková, brněnský architekt Zdeněk Fránek, architekt Pavol Paňák z Bratislavy a architekt Ivan Reiman z Berlína. V červnu téhož roku  zastupitelstvo města schválilo výsledky architektonické soutěže, s vítězem se však město nedohodlo na podmínkách smlouvy. Z nového jednacího řízení nakonec vzešlo jako vítěz polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2020. Ke kolaudaci a slavnostnímu otevření veřejnosti došlo v květnu 2022.

Prostor před galerií

Na revitalizaci objektu navázala úprava veřejného prostranství v okolí budovy. Zhotovitelem stavby je K2 stavební Moravia s. r. o. Náklady na rekonstrukci dosáhly částky 44 058 000 korun bez DPH. Autorem návrhu je stejně jako v případě samotných jatek architekt Robert Konieczny, technickou část projektové dokumentace zpracovala ostravská MS-projekce s. r. o., část krajinářskou Denisa Tomášková.

Nynější podobu prostoru inspirovalo původní uspořádání budov, které byly následně zbourány a v místě zůstal jen nesourodý terén s rozličnými povrchy. Staly se ale základem pro aktuální optické dělení venkovního prostoru, současné cesty a chodníky. Prostranství je osázeno množstvím zeleně v podobě trávníků, lučních i léčivých bylin, keřů i stromů. Mezi trvalkami lze nalézt levanduli lékařskou, routu vonnou, šalvěj lékařskou, mátu peprnou, třapatkovku nachovou a řadu dalších rostlin. Uprostřed zeleně byla umístěna i vodní plocha v podobě malého jezírka, biotopu hojně osazeného vodními rostlinami. Zasázeny byly též staré odrůdy jabloní, které budou postupně tvarovány též v rámci výukových programů. Pro zálivku zeleně budou sloužit dvě podzemní akumulační nádrže, jež budou jímat vodu ze střech budovy jatek. Pro zamezení možnosti zatékání dešťové vody při vydatných či dlouhodobějších deštích do galerie, je celý prostor odvodněn drenážním systémem, který dešťovou vodu odvádí do zmíněných nádrží.

Do místa byly vhodně zakomponovány i historické struskové kostky, jež byly nalezeny při výkopových pracích kolem objektu jatek. Komunikačním propojením galerie PLATO s ulicemi Porážková, Janáčkova a Masná jsou mlatové cesty a chodníky, na něž navazují části komunikací ze zatravněných zasakovacích roštů. Součástí veřejného prostranství je pět parkovacích míst (z toho jedno pro zdravotně handicapované). Pro zvýšení komfortu jsou zde umístěna dvě pítka s pitnou vodou. Prostor bude doplněn o tři kusy betonových historických patníků, nalezených při výkopových pracích spojených s rekonstrukcí vlastní budovy jatek. Celé prostranství je koncipováno jako pěší zóna. Galerie PLATO ji plánuje využívat pro své různorodé aktivity, vnitřní výstavní plochy rozšíří o venkovní expozice a činnosti s nimi spojené. Současně bude nově zrekonstruovaná plocha sloužit i veřejnosti jako místo odpočinku a relaxace.

Více o úpravě prostranství ZDE.

Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné

Souběžně s úpravou prostranství u budovy galerie by měla probíhat také rekonstrukce stávající ulice Masné, která je aktuálně slepá a končí na úrovní nového areálu galerie.  Rekonstrukcí a prodloužením ulice dojde k propojení ulic Janáčkova a Stodolní. Součástí stavby je také přilehlý chodník a cyklostezka s napojením na ul. Českobratrskou. Přibýt by zde měla rovněž podélná parkovací stání a nezapomnělo se ani na sadové úpravy v podobě nově navržených stromů a záhony s trvalkami a skalničkami.

Širší okolí jatek

Rekonstruovaná budova jatek se nachází v lokalitě, která má velký potenciál. Řada proluk a volných pozemků v okolí představuje ideální příležitost pro development v následujících letech.

Pozitivní trend odstartoval záměr prodeje nemovitostí „Rezidence Stodolní“ společnosti Linkcity Czech republic a.s. z kraje roku 2022. Investor zde plánuje vybudování kvalitní nové zástavby, působící reprezentativně a zároveň citlivě doplňující mezeru v kompaktní centrální zástavbě města. Rád by zde postavil multifunkční budovu pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněnou o obchodní parter.

Město Ostrava pak v lokalitě nabízí k prodeji další plochy smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení, tedy může jít o objekty pro bydlení, služby, obchody, administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod. Jedná se například o proluku na ulici Masná, u které se z hlediska způsobu využití jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu s převládající funkcí bydlení. Plánovaná výstavba by zde měla navázat na již realizovaný bytový dům na ulici Janáčkova. Další atraktivní pozemky města jsou k dispozici na ulici Českobratrská a Českobratrská/Beno Blachuta.

Plánované městotvorné řešení Místecké ulice by pak mělo celou oblast propojit s okolím Městské nemocnice Ostrava. Město zde totiž odmítlo původní návrhy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na modernizaci úseku silnice I/56, které počítaly s vybudováním až 14 metrů vysokých protihlukových stěn. Nakonec by tedy mělo dojít k částečnému snížení nivelety stavby a zakrytí pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Vznikne tak 460 metrů dlouhá polootevřená galerie, která propojí území mezi ulicemi Místeckou, Českobratrskou a Frýdlantskými mosty. Na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ulici Porážkovou ústící v lokalitě jatek.

Revitalizace historické budovy jatek v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Aktuality

Video

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • KWK Promes architektonický návrh

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

  Kontaktujte nás




  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-historicke-budovy-jatek