Publikováno: 21.10.2022

Okolí galerie PLATO nově obklopuje městská zahrada

Zahrada tvořící veřejný prostor nově zrekonstruovaných jatek na galerii PLATO je stavebně dokončena. Proměna původně nevzhledného okolí galerie započala v dubnu tohoto roku a v těchto dnech se prostranství kolauduje. Nový veřejný prostor galerie PLATO nabídne příjemné místo k trávení volného času obyvatelům i návštěvníkům Ostravy. V celé kráse se veřejný prostor s množstvím zasázené zeleně projeví příští jaro, kdy se čerstvě osázené plochy nejen zazelenají, ale postupně budou rozkvétat a lákat k procházkám. Veřejný prostor však skýtá také využití v rámci uměleckých aktivit, pamatováno je i na vzdělávání při pěstění zasázených stromů. Základní podobu prostoru navrhl architekt Robert Konieczny dle záměru samotné galerie PLATO, tvorba krajinářské části přináleží Denise Tomáškové a technickou část projektové dokumentace zpracovala ostravská MS-projekce s. r. o. Náklady na rekonstrukci dosáhly částky 44 058 000 korun bez DPH.

Revitalizace veřejného prostoru kolem jatek je podstatnou částí proměny celé lokality, na jedné straně je to galerie PLATO ‚venku,‘ prostor pro umělecké intervence ve veřejném prostoru, na druhé straně nabízí městskou zahradu či park pro bydlící v okolních domech i zázemí pro budoucí zástavbu. Mám velkou radost, že se nám podařilo utvořit jedinečné veřejné prostranství v Ostravě, místo, kde uvidíte, ucítíte, zažijete něco nového, netradičního, další z míst v Ostravě, které můžete objevovat postupně,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Nynější podobu prostoru inspirovalo původní uspořádání budov, které byly následně zbourány a v místě zůstal jen nesourodý terén s rozličnými povrchy. Staly se ale základem pro aktuální optické dělení venkovního prostoru, současné cesty a chodníky. Zatímco prapůvodní vizualizace přinášely pro okolí renovovaných bývalých jatek velké betonové plato, později zvítězilo přírodní řešení lokality v dosti netradičním pojetí. Prostranství je osázeno množstvím zeleně v podobě trávníků, lučních i léčivých bylin, keřů i stromů. Mezi trvalkami lze nalézt levanduli lékařskou, routu vonnou, šalvěj lékařskou, mátu peprnou, třapatkovku nachovou a řadu dalších rostlin. Osázení celého prostoru probíhalo postupně, takže část ploch se již krásně zelená. Uprostřed zeleně byla umístěna i vodní plocha v podobě malého jezírka, biotopu hojně osazeného vodními rostlinami. Zasázeny byly též staré odrůdy jabloní, které budou postupně tvarovány též v rámci výukových programů. Pro zálivku zeleně budou sloužit dvě podzemní akumulační nádrže, jež budou jímat vodu ze střech budovy jatek. Pro zamezení možnosti zatékání dešťové vody při vydatných či dlouhodobějších deštích do galerie, je celý prostor odvodněn drenážním systémem, který dešťovou vodu odvádí do zmíněných nádrží.

Do místa byly vhodně zakomponovány i historické struskové kostky, jež byly nalezeny při výkopových pracích kolem objektu jatek. Komunikačním propojením galerie PLATO s ulicemi Porážková, Janáčkova a Masná jsou mlatové cesty a chodníky, na něž navazují části komunikací ze zatravněných zasakovacích roštů. Součástí veřejného prostranství je pět parkovacích míst (z toho jedno pro zdravotně handicapované). Pro zvýšení komfortu jsou zde umístěna dvě pítka s pitnou vodou. Prostor bude doplněn o tři kusy betonových historických patníků, nalezených při výkopových pracích spojených s rekonstrukcí vlastní budovy jatek. Celé prostranství je koncipováno jako pěší zóna. Galerie PLATO ji plánuje využívat pro své různorodé aktivity, vnitřní výstavní plochy rozšíří o venkovní expozice a činnosti s nimi spojené. Současně bude nově zrekonstruovaná plocha sloužit i veřejnosti jako místo odpočinku a relaxace.

Město Ostrava pokračuje v rozvoji celé lokality. V současné době probíhají stavební práce na stavbě prodloužené ulice Masné, jejímž cílem je propojit ulice Janáčkova a Stodolní. Práce byly zahájeny v srpnu letošního roku a dokončení této stavby je plánováno v prosinci 2022.

Fotografie: Lukáš Kaboň

Další příspěvky