Publikováno: 05.09.2019

Jatka, Nové Lauby, bytový dům na ul. Janáčkově. Centrum ožívá!

Jedním z cílů strategického plánu je oživení historického centra města. Vrátit do něj kulturu, život, zábavu. Zastavět proluky, opravit historické domy, zkrášlit veřejný prostor a v neposlední řadě také omezit nevzhlednou reklamu.  V posledních třech letech město Ostrava vyhlásilo osm architektonických soutěží. Projekty se nacházejí v různých fázích rozpracovanosti. Bez potřebných povolení, konzultací, úprav, archeologického výzkumu apod. to prostě nejde. V jaké fázi se projekt nachází? Nejrychleji se zorientujete, pokud se podíváte na projekt, který vás zajímá a jeho časovou osu.

Městská jatka

Objekt bývalých městských jatek se po rekonstrukci stane sídlem městské galerie moderního umění PLATO. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro.

První architektonická soutěž byla vypsána v únoru 2017 na rekonstrukci objektu bývalých městských jatek s cílem zachránit tuto památku a využít ji pro kulturní účely. Soutěžní porota vybírala vítěze z celkem osmi návrhů. Smlouvu o dílo podepsalo město s polským studiem KWK PROMES architekta Roberta Konieczneho.

Nyní se připravuje veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Práce začnou na jaře roku 2020 a cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun. Historické budovy bývalých jatek společně s dřívějším hobbymarketem odkoupilo město Ostrava od společnosti Bauhaus v listopadu 2016 za 80 milionů korun. Realizace začne na jaře 2020, skončí v roce 2021.

Nová jatka budou postavena znovu. Tedy ta část, která musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna. Dostavba bude z moderních materiálů. Cihlové zdi budou pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady. Všechny nové prvky vzniknou z moderní polymer-cementové hmoty připomínající světlý beton, kontrastující s tmavou cihlovou fasádou budovy. Charakteristické otvory uzavřou masivní otočné stěny. Každá brána bude jedinečným konstrukčním prvkem s ocelovou konstrukcí, zakončená moderní hmotou, připomínající beton. Stávající okna otevřou pohled do výstavních hal. To PLATU dodá zcela nové možnosti komunikace s publikem uvnitř i zvenčí. Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, budou interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a pak také betonem. Z něj budou vytvořeny všechny přidané prvky. Důležitou součástí interiérů budou technické prvky – instalace vzduchotechniky jsou v projektu integrovány do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Městská jatka – projekt

Nový bytový dům na ulici Janáčkově v centru Ostravy

Realizace sedmipodlažního objektu začne ve druhé polovině září, podle smlouvy bude trvat 81 týdnů. Dokončena by měla být v červnu 2021. Dům s 26 nájemními jednotkami vybuduje vítěz veřejné zakázky, společnost Bystroň Group, za cenu 71,8 milionu korun s DPH. Projekt převzalo město Ostrava od centrálního obvodu, který jej nechtěl realizovat.

K dispozici budou byty o různých velikostech –  jeden s dispozicí 4+KK (100 m2), čtyři  3+KK (92 m2), a dalších 21 jednotek 2+KK (45 – 85 m2). Na zpevněné ploše ve dvoře bude 16 parkovacích míst. Autorem projektové dokumentace je ostravská společnost KOHL Architekti s.r.o.

Stávající ulice Masná, která v tuto chvíli vede od ulice Kolejní po Stodolní,  by měla pokračovat až k ulici Janáčkova a obsluhovat nové objekty, které do budoucna dotvoří stávající městskou zástavbu. Ulici doplní parkovací místa pro návštěvníky. Ze západní strany ji bude lemovat veřejné prostranství galerie PLATO.

Ostrava připravuje aktuálně pět projektů bytových domů v centru města se 178 nájemními byty. Jedná se o novostavby nebo o rekonstrukce domů, v nichž byly dosud kancelářské prostory. Pokračujeme tak v našem úsilí o oživení historického centra města, kde je jednou ze základních podmínek úspěchu navýšení počtu rezidentů v lokalitě. Kromě zmiňované výstavby bytového domu Janáčkova, je to rekonstrukce domu na Husově a Střelniční ulici, nový bytový dům na křížení ulic Biskupská a Kostelní a vyhlášený záměr prodeje projektu pro výstavbu bytového domu Nové Lauby. Ostrava má k dispozici 12 693 nájemních bytů, které jsou ve správě jednotlivých městských obvodů.

Nové Lauby

Osmdesát pět nových nájemních bytů, dvě patra podzemního parkování, parter s obchodními prostory, vnitroblok i zelená střecha, to je projekt Nové Lauby. Příprava této atraktivní novostavby v centru města vstupuje do další fáze.  V průběhu několika dní dojde k zahájení archeologického průzkumu, kterému dočasně ustoupí možnost parkování na této ploše.

Ve druhé polovině září začne záchranný archeologický průzkum. Vítězem veřejné zakázky, vyhlášené městem, se stalo sdružení NPÚ – Ostravské komunikace sdružení pro Nové Lauby. Cena za odvedené práce, které budou trvat rok, je 30,7 milionu korun s DPH.  Na průzkum naváže samotná stavba architektonicky zajímavého objektu s nájemními byty, jejímž investorem bude buď soukromý subjekt, který bude respektovat nastavené podmínky, nebo město, které pracuje na dalších stupních projektové dokumentace.

Archeologové dosud prozkoumali přední část u Velké ulice, nyní je na řadě zbývající kus parkoviště. V těchto místech se nacházely dvory a hospodářské zázemí měšťanských domů, jehož součástí byly také studny a odpadní jímky. Očekává se, že právě zde by mohly být odkryty nejzajímavější nálezy.

Plocha Nových Laubů je po Masarykově náměstí nejzajímavější ostravskou archeologickou lokalitou. Velká ulice byla nejdůležitější městskou komunikací, která od středověku až do 19. století představovala z této strany hlavní přístupovou cestu na náměstí. Význam místa upadl, až když byla do středu náměstí proražena dnešní ulice 28. října. Archeologický průzkum části přilehlé k Velké ulici ukončený v loňském roce odkryl základy renesančních i novějších staveb a sklepení. Většinu nálezů tvořily zlomky keramických nádob z 13. a 15. století, najít se ale podařilo také kamenné prvky z původní zástavby a množství dalších předmětů.

Projekt – Nové Lauby

 

Další příspěvky